Håper på tapsfradrag i selvangivelsen

Skattebetaerforeningen - er representert med Gry Nilsen - har fått mange spørsmål som har med tapsføring. (Foto: Scanpix)
Skattebetaerforeningen - er representert med Gry Nilsen - har fått mange spørsmål som har med tapsføring. (Foto: Scanpix)

<pFinanskrisen og problemene i boligmarkedet har ført til at mange lurer på om de har tap de kan føre opp på selvangivelsen og få fradrag for. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi har fått en rekke spørsmål i år om muligheten for å få fradrag for tap. Tidligere har det vært mest spørsmål om behandling av gevinster, forteller advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Må være tapt
– Spørsmålene er preget av den økonomiske situasjonen vi har hatt med finanskrise og et tregt boligmarked. Mange har tapt penger på fondsandeler, aksjer, valuta og strukturerte produkter og lurer på om de kan få fradrag. Men det får de ikke før de har solgt og realisert tapet, fastslår Gry Nilsen.

Skattyterne må selv passe på at de får tapsfradragene de har krav på. Skattemyndighetene får ikke automatisk melding om tap eller gevinst på annet enn fondsandeler og aksjer. Bare tap på fondsandeler er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Nytt i år
Ligningsverdien på boliger og fritidsboliger er satt opp med 10 prosent i 2008. Reglene for utleie av egen bolig er strammet inn. Tidligere kunne en unngå skatt på leieinntekter hvis en leide bort boligen sin under halve året, og selv bodde der resten av året. Nå er utleie av egen bolig skattepliktig hvis man har leid ut hele boligen og leieinntekten overstiger 20.000 kroner.

Det er også innført en ny ordning som gir økt formue og økt gjeld for folk med festetomter.

– I forbindelse med endringer i tomtefesteloven blir fester nå skattemessig ansett som eier av festetomten. Verdien av festetomten er satt til 10 ganger festeavgiften. Dette betyr at den som fester en tomt for 10.000 kroner i året må føre opp 100.000 kroner som økt formue, og kan trekke fra samme beløp som gjeld, sier Nilsen.

Formue og gaver
Økt ligningsverdi og fjerning av rabatt ved formuesfastsetting av aksjer gir økt formue for mange i 2008. På den andre siden er fradraget før det beregnes formuesskatt økt fra 220.000 til 350.000 kroner. For 2009 skal fradraget øke videre til 470.000 kroner.

– Dette innebærer at betydelig færre må betale formuesskatt, sier Nilsen.
Hun viser også til at det er innført en viktig endring i reglene for gaver. I fjor kunne man motta 33.000 kroner fra hver av for eksempel foreldre, besteforeldre, onkler og tanter uten at det tas med i beregningen av arveavgiften. Den som har mottatt slike gaver for minst 100.000 kroner må føre det opp på selvangivelsen.

– Vi har fått enormt mange spørsmål om dette, så det er tydelig at det er en ordning mange har benyttet seg av, forteller Nilsen.

Bedre med barn
Familier med flere barn kan glede seg over at foreldrefradraget er økt i 2008. For det første barnet kan foreldrene som tidligere trekke fra inntil 25.000 kroner. For hvert av de øvrige barna gis det et fradrag på inntil 15.000 kroner. Med fire barn blir dermed fradraget maksimalt 70.000 kroner. Som før får man bare fradrag for dokumenterte utgifter, samt eventuell merkjøring til barnehage, dagmamma eller skole.

Det er gjort en del mindre justeringer av beløpsgrenser fra 2007 til 2008. Et beløp som er økt noe mer enn prisstigningen er fradraget for fagforeningskontingent. Fradraget går opp fra 2.700 til 3.150 kroner.

Sjekk skatteoppgjøret
Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen forteller at det har kommet mange spørsmål om formue i utlandet i den senere tid.

– Det er ikke snakk om store formuer i Sveits, men gjerne en leilighet i utlandet. Ofte får det ingen konsekvenser for skatten, men det er viktig å føre det opp, sier hun.
Skatteadvokaten har også et råd til alle skattytere: Sjekk skatteoppgjøret og se at eventuelle endringer er kommet med. Riktig nok skal skattemyndighetene gi beskjed om endringer over visse grenser, men dette skjer ikke alltid.

– Det er like viktig å sjekke skatteoppgjøret når det kommer som å sjekke selvangivelsen, sier Gry Nilsen. (©NTB)

Personvernpolicy