Kutter, kutter ikke, kutter...

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

<pHva gjør gjør Norges Bank i dag? Hva sier sentralbanken om fremtiden? Usikkerheten er stor. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et stort flertall av norske økonomer tror at Norges Bank holder renten uendret på 1,50 prosent etter dagens rentemøte. Tre av 13 analysemiljø venter imidlertid at renten kuttes med 0,25 prosentpoeng, ifølge en undersøkelse TDN Finans har gjennomført.

First Securities er blant meglerhusene som tror på kutt.

- Vi tror mest på at det kommer et kutt til 1,25 prosent, men rentemøtet er veldig åpent, medgir makroøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities.

Han mener det er rundt 60/40 for at renten blir kuttet på dagens møte kontra møtet i august. Men han avviser ikke helt muligheten for at sentralbanken kan komme til å stoppe på dagens rentenivå.

- Vi ser også at det er en viss risiko for at det siste kuttet allerede er gjort og at bunnen blir 1,50 prosent, sier Wilhelmsen.

Taler for oppjustering
En kraftig forbedring i finansmarkedene og flere positive nøkkeltall gjør at mange økonomer venter at Norges Bank holder renten uendret på dagens møte. Wilhelmsen er enig i at mange faktorer taler for en høyerer renteprognose, men mener de først vil få innvirkning på litt lengre sikt.

Han viser til at det har vært bedring i mange internasjonale ledende indikatorer den siste tiden. Samtidig var den siste tellingen for de norske oljeinvesteringene bedre enn Norges Bank ventet. Dessuten har boligprisene steget, aksjeprisene er opp, renteforventningene internasjonalt er opp og kredittpåslagene i pengemarkedet har falt.

- Det er veldig mye som taler for en høyere rentepgrognose, og vi tror at selve prognosen blir oppjustert. Men dette er stort sett finansielle og ledende indikatorer som vil få mer effekt på renteprognosen litt lengre frem i tid, i 2010 og 2011. De vil i mindre grad vil påvirke renteprognosen de to-tre neste månedene, mener Wilhelmsen.

Stadig flere makroøkonomer har gått vekk fra sitt syn om rentekutt på dagens møte, og tror nå at sentralbankssjef Svein Gjedrem kommer til å holde renten i ro.

Les også: Rentekutt i en tynnere tråd
Kronen styrkes
En ny boble er allerede på gang
10 av 12 tror på uendret rente

Argumenter i fleng
Blant dem er Handelsbankens makroøkonom Shakeb Syed.

- Både vi og markedet tror renten vil bli holdt uendret 1,5 prosent, men vi registrerer at det er noen som tror på videre kutt, skriver han i sin morgenrapport.

Det er mange argumenter som underbygger hans syn om at rentebunnen er nådd, mener han.

- Norge er langt mildere rammet av finanskrisen enn mange andre land, da også sammenlignet med våre nordiske naboland, skriver Syed.

- Også i Norge har vi begynt å se grønne skudd, legger han til.

Svakere på kort sikt
Wilhelmsen peker derimot på en rekke nøkkeltall som har vist at det ikke nødvendigvis vil gå så bra i norsk økonomi i det helt korte bildet.

- Lavere produksjon (bnp) enn ventet i første kvartal
- Svakere eksport
- Industriproduksjonen kom inn svakere enn ventet
- Regionalt nettverk indikerer fortsatt fall i produksjonen
- Indikatorene for Norges to største handelspartnere, Euroområdet og Sverige, er fortsatt svake

Han viser også til rapporten fra Norges Banks regionale nettverk.

- Sentralbanken legger stor vekt på Regionalt nettverk. De fleste bedriftene indikerte at det blir nedgang i produksjonen i andre kvartal og at det ikke blir stabilisering før mot slutten av andre halvår, sier Wilhelmsen.

Sterke makrotall
Syed mener at makrotallene har overrasket positiv de tre seneste ukene. Kjerneinflasjonen økte fra 2,7 til 2,9 prosent på årsbasis i mai, 0,4 prosentpoeng over inflasjonsmålet Norges Bank styrer etter.

I tillegg har oljeprisen har omtrent doblet seg fra bunnivåene.

- Selv om dette er med på å styrke kronen, tror vi dette blir overveid av stimulanseeffekten det gir til oljerelatert industri, skriver makroøkonomen.

Hvorfor vente?
Wilhelmsen mener statistikken for produksjonen samlet sett viser at det er lite rom for oppjustering av renteprognosen på kort sikt.

- Den forrige renteprognosen indikerte tross alt at renten skulle ned til 1,0 prosent. Vi synes derfor det høres litt mye ut at sentralbanken plutselig skal nå snu og si at 1,50 er bunnen.

- Derfor holder vi en knapp på at de ønsker å ta et kutt til 1,25 prosent, og da kan de like godt gjøre det nå. Vi ser ikke noen grunn til å vente til august dersom den allerede har bestemt seg for et kutt, sier Wilhelmsen.

Må unngå boble
Syed synes det er ekstremt viktig at Gjedrem nå trekker tilbake stimulansen tidsnok, for å unngå å bygge opp en ny boble.

- Derfor tror vi renten vil heves i begynnelsen av neste år. Vi tror også rentebanen vil heves, men ikke riktig ennå. For vi tror Norges Bank ønsker å se klarere gjeninnhentningssignaler før banen heves. Det tror vi den vil få i løpet av sommeren, slik at rentebanen heves ved neste pengepolitisk rapport i høst, skriver han.

Renten har også blitt kuttet til ny all-time-low, samtidig som at finans- og kredittpolitikken virker stimulerende.

- Ettersom situasjonen har stabilisert seg noe, ser vi liten grunn til ytterligere stimulanse. Selvsagt finnes det også argumenter for videre rentekutt, da spesielt Norges Banks regionale nettverksrapport og en kronekurs som for mange eksporterer fortsatt kan oppfattes som for sterk, skriver Syed.

Personvernpolicy