Vi er nest rikest i Europa

<p>Norge har et klart høyere prisnivåjustert BNP enn våre Skandinaviske brødre (foto Scanpix).</p>
Norge har et klart høyere prisnivåjustert BNP enn våre Skandinaviske brødre (foto Scanpix).

<pSe hvem som slår oss.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta

Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger brukes ofte som et mål på velstandsnivået i et land. I denne undersøkelsen er BNP per innbygger omregnet med kjøpekraftspariteter slik at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene (prisnivåjustert BNP per innbygger). Resultatene baserer seg på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2008 samt nylige fremskrivninger av resultatene fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.


Kjøpekraftsparitet
En kjøpekraftsparitet ("purchasing power parity," PPP) er et prisrelativ mellom to eller flere land, regioner eller andre «punkter i rommet.» Hvis et gitt produkt koster 100 norske kroner i Norge og 95 svenske kroner i Sverige, er kjøpekraftspariteten mellom de to landene, for dette produktet, lik 95/100=0,95. Kjøpekraftspariteter kan beregnes for enkeltprodukter eller for aggregater, som for eksempel bruttonasjonalprodukt eller personlig konsum. Ved beregning av kjøpekraftspariteter for aggregater vektes paritetene med utgiftsandeler fra nasjonalregnskapet.

Prisnivåjustering
Med prisnivåjustering forstås i vår sammenheng omregning av verditall for to eller flere land til et felles prisnivå og en felles, beregningsteknisk valuta (kjøpekraftsstandard) ved hjelp av kjøpekraftspariteter.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Nye tall fra Eurostat viser at Norge hadde Europas nest høyeste prisnivåjusterte bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. Det skriver Statistisk sentralbyrå fredag.

Det er altså kun ett land som slår oss på målingen, nemlig Luxembourg.

BNP per innbygger er et vanlig mål på et lands materielle velstand, men forteller heller ikke hele historien.

− I 2008 var det norske nivået for prisnivåjustert BNP per innbygger hele 90 prosent over gjennomsnittet i de 27 EU-landene, skriver SSB.

«For høyt»

Likevel er det slik at norsk BNP per innbygger blir noe «for høyt», i den forstand at ikke norske innbyggere ser noe til hele det norske BNP. Norge har grunnet petroleumsvirksomhet et enormt overskudd på handelsbalansen, og som kjent settes statens inntekter fra utvinningen i oljefondet.

Verdiskapningen −eller formuesomplasseringen om du vil − fra denne sektoren medfører dermed ikke nødvendigvis høyere materiell velstand for norske borgere i dag, men sikrer en bærekraftig utvikling.

Luxembourg har også et noe «for høyt» BNP per innbygger, noe som kommer av at det er en stor grad av utenlandske arbeidstakere som bidrar til verdiskapningen i landet. Spesielt gjelder dette banksektoren.

Men selv om «fremmedarbeiderne» bidrar til høyt BNP, blir de ikke telt med når en skal måle BNP per innbygger. Disse arbeidstakerne blir telt i sitt hjemland, selv om de skaper verdier i Luxembourg.

Kraftig skille

Det er fremdeles et kraftig skille mellom øst og vest i Europa. Andre land som utmerker seg med et høyt BNP per innbygger er Sveits, Irland og Nederland.

På den andre siden finner vi land som landene vest på Balkan-halvøya, samt Bulgaria, Romania og Tyrkia. Her er prisnivåjustert BNP per innbygger under halvparten av EUs gjennomsnittsnivå.

Ellers har generelt landene øst i Europa et lavere nivå for prisnivåjustert BNP per innbygger enn landene vest i Europa. Unntakene er Tsjekkia og Slovenia, som har et høyere nivå enn Malta og Portugal.

Tallene

I oversikten under ser du indekstallet for alle 27 land som er med i undersøkelsen. Indekstallet for Norge er altså 190 i forhold til EU-snittet som er 100.

I kolonnen til høyre har vi beregnet hvor høyt hvert enkelt land ligger i forhold til Norge. Luxembourg ligger 33 prosent høyere enn Norge. Albania som har det laveste BNP-nivået ligger helt nede på 13 prosent av Norge's BNP.

Sverige, Danmark og Finland ligger tett samlet med henholdsvis 64 prosent, 63 prosent og 61 prosent av Norge's BNP-nivå.

IndeksI forhold
LandEU = 100til Norge
Luxembourg253133 %
Norge190100 %
Sveits14174 %
Irland14074 %
Nederland13571 %
Østerrike12365 %
Sverige12164 %
Danmark11963 %
Island11963 %
Storbritannia11762 %
Tyskland11661 %
Finland11661 %
Belgia11561 %
Frankrike10756 %
Spania10455 %
Italia10053 %
Kypros9550 %
Hellas9550 %
Slovenia9047 %
Tsjekkia8042 %
Malta7640 %
Portugal7539 %
Slovakia7238 %
Estland6735 %
Ungarn6333 %
Kroatia6333 %
Litauen6132 %
Polen5730 %
Latvia5629 %
Romania4624 %
Montenegro4624 %
Tyrkia4524 %
Bulgaria4021 %
Serbia3719 %
Makedonia3217 %
Bosnia-Hercegovina3016 %
Albania2513 %

Personvernpolicy