Her er skrekktallene

<p><strong>ILLE:</strong> Tallene for sesongen 2008 er frigitt. Det er ikke veldig lystig lesning. Ikke rart Vålerengas spillere er skuffet over det som skjer i norsk fotball. (Foto: Scanpix)</p>
ILLE: Tallene for sesongen 2008 er frigitt. Det er ikke veldig lystig lesning. Ikke rart Vålerengas spillere er skuffet over det som skjer i norsk fotball. (Foto: Scanpix)

<pDe norske Eliteserie-klubbene fikk inn nærmere 70 millioner kroner mer enn budsjettert i 2008. Men likevel gikk de på et dundrende underskudd. Se alle tallene og hvorfor det kan gå fullstendig galt i år.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik endte tabellen i fjor

1 Stabæk

2 Fredrikstad

3 Tromsø

4 Bodø/Glimt

5 Rosenborg

6 Viking

7 Lyn

8 Brann

9 Molde

10 Vålerenga

11 Strømsgodset

12 Lillestrøm

13 Aalesund

14 HamKam

* Tallene i artikkelen er de samlede summer hentet fra disse 14 klubbenes innrapporterte tall

* Eliteserien 2009 består av 16 lag.

Det har lenge vært kjent at norske fotballklubber står kanten av stupet rent økonomisk. Brorparten av lagene har måttet kutte kostnadene blant annet ved å inngå avtaler med egne spillere om lønnsreduksjon.

Økte inntektene

Av eliteserieklubbene er det trolig Lyn som står overfor de største utfordringene. For kort tid siden måtte vestkantklubben be sine kreditorer om betalingsstans for all gjeld klubben har pådratt seg. Klubben kan dessuten bli kastet u t av Ullevaal stadion. Direktør Erik Langerud uttalte også at de må frigjøre rundt 25 millioner kroner for å få arbeidsro ut sesongen. Det kan skje gjennom spillersalg, redusering av utgifter, ny aksjekapital og å skape nye inntekter.

Hovedgrunnen til at det står dårlig til i 2009 henger sammen med tidligere sesonger, ikke minst fjorårssesongen. En nærmere gjennomgang av 2008-tallene viser at klubbene totalt sett faktisk fikk inn mer penger enn budsjettert i fjor.

Nærmere 70 millioner mer enn budsjettert kom samlet inn i klubbkassene. Likevel viser tallene et regnskap som er skremmende dårlig.

Kostnadssprekk

Det er på kostnadssiden det har gått galt - veldig galt.

Den største sprekken på kostnadssiden finnes på personalkostnader - både for spillere og i administrasjonen.

Det samlede avviket på personalkostnadene (spillere, støtteapparat og administrasjon) er på over 85 millioner kroner. På de rene administrasjonskostnadene røk man på et underskudd i forhold til budsjett på over 50 millioner kroner.

Men verdt å merke seg er det også at man bommet grovt på leie/kjøp av spillere. Før sesongen regnet klubbene med å hente spillere for vel 12,8 millioner kroner. Det endelige regnskapet viser at man endte opp med kjøp for vel 71,5 millioner.

Det er en sprekk på nærmere 59 millioner kroner.

På den andre siden solgte/leide klubbene spillere for 84,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Klubbene tjente derfor isolert sett penger på overgangsmarkedet i fjor.

Før sesongen regnet man med et driftsresultat med et overskudd på vel 12 millioner.

Når alle kostnadene er trukket fra inntektene står man igjen med et tap på vel 126,4 millioner kroner - det er 138,5 millioner kroner under det som var budsjettert for 2008.

Budsjett, prognoser og regnskap

Tallene ABC Nyheter har fått tilgang til, er basert på klubbenes innsendte budsjett for sesongen 2008, en revidert gjennomgang/prognose midt i sesongen og det endelige regnskapet - sluttoppgjøret for alle postene.

Prosessen som er lagt til grunn for tallene er som følger.

Budsjett innleveres i mars hvert år, prognose etableres underveis i sesongen og sendes inn på nytt i oktober.

Prognosene er basert på interimsregnskap til og med august, kontrollert av revisor med tillegg en prognose for resten av året fra klubben.

Regnskapet er den reviderte Finansielle lisensdokumentasjonen (FLD-rapporten) klubbene sender inn i mars etter årets slutt. Det er denne rapporten som viser det endelige resultatet for klubbene for sesongen som ble avsluttet året før.

Det er verdt å merke seg at tallene for sesongen 2008 gjelder for de 14 klubbene samlet. Norges fotballforbund vil ikke frigi tallene for hver enkelt klubb.

Her er tallene for sesongen 2008:

PostRegnskapBudsjettPrognoseAvvik
Inntekter:
Diverse inntekter287 487 469300 859 639325 428 738-13 372 170
Billettinntekter280 125 087270 853 780277 699 1229 271 307
Mediainntekter176 773 078180 575 000167 484 000-3 801 922
Reklame/sponsorinntekter506 734 932513 549 132451 428 371-6 814 200
Salg/utleie spillere171 324 11586 788 000189 144 13384 536 115
Sum inntekter1 422 444 6811 352 625 5511 411 184 36469 819 130
Kostnader:
Trening/matriell/kurs55 887 38757 266 07356 826 3041 378 686
Personalkostnader spillere460 603 614381 681 388432 267 029-78 922 226
P.kost. trenere/støttreapparat109 456 973106 012 264106 544 564-3 444 709
Personalkostnader adm/andre173 495 902170 638 671180 126 460-2 857 231
Nedskriving/avskriving166 561 712167 952 420154 868 0491 390 708
Administrasjonskostnader142 002 92091 662 500112 449 153-50 340 420
Kostnader egne arrangement99 778 27990 528 119104 405 630-9 250 160
Kostnader andres arrangement40 976 20526 883 10238 117 513-14 093 103
Kostnader reklame/sponsor88 362 34782 931 09287 818 216-5 431 255
Kjøp/leie spillere71 533 27112 822 74060 511 785-58 710 531
Bane og andre anlegg43 179 22244 261 15240 831 6941 081 930
Salgskostnader81 186 91788 184 91178 118 4766 997 994
Andre kostnader15 827 48619 640 34417 684 3293 812 858
Sum kostnader1 548 852 2351 340 464 7761 470 569 202-208 387 459
Driftsresultat-126 407 55412 160 775-59 384 838-138 568 329
Finansnetto-55 470 922-46 071 204-49 413 917-9 399 718
Salg anleggsmidler-1 443 63501 449 065-1 443 635
Ekstraordinære poster20 341 2094 919 98820 889 38225 261 197
Resultat før skatt-162 980 902-28 990 441-86 460 308-133 990 461

Grafen under viser postene med de største kostnadssprekkene. ABC Nyheter har ikke lagt inn postene hvor sprekkene er på under ni millioner kroner.


Hva synes du om norske klubbers økonomiske styring? Si din mening under.

Personvernpolicy