Legger til rette for julegavene

Det er ikke kjent hva Kristin forventer å få av Jens, men nå kan han i alle fall gi opp til 1000 kroner skattefritt. Foto: Scanpix.
Det er ikke kjent hva Kristin forventer å få av Jens, men nå kan han i alle fall gi opp til 1000 kroner skattefritt. Foto: Scanpix.

<pArbeidsgivere kan nå gi tusen kroner i skattefri gave.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I revidert budsjett ble det vedtatt at grensen for skattefrie gaver øker fra 600 kroner til 1.000 kroner. Dette gjelder for hele 2009. Dette er for øvrig det eneste av skattemessig betydning for privatpersoner i dette budsjettet.

I utgangspunktet skal alle gaver fordelsbeskattes når de er knyttet til arbeidsforhold. Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser fastsatt av Finansdepartementet. Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer.

Mindre verdt?
Samtidig som det skattefrie beløpet har økt, blir det også en innstramming i hva som er lov til å gi. Det er ikke anledning til å gi penger, det var det heller ikke i de gamle reglene.

Nå er reglene strammet til ved at det ikke lenger er anledning til å gi gavekort. Dette var kort som i praksis var det samme som å få penger.

Riskioen blir dermed større for at du får noe som er verdiløst for deg. Som kjent hjelper det ikke at en gave er verdt 1.000 kroner, hvis du selv er helt uinteressert i gaven.

Regelen for gaver
Gaver i anledning mottagerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften er det anledning til å gi gaver opp til en verdi inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner som skattefri.

Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene, skattlegges det overskytende. Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaverogså ved disse anledningene gi grunnlag for fritak. Dette gjelder ikke for jubileum under 25 år (for eksempel 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere.

Hvis gaven er en jubileums- eller oppmerksomhetsgave kan du få en skattefri gave inntil 3.000 kroner. Utgjør verdien mer, skattlegges det overskytende beløp fullt ut som lønn.

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 600 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn 600 kroner skattlegges det overskytende.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

Her er listen over hvilke gaver som er skattefrie.

GavetypeKroner
Premie for forbedringsforslag2 500
Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år8 000
Gullklokke m/inskripsjon12 000
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år3 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25)3 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50)4 500
Andre gaver som julekurv etc1 000

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes.

For arbeidsgiveren er alle forannevnte goder fradragsberettiget i regnskapet. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift på disse gavene, med ett unntak; julegavene som er begrenset oppad til 1.000 kroner, blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiveren ikke fører de til fradrag i regnskapet.

Personvernpolicy