- Mindre sykehuspenger - bedre helsevesen

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen under presentasjonen av stortingsmeldingen «Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid». (Foto: Scanpix)
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen under presentasjonen av stortingsmeldingen «Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid». (Foto: Scanpix)

<pSamhandlingsreformen skal forvandle et dyrt og dårlig helsevesen til et billigere og bedre helsevesen, ifølge helseminister Bjarne Håkon Hanssen. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om reformen

Fredag presenterte helseminister Bjarne Håkon Hanssen, statsminister Jens Stoltenberg og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa stortingsmeldingen «Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid».

Reformen har som mål å gjøre helse-Norge bedre rustet til å møte noen av utfordringene i årene fremover – blant annet flere gamle og flere kronisk syke mennesker.

Et viktig poeng er å minske kostnadsøkningen i årene fremover, ved å fokusere mer på forebygging i en utbygd kommunehelsetjeneste. Mens sykehusbudsjettene skal økes mindre, skal mer penger kanaliseres ut i kommunehelsetjenesten.

Regjeringen foreslår å gi kommunene et medfinansieringsansvar for pasienter som behandles i sykehus. Det innebærer at kommunene betaler en andel av kostnadene ved å behandle en pasient på sykehus, og skal motivere kommunene til å forebygge fremfor å bruke dyre sykehustjenester.

Kommunene skal samarbeide - men skal ikke tvinges til å slå seg sammen.

Reformen skal også sikre bedre samarbeid mellom ulike nivåer i helsetjenesten, til fordel for pasienter som behandles for sammensatte lidelser.

Regjeringen vil etablere en lovpålagt plikt til å sørge for at pasienter med behov for koordinerte tjenester får en kontaktperson i tjenesten - en såkalt helsekoordinator.


Les mer om Samhandlingsreformen på Helsedepartementets hjemmeside.

Bare i år har budsjettet til sykehusene økt med 6,5 milliarder kroner og i løpet av syv år er sykehusbevilgningene doblet. Med en befolkning som vil bli stadig eldre er denne utviklingen ikke bærekraftig - noe må gjøres.

Det var hovedbudskapet fra statsminister Jens Stoltenberg (Ap), helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) under presentasjonen av stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen som ble lagt frem fredag ettermiddag.

I hovedtrekk går reformen ut på at sykehusene skal få mindre økning i budsjettene, fordi flere helsekroner skal kanaliseres inn mot kommunehelsetjenesten der man skal satse mye på forebygging.

Men man skal ikke kutte i sykehusenes budsjetter eller få færre leger ved sykehusene, forsikret helseministeren.

- Men sykehusene vil få litt mindre mer enn ellers, sier Bjarne Håkon Hanssen.

- I forhold til sykehusene bør dette være bra. De skal få bygge på det de er best på, nemlig spesialisthelsetjenesten, fortsetter han.

Hanssen lover at man ikke skal tvinge én million til å bytte fastlege og avviser glatt påstandene som har versert om at flere pasienter vil dø som følge av reformen.

- Alle hører at dette ikke er et opplegg for at pasienter skal dø, så jeg kommenterer ikke det mer, sier Hanssen.

Lovfestet samarbeid

Reformen skal gi bedre helsetjenester der folk er, ved at man bygger ut kommunale tjenester.

Dette skal skje på flere måter:

  • Vekst i rammene til kommunene - en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens budsjetter skal komme i form av frie inntekter til kommunene.
  • Midler til forebygging.
  • Ved en eventuell oppgaveoverføring skal ressurser følge med.
  • Ved at veksten i legeressurser i hovedsak skal komme i kommunene.
  • Etablere et nytt økonomisk insentivsystem.
  • Overføre økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter til kommunene.


Fordi kommunesektoren vil berøres sterkt, samarbeider Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om reformen, som legger opp til at samarbeidet mellom kommuner og helseforetak skal lovfestes.

- Dyrt og dårlig

Hva det hele vil koste vil ikke helseministeren spekulerer på:

- Men hvis vi gjør dette er helsebevilgningene garantert mindre om 10 år, enn hvis vi ikke gjør det.

- Hvis jeg kunne stå her i dag og si at vi har et dyrt, men bra helsevesen, så hadde det vært greit. Men vi har ikke det – det er dyrt og dårlig. Det å gjøre det bedre er billigere enn å fortsette som i dag, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Reaksjoner på stortingsmeldingen:

- Riktig kurs

Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, mener stortingsmeldingen staker ut riktig kurs for fremtidens helsepolitikk, men mener at det blir en utfordring for kommunene å skaffe og beholde den nødvendige kompetansen.

- Statsråd Hanssen har skjønt noe viktig i året som har gått, at det er en nær sammenheng mellom å skape fremtidens helsetjeneste og bygge videre på sykepleiernes unike kompetanse. Det styrker den lokale helsetjenesten, senker tersklene og er mer forebyggende, sier Normann i en pressemelding.

- Funksjonshemmede får det verre

Norges Handikapforbund frykter at personer som får rehabilitering får tilbudet sitt rasert med samhandlingsreformen, fordi den setter spesialisthelsetjenesten på sidelinjen.

Forbundet mener reformen ikke tar hensyn til funksjonshemmede, selv om dette ble lovet på forhånd:

- Det samme skjer som under planleggingen av NAV-reformen. Departementet sa funksjonshemmede skulle få det bedre. Istedet har det blitt verre, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Arne Lein.

- Luket Ap-valgkamp

Kristeligfolkeparti mener det er kritikkverdig at regjeringen legger frem en stor helsereform samme dag som Stortinget avslutter en fireårsperiode.

- De rødgrønne har sittet med makten i fire år, uten at noe har skjedd. Svarene om hva som måtte gjøres lå på bordet da de kom i regjering, nemlig Wisløff-utvalgets utredning om samhandling.

−Signingsferden om reformen som statsråden legger opp til neste uke, lukter Ap-valgkamp, uttaler Laila Dåvøy, helsepolitisk talskvinne i KrF.

- Gode intensjoner, for svake tiltak

- Høyre støtter intensjonene i reformen, men synes tiltakene er for svake til å sikre et bedre tilbud til pasientene, uttaler Høyres leder Erna Solberg i en pressemelding.

- Pasientene kan få et dårligere tilbud med reformen, hvis ikke Regjeringen viser mer handlekraft, påpeker Solberg.

- Vil øke forskjellene

Fremskrittspartiet mener at reformen kommer til å føre til økt klasseskille i norsk helsevesen:

– Jeg støtter intensjonen i samhandlingsreformen, men verktøykassen er for dårlig utstyrt. Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende for hvilket helsetilbud du mottar. Dette blir helt feil, sier helsepolitisk talsmann i Frp, Harald T. Nesvik, ifølge NTB.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy