Rederiene knuser staten

Rederiene knuste Kristin Halvorsen og staten i Oslo tingrett. Kan spare stort. Foto: Scanpix
Rederiene knuste Kristin Halvorsen og staten i Oslo tingrett. Kan spare stort. Foto: Scanpix

<pRederibeskatningen er grunnlovsstridig. Kan spare 11 milliarder kroner. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En overgangsregel som Stortinget vedtok i 2007 for rederibeskatning, er grunnlovsstridig, har Oslo tingrett avgjort.

Etter Stortingets vedtak gikk en rekke norske rederier til sak mot staten. Bergesen-rederiene og Farstad-rederiene ledet saken, og vinner nå en knusende seier i tingretten. Saken er den at Stortinget i 2007 vedtok en ny rederiskatteordning som innebærer varig fritak for skatt på overskudd.

Sparer 11 milliarder

I en pressemelding skriver tingretten at overgangsreglene som pålegger rederiene en gevinstskatteplikt grunnlovsstridig, og at likningsvedtakene fra 2007 er å anse som ugyldige. De vil dermed bli opphevet.

Og det vil norske rederier spare stort på. De kan spare hele 11 milliarder kroner på dommen.


− For rederinæringen som helhet antas konsekvensene av dommen å bli at Grunnlovens skranke innebærer at rederiskatten samlet blir et engangsbeløp på ca. kr 2,3 milliarder mot ca. kr 13,1 milliarder fordelt over ti år etter de av Stortinget vedtatte overgangsregler, skriver Oslo tingrett i meldingen.

5 prosent i stedet for 28

Det er Grunnloven § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft som ligger til grunn når tingretten nå konkluderer med at overgangsregelen − som ble lovfestet − er grunnlovsstridig.

Retten vurderer det dit hen at nåverdien av fremtidig skatt kan settes til 5 prosent av saldo på oppgjørskonto per 1. januar 2007.

− Dette har som konsekvens at oppgjørskontoen på grunn av Grunnloven § 97 totalt beskattes med 5 % i stedet for 28 % som var konsekvensen av Stortingets vedtatte overgangsregler, skriver tingretten.

Rederiene krevde også å få dekket sine saksomkostninger i saken, men retten har avgjort at begge parter i saken dekker sine egne saksomkostninger.

− Ikke overraskende

− Det er ikke overraskende at det er juridisk uenighet om hvor Grunnlovens grenser går i denne saken. Dette juridiske tema ble grundig vurdert i lovgivningsprosessen i 2007. I den nylig avsagte rederiskattedommen i Aust-Agder tingrett ble den vedtatte beskatning godtatt i sin helhet som forenlig med Grunnloven. Denne domstolen var i motsetning til domstolen i Oslo tingrett besatt med tre juridiske dommere, sier statssekretær Geir Axelsen i en pressemelding.

Axelsens poengterer at det i dommen det åpnes for en viss beskatning av rederienes overskudd i perioden 1997-2006, men vesentlig mindre enn det som Stortinget vedtok høsten 2007.

− Begge disse tingrettsdommene vil utvilsomt bli anket, og vi vil avvente ankebehandlingen. Det er derfor ikke naturlig å gi nærmere kommentarer til innholdet i de to foreliggende dommene nå, sier Axelsen i meldingen.

Fornøyde

Ikke overraskende er Rederiforbundet svært fornøyd med konklusjonen i Oslo tingrett.

−Vi er svært glade for at Oslo Tingrett har gitt rederiene medhold i at Stortinges vedtak om å tilbakbeskatte rederiene 11 år var i strid med grunnloven, sier administrerende direktør i Norges rederiforbund Sturla Henriksen til DN.no

Personvernpolicy