Færre låner over pipa

Direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo (foro: Scanpix).
Direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo (foro: Scanpix).

<pBankene og kundene tar i mer høyde for usikkerhet om videre utvikling i boligprisene, mener direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reellt bilde av hvor mye du kan låne ut fra dine forutsetninger. Kalkulatoren tar også hensyn til skatt.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

En ekstraordinær boliglånsundersøkelse våren 2009 viser at andelen av lån utover 80 prosent av boligverdien er redusert fra 43 til 32 prosent.

- Normalisering
- Dette kan innebære en normalisering av bankenes kredittpraksis, og at både bankene og kundene nå i større grad tar høyde for usikkerhet om videre utvikling i boligprisene, sier direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo i en pressemelding.

Belåningsgraden på boliglån økte markert omkring 2003, og siden da har andelen lån med belåningsgrad over 80 prosent ligget på et høyt nivå. Ifølge Kredittilsynet gjelder det samme andelen lån hvor lånet oversteg boligens verdi.

- Husholdninger ble sårbare
Nå kommer tydeligvis fallet.

- Lave renter og liberal kredittpraksis i bankene førte i årene fra 2004 til 2008 til økte boligpriser og høy gjeld. Mange husholdninger ble sårbare. Høyere renter og uro på finansmarkedet bidro til bråbrems i boligmarkedet og i kjøp av større konsumvarer høsten 2008. Lave renter har gitt oppgang i boligprisene igjen våren 2009. Det må imidlertid tas høyde for at arbeidsledigheten øker og at rentene etter hvert vil måtte normaliseres. Med fortsatt usikkerhet i boligmarkedet vil det være en fordel både for husholdninger og banker med en mer nøktern lånepraksis enn i årene 2004 – 2008, sier Skogstad Aamo.

Les også:
Bedre salg av nye boliger
Barn koster skjorta
Flere sliter med boliglånene

Undersøkelsen er basert på et utvalg nye boliglån innvilget/utbetalt etter 15. april 2009 fra 19 banker, hvorav 3 filialer av utenlandske banker. Disse bankene har til sammen en markedsandel for boliglån på nær 80 prosent.

10 prosent låner over 100 prosent
Undersøkelsen inkluderer lån både til kjøp av bolig og til refinansiering/andre formål. Nær 32 prosent av utlånene hadde en belåningsgrad høyere enn 80 prosent av forsvarlig verdigrunnlag, mot 43 prosent i tilsvarende undersøkelse høsten 2008.

Andelen lån med belåningsgrad over 100 prosent falt fra 13 til 10 prosent i samme periode.

Personvernpolicy