Flere sykemeldte i første kvartal

Sykefraværet øker blant menn i alle aldre, viser nye tall fra NAV. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Sykefraværet øker blant menn i alle aldre, viser nye tall fra NAV. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

<pSykefraværet øker mest blant menn i privat sektor, viser ferske tall fra NAV. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Det er det legemeldte sykefraværet som øker i første kvartal 2009, mens egenmeldt fravær holder seg stabilt.

Og økningen er størst i privat sektor, noe arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie setter i sammenheng med finanskrisen:

- Her finner vi de konjunkturutsatte næringene som rammes av både økt ledighet, omstilling og økt sykefravær. I starten av en nedgangskonjunktur vil det være en større grad av usikkerhet på arbeidsmarkedet som kan bidra til at sykefraværet øker, sier han i en pressemelding.

Øker mest blant menn

Det er tredje kvartal på rad at økningen i sykefraværet er større for menn enn kvinner. For menn øker sykefraværet med 7,6 prosent. Det er den største økningen siden tredje kvartal i 2003. Økningen gjelder for alle aldersgrupper, men er størst for menn over 30 år.

I årets tre første måneder var sykefraværet stabilt for kvinner, med en økning kun på 0,8 prosent.

På tross av denne utviklingen var nivået på sykefraværet for menn lavere enn for kvinner, henholdsvis 6,2 og 9,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nedgang i offentlig sektor

Mens sykefraværet stiger med 6,6 prosent i privat sektor, ser man en svak nedgang i sykefraværet i offentlig sektor i første kvartal.

Veksten i sykefraværet var også dette kvartalet sterkest innenfor næringer som i stor grad er påvirket av finanskrisen, som bygge- og anleggsvirksomhet, produksjon av metallvarer og deler til motorkjøretøyer, salg av motorkjøretøy og visse forretningstjenester.

Mens det totale sykefraværet vokste med 3,3 prosent fra første kvartal 2008 til første kvartal 2009, var veksten i disse næringene på godt over 7 prosent.

Blant annet øker fraværet med:

  • 13,8 prosent i bygg- og anleggsvirksomhet
  • 13,6 prosent i jordbruk, skogbruk og fiske
  • 9,8 prosent i transport og kommunikasjon

Når ikke målet

Den nåværende avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) utløper i desember 2009, og myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet vil i løpet av høsten 2009 diskutere nærmere hvordan IA-samarbeidet kan videreføres i årene fremover.

Ett av målene med avtalen var å få redusert sykefraværet med 20 prosent, men sykefraværet er kun redusert med 2,4 prosent etter at avtalen ble inngått i 2001.

Og sykefraværet i første kvartal 2009 var om lag på samme nivå som i første kvartal 2001, da IA-avtalen ble inngått.

Sykefraværet er redusert mest i privat sektor (2,6 prosent) i løpet av IA-perioden.


Merker du økt sykefravær på din arbeidsplass?

Personvernpolicy