Får jeg fradrag for tapet på boligsalg?

Får jeg fradrag for tapet på boligsalg?
Får jeg fradrag for tapet på boligsalg?

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 90
Vi kjøpte ny bolig i februar i fjor, men måtte selge den igjen i november samme år pga at vi ikke fikk solgt “gammel” bolig.
Vi hadde da et tap på salg av ny bolig, ekstra renteutgifter for 2 boliger, utgifter til dokumentavgift for ny bolig, samt meglerutgifter.
Alt dette, har jeg forstått, kan jeg føre til fradrag over flere år. Fradraget blir større enn det vi tilsammen har betalt i skatt ifjor. Spørsmålet; skal hele beløpet føres på 2008? Skal vi bruke et spesielt skjema her?

Ja, dere må føre opp hele tapet i år. Hvis dette medfører et underskudd i inntekten, kan denne overføres til neste år. Dere må selv huske på å kreve dette i selvangivelsen for neste år.

Alle kostnader dere hadde i forbindelse med kjøpet kan du legge på kostprisen. Også eventuelt eget arbeid som kan defineres som standardforbedring kan legges til kjøpesummen. Fra salgssummen trekker dere alle salgsutgifter. Først og fremst annonse- og meglerkostnader.

Se ellers kalkulatoren «Boligresultatkalkulator ». Les også «Boligskatt og salg»

Spørsmål 89
Jeg lurer på hvordan det er med formueskatt. Jeg er gift og mesteparten av formuen står på meg. Blir formuen delt på to,slik at grensen for når jeg skal betale formueskatt blir høyere? Eller må det føres opp fomue på begge for å redusere skatten.

Jeg lurer også på ligningsverdien på en liten leilighet som jeg kjøpte i1990, da var ligningsverdien kr.30000.- .og har økt noe etter hvert med 10% pr år. Men på selangivelsen for 2008 har den økt mye, til kr 204000.- høres dette riktig ut?

Ektefeller blir lignet felles for formuesskatt. Samlet sett spiller fordelingen ingen rolle for størrelsen på formeusskatten.

Ligningsverdien har økt med omtrent 2,5 ganger siden 1990. Hoppet fra 30.000 kroner til 204.000 høres høyt ut. Det har vært mange år med nulløkning i perioden fra 1990. Men de tre siste årene har den økt med 10 prosent hvert år. For fire år siden økte den med 25 prosent.

Les også: «Boligskatt og fomue».

Spørsmål 88
"Skatteoverskriften" i dag viser til samme spørsmål som jeg har, men jeg mener svaret bør være et annet i mitt tilfelle. Jeg er student, og hadde ikke annen inntekt i fjor enn en liten ekstrajobb pluss feriepenger fra tidligere arbeidsgiver, tilsammen drøyt 30.000 kroner. Min kone har en årslønn på omkring 400.000. Vi har et billån som i sin helhet er ført på min selvangivelse, selv om det selvfølgelig er henne som betaler disse avdragene og rentene. Vil det ikke da lønne seg for oss at renteutgiftene blir ført på hennes selvangivelse?

Hvis dere hadde blitt lignet i skatteklasse 1 ville det lønnet seg at rentefradraget ble overfrt til din kone.

Skatteklasse 2 gir lavere skatt for dere, derfor skal dere lignes i denne klassen. Sjekk at så er tilfelle. Hvis dere ligens felles spiller det heller ingen rolle hvor fradraget står.

Les mer om skatteklasse her.

Spørsmål 87
I 2004 ga jeg et lån på 120 000kr til en nyoppstartet butikk. Meningen var at disse skulle gjøres om til aksje andeler i selskapet når økonomien i butikken ble berde. Det ble den aldri, og i 2008 ble den lagt ned. Jeg ettergav da gjelden til selskapet siden den uansett ikke hadde penger til å betale meg. Kan jeg trekke fra 28% på dette beløpet?

Det er dessverre ikke fradragsberettiget. Så lenge man ikke driver med utlån i næringsvirksomhet, får man ikke fradragsført dette.

Spørsmål 86
Vi kjøpte leilighet i borettslag jula 2007 og flyttet inn januar 2008. Han står som hovedlåntaker, mens jeg står som medlåntaker.

