Store forskjeller i kommunale gebyrer

Flå kommune er passende nok, dyrest i Norge. Foto: Scanpix.
Flå kommune er passende nok, dyrest i Norge. Foto: Scanpix.

<pSjekk hvor du må betale mest og hvor du må betale minst.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta

I forskriften til kommunale vann- og avløpsgebyrerer det fastsatt at gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader for tjenesten. Gebyrene skal følge selvkostprinsippet. Dette betyr at kommunen fastsetter gebyret på bakgrunn av et overslag over antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader. Kommunen kan allikevel velge å holde gebyrene på et lavere nivå enn selvkost.


For avfallstjenesten gjelder også prinsippet om selvkost, men for dette området er kommunen i følge forurensningsloven pålagt å fastsette et gebyr som fullt ut dekker kostnadene ved tjenesten.

Kilde: SSB.

(ABC Nyheter): Endringene fra 2007 til 2008 er på mellom 5,8 prosent til 8,5 prosent. Det var årsavgiften på vann som økte mest. Dette kommer frem i tallmaterialet fra Statistisk Sentralbyrå om kommunale avgifter.

Kommunen skal ikke ta mer enn selvkost. Kommunen skal altså ikke tjene på disse tjenestene. Hvor mye kommunen dekker opp av utgiftene kalles for finansiell dekningsgrad. For avfallssektoren var dekningsgraden nesten 100 prosent. For vann og avløp er den lavere, noe som betyr at kommunen altså ikke får full dekning.

I undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i en bolig på 120 kvadratmeter. Årlig vannforbruk ligger på 150 kubikkmeter.

Varierer med 10.000 kroner
Vi har lagt sammen de årlige kostnadene på de kommunale tjenestene. Dette er kostnader til vann, kloakk og feiing. Vi har ikke tatt med kostnaden på avfallshåndteringen fordi prisbildet her er uoversiktlig og vanskelig sammenlignbart.

Forskjellen mellom dyreste og billigste kommune er nesten 10.000 kroner.

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

De billigste og de dyreste
Flå kommune i Buskerud er den dyreste kommunen med en totalkostnad på 11.644 kroner. Hadde vi tatt med de oppgitte kostnadene på avfallshåndteringen ville Lardal Kommune i Vestfold vært den dyreste.

Ingen av kommunene som er blant de dyreste har særlig mange innbyggere. Det viser at det ikke er er noen fordel å være liten i slike sammenhenger. Ikke minst er det dyrere å drifte slike tjenester i spredtbebygde strøk.

Valle Kommune topper listen over de billigste med en kostnad på bare 2.020 kroner samlet. Hadde vi tatt med de oppgitte kostnadene på avfallshåndteringen ville Trondheim vært den billigste. Ellers er det verdt å merke seg at det er mange kommuner i Rogaland som er blant de billigste.

I gjennomsnitt var den samlede kostnaden 5.776 kroner.

Eiendomsskatt er en annen kommunal inntektkilde. Her kan du se oversikten over hvilke kommuner som tar eiendomskatt.

De dyreste
KommuneSammenlagtAvløpVannFeiing
0615 Flå11 6446 1585 016470
0728 Lardal11 0925 3014 7891 002
0516 Nord-Fron9 9336 6143 044275
0434 Engerdal9 8665 0664 450350
1234 Granvin9 2712 8006 079392
1567 Rindal9 2555 1503 890215
0536 Søndre Land9 1885 3383 508342
1936 Karlsøy9 1035 2873 547269
1919 Gratangen9 1023 0275 640435
0827 Hjartdal9 0704 8703 850350
2025 Tana8 9654 6243 904437
1848 Steigen8 9624 1254 500337
0538 Nordre Land8 9505 1953 350405
0541 Etnedal8 8704 6403 740490
0817 Drangedal8 8615 0003 600261
1940 Kåfjord8 8465 5752 881390
1724 Verran8 6794 1274 210342
0914 Tvedestrand8 6414 6213 820200
1662 Klæbu8 5253 9704 200355
1617 Hitra8 4963 2304 627639
0714 Hof8 4425 1103 042290
De billigste
KommuneSammenlagtAvløpVannFeiing
0940 Valle2 020850850320
1124 Sola2 1631 073930160
1601 Trondheim2 3411 333863145
1129 Forsand2 4281 0351 185208
1120 Klepp2 4661 380936150
1103 Stavanger2 5921 4011 023168
1211 Etne2 6391 2471 082310