Moland-saken:

Avviser Molands forklaring

Generalmajor Espen Amundsen i Forsvarsstaben avviser påstander om at navngitte personer skal ha akseptert Molands opprettelse av kontoer utenfor statens kontroll. Foto: Forsvarets mediesenter
Generalmajor Espen Amundsen i Forsvarsstaben avviser påstander om at navngitte personer skal ha akseptert Molands opprettelse av kontoer utenfor statens kontroll. Foto: Forsvarets mediesenter

<pHjemmefrontmuseets leder påstår at overordnede har godkjent kontoer utenfor Forsvaret. Det avviser Forsvarsstaben.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moland-saken

Les ABC Nyheters dekning av saken her.

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, har i flere år hatt kontoer utenfor statsregnskapet.

Billettinntekter og arv er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. I interne dokumenter avvises forklaringene.

Forsvarsministeren kaller det "kritikkverdig", men ikke "økonomisk mislighold".

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer.

Tidligere direktør ved Forsvarsmuseene, Rolf Scheen, har tidligere bedt om at Moland blir etterforsket.

Nå slår Forsvarstaben fast at ABC Nyheters avsløringer av lederen for Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) Arnfinn Moland, er korrekte. Ikke bare har han opprettet egne kontoer, men hans forklaringer om aksept avvises.

I et brev til Forsvarsdepartementet (datert 20. mai) slår generalmajor Espen Amundsen fast at det er plassert offentlige midler på minst to kontoer utenfor Forsvarets offisielle regnskaper. ABC Nyheter har fått delvis innsyn i dette brevet.

Men i tillegg avviser altså generalmajoren, som er ansvarlig for Forsvarets økonomi, entydig påstander om at kontoene ble klarert med navngitte ledere i staben og departementet.

Ble ikke funnet

Etter å ha sjekket dokumenter og hatt møter og samtaler med de aktuelle personene for «å få bekreftet/dokumentert Sjef FMU/NHMs (dvs. Moland, red.anm.) påstander», så er konklusjonen:

«Slik dokumentasjon/ angjeldende bekreftelser ble ikke funnet», slår generalmajoren fast overfor departementet.

I tillegg stiller man spørsmål ved en annen påstand fra Moland. Han har framhevet at selv om regnskapene ble holdt utenfor Riksrevisjonens kontroll (som har ansvaret for å ettergå forvaltningen av alle offentlige midler og transaksjoner), så ble de i det minste revidert.

Men «NHMs regnskap for 2005 var ikke signert av revisor», fastslår Amundsen.

En uke før generalmajoren sendte brevet til Forsvarsdepartementet, forsøkte han å dysse ned saken overfor ABC Nyheter.

Forsvarstaben fastslår at Hjemmefrontmuseets leder har holdt penger utenfor statens regnskaper, til tross for at dette bryter Forsvarets regler og at Molands sjef har gitt ham ordre om å få dette i ordnede former. I tillegg avviser man Molands påstander om aksept av denne lovstridige praksis.

Det er derfor noe overraskende at Forsvarsstaben konkluderer i slutten av mai:

«Saken har vært vurdert å ikke være så kritikkverdig at den har fått noen form for tjenesterettslig konsekvens for noen av de involverte».

«Kritikkverdig»

I tillegg til å være leder for det som skal være Norges viktigste institusjon for forvaltning av historien om norsk motstandskamp under andre verdenskrig, jobber Arnfinn Moland også som betalt leder av Etterretningstjenestens Historiskfaglig utvalg.

I sitt svar på spørsmål fra forvarskomiteens Per Roar Bredvold (Frp) om forholdene ved Norges Hjemmefrontmuseum, svarte statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i forrige uke at Molands praksis var «kritikkverdig», men hun sa seg tilfreds med at det nå var ryddet opp i de ulovlige kontoene.

Lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Lodve Solholm (Frp), utelukker ikke en egen høring om denne saken til høsten.

Mandag spurte ABC Nyheter både Forsvarsdepartementets kommunikasjonssjef og Arnfinn Moland om kommentar til at staben nå sår sterk tvil om Molands påstander og forklaringer. Men ingen av dem har besvart denne henvendelsen.

Personvernpolicy