Overraskende jobbtall

<p>Byggebranjen er hardest rammet av arbeidsledighet (illustrasjonsfoto: Scanpix)..</p>
Byggebranjen er hardest rammet av arbeidsledighet (illustrasjonsfoto: Scanpix)..

<pHoppet i arbeidsledigheten uteblir. - Det er bare et spørsmål om tid, mener DnB Nor Markets. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Måling av arbeidsledighet
  • Det er to mål på arbeidsledighet i Norge:

    - NAV's tall for registrerte arbeidsledige.
    - SSBs tall basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

AKU-tallene inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak. De sesongjusterte tallene er gjennomsnittet av de siste tre månedene i måleperioden.

NAV teller opp hvor mange som registrerer seg ved arbeidskontorene. Det er likevel noen som ikke registreres i NAV-tallene, men som registreres i AKU-ledigheten. Tallene legges frem månedsvis ved slutten av hver måned.

Totalt sett er antall AKU-ledige noe høyere enn antall ledige ved NAV.

Dette er utviklingen i ledighetstallene fra NAV:

Ledige
Månedi antalli prosent
nov.0738 4341,6 %
des.0738 8851,6 %
jan.0844 6701,8 %
feb.0841 9931,7 %
mar.0841 7941,7 %
apr.0838 7501,6 %
mai.0836 9441,5 %
jun.0838 7271,5 %
jul.0844 1021,8 %
aug.0844 3641,8 %
sep.0841 9901,7 %
okt.0842 2521,7 %
nov.0845 1801,8 %
des.0850 0762,0 %
jan.0965 1662,6 %
feb.0967 4462,7 %
mar.0970 7352,8 %
apr.0972 7002,8 %
mai.0968 3432,6 %

Fra januar til april var det bare små endringer i sysselsetting og arbeidsledighet. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen (Aku) fra Statistisk sentralbyrå var arbeidsledigheten på 3,1 prosent av arbeidstyrken i april.

Sysselsettingen steg med 3.000 personer fra mars (snitt februar-april) til april (snitt mars-mai). Arbeidsstyrken steg med 2.000. Dermed falt AKU-ledigheten med 1.000 personer til 82.000 personer.

Økonomenes forventninger pekte i retning av en ledighet på 3,3 prosent i april, ifølge Bloomberg og Reuters.

- Vi må se tall for enda en måned eller to for å bli mer sikker på betydningen av dagens tall. Dette kan indikere at andre kvartal og tredje kvartal vil få større økonomisk vekst enn ventet, noe som definitivt vil påvirke Norges Banks rentebeslutninger til høsten, skriver sjeføkonom Steinar Juel i Nordea i en fersk opppdatering.

Hadde ventet mer
- Vi hadde helt klart ventet en oppgang nå til 3,3 prosent, og mange med oss, sier hun til DN.no.

Sesongjusterte tall viser at sysselsettingen i april (gjennomsnitt for mars-mai) holdt seg på det samme nivået som i januar (målt som gjennomsnitt for tremånedersperioden desember-februar). Tar man hensyn til feilmarginen, har sysselsettingen holdt seg på samme nivået siden mai 2008.

Spørsmål om tid
Ledigheten per mars måned var på 3,2 prosent.

Les: 9.000 flere arbeidsledige

Nå er altså ledigheten på 3,1 prosent, men denne forskjellen er ikke statistisk signifikant, melder SSB. Marginale endringer i tallet på arbeidsledige og arbeidstyrken kan på grunn av avrundinger gi utslag i tidelen på arbeidsledighetsprosenten.

- Vi hadde ventet en svakere utvikling i arbeidsmarkedsmarkedene enn vi har sett den siste tiden, men vi tror at det er et spørsmål om tid før også disse tallene blir svakere, sier Viland.

Les også:
Spår 125.000 ledige i 2010
OECD tror på raskere opptur
Ny alarm i boligmarkedet

DnB Nor Markets har et snittanslag for AKU i 2010 på 5,4 prosent. I 2011 venter DnB Nor Markets en gjennomsnittlig ledighetsrate på 5,5 prosent, det vil si omkring 140.000 ledige.

Arbeidsmarkedet reagerer vanligvis tregere enn mange andre områder som påvirkes av konjunkturer.

Små endringer i arbeidsledigheten
Viland mener det er interessant at de to arbeidsmarkedsindikatorene peker i hver sin retning.

- Ledigheten falt med 1000 personer og dette er i strid med de registrerte ledighetstallene som for samme periode viser en oppgang i ledigheten på 4000 personer. Det er dermed grunn til å anta at AKU tallene vil bli svakere fremover. Vi venter fortsatt at sysselsettingen skal avta og ledigheten stige, men det kan ta noe lenger tid enn vi opprinnelig har lagt til grunn.

- Sysselsettingstrenden er flat, og vi tror den kommer til å holde seg flat en stund før den begynner å synke og drar arbeidsledigheten opp, skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Personvernpolicy