Regelendring frister 67-åringer til å jobbe

<p>Illustrasjonsfoto: Scanpix</p>
Illustrasjonsfoto: Scanpix

<pYrkesaktiviteten blant 67-åringer har økt etter at avkortingsregelen i folketrygdens alderspensjon ble fjernet i 2008, går det fram av en rapport fra Nav. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi ser av analysen at flere ønsker å jobbe etter 67 år når de får en større økonomisk gevinst. Dette er interessant opp mot den nye pensjonsreformen, sier direktør Hilde Olsen i Nav til NTB i en kommentar til rapporten.

Analysen av sysselsettingseffekten av endrede regler er utført av Magne Bråthen og Anne-Cathrine Grambo. Den viser at sannsynligheten for at en gitt person på 66 år fortsatt står i arbeid ved utgangen av det året vedkommende fyller 67, har økt med 4 prosentpoeng som følge av regelendringen.

Hilde Olsen mener det vil ta litt tid før fjerning av avkortingsregelen gir fullt utslag, og at det fortsatt er «et potensial for å få flere eldre til å jobbe».

Slipper avkorting
Regelendringen som har fristet noen 67-åringer til å fortsette å jobbe, beskrives slik i en artikkel der Bråthen og Grambo presenterer sin analyse:

Fram til 2008 ble alderspensjonen for 67-69-åringer avkortet dersom man hadde en arbeidsinntekt som oversteg grunnbeløpet i folketrygden (2G=140.512 kr). Pensjonen ble da avkortet med 40 prosent av den arbeidsinntekten som oversteg 2G. Som en overgangsordning til det nye pensjonssystemet, ble muligheten til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt uten å få redusert pensjonsutbetalingen innført for dem som fylte 67 år i 2008.

De påpeker at ordningen er videreført i 2009 for 67- og 68-åringer, og tilføyer at den mest sannsynlig vil bli videreført neste år for 69-åringer. Alderspensjonister over 70 år har hele tiden kunnet arbeide uten å få avkorting i pensjonsutbetalingen.

Analysen som ligger til grunn for rapporten, viser at for de fleste grupper arbeidstakere har fjerning av avkortingsregelen hatt positiv effekt på den videre yrkesdeltakelsen.

Flere faktorer
I artikkelen blir det referert tall fra tidligere undersøkelser som har vist at andelen yrkesaktive i aldersgruppen mellom 60 og 74 år har økt siden 2001, og at dette også er tilfelle for 66-åringene.

I 2001 var 62,5 prosent av de sysselsatte 66-åringene i arbeidslivet også ett år senere. I 2007 var denne andelen økt til 70,8 prosent. Denne økningen kom før endringen av avkortingsregelen, og må skyldes andre faktorer.

Bråthen og Grambo peker på at etterspørselen etter arbeidskraft har innvirkning på tidspunktet for avgang fra arbeidslivet, og at bedrifter som mangler arbeidskraft, i mange tilfeller vil forsøke å nyttiggjøre seg eldre lønnstakere. (©NTB)