Boligprisene opp i første kvartal

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

<pBoligprisene økte med 4,1 prosent i første kvartal.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre boligprisoversikter

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i forskjellige distrikter av landet. Tallene i denne kalkulatoren baserer seg på NEF/EFF sine månedstall.

Dette viser boligprisindeklsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Prisveksten etterfølger et par kvartaler med nedgang i prisene på boliger.

Av de ulike boligtypene er det prisene på blokkleiligheter som stiger mest. Blokkleiligheter har blitt 6,1 prosent dyrere fra 4. kvartal i 2008 til 1. kvartal i 2009. Prisene på eneboliger og småhus har økt med henholdsvis 3,3 og 4,4 prosent. Alle boligtypene har sunket i pris siden 1. kvartal 2008.

Sterkest prisvekst i Trøndelag
Det er relativt store regionale forskjeller når det gjelder prisutviklingen i Norge 1. kvartal 2009. Den sterkeste veksten i boligprisene har vært i Trøndelag utenom Trondheim, med en økning på 6,8 prosent. På den annen side hadde denne regionen det største fallet i kvartalet før med en nedgang på 14,8 prosent.

Av storbyene er det Trondheim som har hatt den høyeste prisveksten, med 5 prosent. Stavanger var den av regionene med lavest prisvekst i 1. kvartal 2009, med en økning på 1,7 prosent.

Utviklingen per kvartal
Oversikten viser endringen i boligpriser per kvartal i en del regioner.

Oslo medAkershusTrøndelag
KvartalI altBærumStavangerBergenTrondheimex BærumexTrondheim
2005K1
2005K22,8 %1,2 %2,5 %2,1 %1,0 %1,6 %5,7 %
2005K30,9 %2,4 %0,8 %3,1 %1,3 %1,1 %2,7 %
2005K40,1 %0,8 %4,0 %-1,4 %0,0 %0,2 %-5,8 %
2006K16,2 %5,7 %9,5 %10,3 %7,2 %4,6 %11,1 %
2006K24,9 %4,9 %7,3 %3,2 %2,6 %5,8 %1,2 %
2006K33,3 %5,3 %5,6 %5,1 %1,4 %3,0 %3,9 %
2006K41,2 %1,4 %5,1 %1,7 %0,8 %1,6 %3,1 %
2007K16,3 %6,2 %8,4 %6,5 %5,6 %7,3 %2,5 %
2007K23,8 %1,2 %1,0 %-0,7 %1,2 %3,0 %5,3 %
2007K3-0,2 %-0,2 %2,4 %-2,1 %-0,6 %-0,1 %-0,8 %
2007K4-2,2 %-3,7 %0,5 %-3,5 %-4,0 %-2,0 %-0,3 %
2008K12,4 %1,1 %2,6 %0,7 %2,2 %2,5 %4,2 %
2008K21,2 %0,6 %0,2 %-0,2 %2,2 %1,8 %-0,2 %
2008K3-3,4 %-2,8 %-4,6 %-7,1 %-5,0 %-3,8 %4,1 %
2008K4-7,0 %-8,1 %-5,2 %-6,3 %-6,3 %-9,2 %-14,0 %
2009K14,1 %4,1 %1,7 %3,9 %5,0 %5,5 %6,8 %

Kilde SSB.

Personvernpolicy