Du kan bli snytt for rentekuttet

<p>Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad kunngjør at styringsrenten blir satt ned med 0,25 prosentpoeng (foto: Scanpix).</p>
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad kunngjør at styringsrenten blir satt ned med 0,25 prosentpoeng (foto: Scanpix).

<pNorges Bank kuttet styringsrenten, men hvor blir det av meldingene om at bankene følger etter? </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Renteendring

Nordea har nå meldt at de setter ned renten med inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån. Laveste rente vil være 2,90 prosent innenfor 80 prosent av markedsverdi.

Mange nordmenn ventet i går i spenning på rentebeslutningen fra Norges Bank. Og for de med lån var nok gleden stor da visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad overrasket med å annonsere et nytt kutt i styrningsrenten på 0,25 prosentpoeng.

Les saken: Kutter renten 0,25 %-poeng

Men begreistringen kan vise seg helt ubegrunnet.

Den absolutte tysnad
For mens bankene tidligere har kappet om å være først ute i media for å annonsere at de kutter sine utlånsrenter i takt med styringsrenten, har det i dag vært stille som på en lesesal i fellesferien.

Eneste bank som så langt har varslet at de følger opp med å senke boliglånsrenten, er Skandiabanken.

DN.no har vært i kontakt med to av de største bankene - og begge bedyrer at tausheten ikke betyr at de har besluttet å holde utlånsrentene uendret.

- Vi har ikke bestemt oss, og de videre vurderingene gjør vi nå løpende, sier informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen i DnB Nor.

- Vi har ikke tatt noen beslutning ennå. Vi skal fortsette å se på saken i morgen, sier informasjonssjef i Nordea, Thomas Sevang.

Men ting kan tyde på at bankene langt på vei allerede har bestemt seg: Det blir ikke noe lavere utlånsrenter, tross kuttet i styringsrenten.

Les også dagens råd: - Vurdér fastrente nå!

- Mye å ta hensyn til
DnB Nor legger ikke skjul på at det er mange argumenter som taler for å la renten bli der den er.

- Vi må blant annet hensynta at vi også har en innskuddsside, innleder Rasmussen.

Med så lave styringsrenter som vi har nå - man må tilbake til 1816 for å finne lavere - har det oppstått et uvanlig problem. Renten på innskudd kan nesten ikke settes lavere uten å komme under null. Og det gjør det ikke akkurat attraktivt for folk å sette penger i banken.

DnB Nor har flere momenter som taler for å holde rentenivået der det er ut mot kundene.

- Vi ser også en stigende tendens til at det innenfor noen grupper er økende tap på boliglånssiden, sier hun.

Dette er også noe visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad var inne på da han la frem sin rentebeslutning.

- Utviklingen i kostnadene ved finansiering av utlån tilsier at verken bankenes innskuddsrenter eller utlånsrenter vil gå ned like mye som rentene i pengemarkedet, sa han.

Ser på de andre
At det kun er Skandiabanken som så langt har meldt om at de setter ned renten, går heller ikke upåaktet hen hos de andre bankene.

- Det er klart konkurransebildet har noe å si. Skandiabankens rentekutt var for øvrig en ren markedstilpasning der de satte ned renten til det nivået vi allerede har hatt lenge, påpeker Rasmussen.

Da DnB Nor i fjor høst fikk massiv kritikk for å sette opp renten samtidig som sentralbanken begynte å kutte, forsvarte de seg med at de måtte ta hensyn til pengemarkedsrenten, som på den tiden var meget høy.

Banken fulgte da også opp senere med å kutte rentene sine til dels mer enn sentralbankens. I dag falt tre måneders Nibor, den såkalte pengemarkedsrenten, til under to prosent.

Denne gang er ikke det alene godt nok til å sikre lavere renter ut til kundene.

- Det er en kompleks vurdering, der det skal tas hensyn til også andre forhold, minner DnB Nors informasjonsdirektør om.

Les også:
Regn med doblede boligrenter
- Får markedet rett, blir renten høyere

Hun vil ikke si noe om når DnB Nor har bestemt seg for hvorvidt renten skal settes ned eller ikke.

Det kan heller ikke Thomas Sevang i Nordea, som deler DnB Nors syn på hvilke hensyn som må tas.

- Men når vi har tatt en beslutning, skal vi kunne svare våre kunder på hva som ligger bak, sier han.

En av hensiktene med å senke styringsrenten, er å gi folk mer penger mellom hendene og på den måten stimulere til økt forbruk.

- Hvis bankene ikke kutter utlånsrenten, hvilken effekt har rentekuttet da?

- Dette er en kompleks sak, og det er også derfor vi bruker litt tid på å bestemme oss. Vi må i dette bildet også vurdere vår egen inntjening, bekrefter Sevang.

Bedriftene kan få gevinsten
Dersom det skulle bli slik at boliglånsrentene forblir der de er, er det likevel noen som trolig vil få glede av rentekuttet, nemlig bedriftene - gitt at pengemarkedsrenten faller.

- Fallet i rentene i pengemarkedet vil kunne få gjennomslag i kostnaden på kortsiktig finansiering til næringslivet, skriver sentralbanken i sin begrunnelse for rentebeslutningen.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy