Moland-saken:

- Nødverge ikke mulig

Rolf Scheen var direktør og budsjettansvarlig ved Forsvarets museer. Han avviser at man kan opprette kontoer på siden av statsregnskapene i «nødverge», slik Arnfinn Molands advokat mener. Arkivfoto: Scanpix
Rolf Scheen var direktør og budsjettansvarlig ved Forsvarets museer. Han avviser at man kan opprette kontoer på siden av statsregnskapene i «nødverge», slik Arnfinn Molands advokat mener. Arkivfoto: Scanpix

<pAdvokat Jens Chr Hauge mener krigshistoriker Arnfinn Moland kunne ha egne kontoer ut fra «nødverge». Det avvises bestemt av Molands tidligere sjef.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er saken

Les ABC Nyheters dekning av saken her.

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, brukte fra 2004 til 2006 kontoer utenfor statsregnskapet for å behandle bl.a. billettinntekter og arv til museet.
Pengene er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent.
Men hverken Forsvaret, departementet eller Moland kan legge fram dokumentasjon som bekrefter dette.
Derimot avviser interne dokumenter Molands forklaring.

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer om dette.

I en egen redegjørelse til ABC Nyheter innrømmer Arnfinn Molands advokat, Jens Chr Hauge jr, at lederen av Norges Hjemmefrontmuseum har hatt to ulovlige kontoer utenfor Forsvarets regnskaper. Hauge mener dette var nødvendig ut fra «nødverge».

Han skriver også at dette skjedde uten noe formelt vedtak og at man ikke fikk «formalitetene på plass». I tillegg gjentar han at dette skal være avklart med Forsvarsdepartementet og at «det foreligger aksept på det som skjedd fra Forsvarets ledelse».

Les hele Hauges redegjørelse

Arnfinn Molands tidligere sjef ved Forsvarets museer (FMU), Rolf Scheen, mener Hauges forklaringer ikke holder vann.

- Hadde budsjettansvar for alle seks museene

- Man kan ikke holde penger utenfor statsbudsjettene ut fra nødverge, slår han fast.

Scheen stiller seg også uforstående til at man trekker inn en tidligere revisjonsråd for å bevise at de offentlige midlene skal ha vært under kontroll, selv om de befant seg utenfor de offisielle regnskapene.

- Jeg kjenner ikke til at han skulle være oppnevnt, sier FMUs tidligere direktør.

I den aktuelle perioden var det også Rolf Scheen som hadde budsjettansvar for alle de seks museene som da lå under ham, deriblant Norges Hjemmefrontmuseum, og ikke «Konsultativt råd for forsvarsstudier» slik Molands advokat fremstiller saken.

- Det er heller ikke en tidligere revisjonsråd, men Forsvarets internrevisjon og Riksrevisjonen som reviderer Forsvarets regnskaper og - i den tiden - meg, sier Scheen som i dag er ansatt som direktør ved Forsvarsstaben.

- Moland nektet å levere budsjett

Han vil heller ikke akseptere påstandene om at penger skal ha blitt holdt tilbake fra Norges Hjemmefrontmuseum i strid med pålegg og instrukser.

- Nei. Det var jo slik at Moland nektet å levere budsjetter, så dette er fullstendig feil!

- Vi fikk ikke budsjettforslag fra Moland, det var problemet. I denne perioden måtte vi skjære inn til beinet ved alle museer - også Norges Hjemmefrontmuseum. Når lederen ved Hjemmefrontmuseet nektet å legge fram budsjett måtte vi gjøre dette basert på skjønn. Men jeg vil understreke at det ikke omhandlet lønn til de ansatte, kun øvrige driftsmidler.

- Arnfinn Moland ville ikke være med på de administrative styringsprosessene vi var pålagt av Forsvarsstaben, konkluderer Scheen.

Den tidligere direktøren tilbakeviser også påstanden om at han og stabssjefen skal ha blitt omdisponert.

- Vi gikk frivillig, så det er sludder.

Personvernpolicy