Fått selvangivelsen nå, men lånet er ikke nevnt i min selvangivelse. Han har størst inntekt, men skal alt stå på han ?

Evnt. hvordan kan vi fordele dette , hvis begge kan få goder av å dele ?

Ser det står en egen post om jeg har felles gjeld/formue med samboer , og der skal jeg kunne fylle inn navn og fødselsnummer, holder dette ?

Det spiller ingen rolle samlet sett for dere hvem som betaler. Så lenge begge har inntekt, vil effekten av rentefradraget være helt likt for dere begge.

Hvis dere ønsker at hver at dere skal betale riktig skatt, kan du i selvangivelsen føre opp at du betaler halvparten.

En annen måte å gjøre det på er at han betaler deg det du mister i nedsatt skatt på grunn av at du ikke har rentefradraget ditt. Hvis din andel av rentene for eksempel er 20.000 kroner, skal du få 5.600 kroner av han. Effekten av fradraget er 28 prosent av fradragsbeløpet.

Spørsmål 85
Er det noen fradrag for inngått ekteskap i utlandet i fjor, eller vert dette aktuelt først når vedkommende flytter til Norge?

Å gifte seg gir ikke i selv seg noe fradrag. Men hvis ektefellen har lav eller ingen inntekt, vil du bli lignet i skatteklasse 2.

Spørsmål 84
Fått utbetalt forsikring i forbindelse med uførhet som er skattefri, men hvor skal denne føres inn?

Siden både kona og jeg er uføre, er det riktig at vi skal lignes i klasse 1?

Du bør føre opp utbetalingen for å forklare økningen i formuen. Dette i posten for andre opplysninger.

Så lenge begge har uførepensjon skal dere lignes i skatteklasse 1.

Spørsmål 83
Jeg hadde tannhelse utgifter i 2008 på nærmere 20000 kr.
Fikk dokumentasjon fra tannklinikken, som jeg kunne føre opp på selvangivelsen.
Hvor skal dette føres?

Du fører det i post 3.5.4 «Uvanlig store kostnader pga sykdom».

Les også: Sykdom kan gi skattefradrag

Spørsmål 82
Har blitt ATP_pensjonist siden sist, pr 1. sep 2008 og derfor tok jeg ikke ut mer enn 1 uke ferie og fik resten utbetalt på lønn september, sammen med feriepenger 2009. Dette ble et anseelig beløp, men hadde bruttoskatt fra før så i 2008 spilte det ingen rolle.
Jeg fant dog ut at hadde jeg fått feriepenger utbetalt på januarlønn 2009, ville disse på toppen av ATP- PENSJON ikke blitt bruttobeskattet. Arbeidsgiver, stort flernasjonalt konsern, sa at de alltid gjorde det slik, men kan jeg forlange å bli skattet i 2009 for disse feriepengene? Det er jo dog ca 50.000, så det blir noen kr.

I ferieloven står det at feriepenger ved arbeidsforholdets slutt skal ubetales siste lønningsdag før fratreden. Så du kan nok dessverre ikke få overført det til 2009. Når du nevner bruttoskatt går jeg ut fra at det er toppskatt du mener. Trygdeavgiften på 7,8 prosent må du betale uansett. Grensen for toppskatt – trinn 1 er 420.000 kroner i 2008 (441.000 kroner i 2009). Toppskatten er da 9 prosent. Trinn 2 i toppskatten starter fra 682.500 kroner i 2008 (716.600 kroner i 2009). Satsen er da 12 prosent.

Hvis du går over grensen i trinn 1, taper du 9 prosent i skatt. Det vil si 4.500 kroner i økt toppskatt.

Spørsmål 81
Spm 1:

I utgangspunktet har jeg 5 km en vei til jobb og derfor ikke lang nok vei for å få fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted. Men jeg må kjøre en omvei for å levere barn i barnehagen som utgjør ca 3 km til sammen pr dag. Kan kostnaden for denne ekstrareisen føres som fradrag og i hvilken post ?

Spm 2:

Vi bor i en selveierleilighet i et boligsameie. Vi betaler 5000 kr pr år i fellesutgifter til sameiet for å dekke forsikring, vedlikehold med mer. Kan denne fellesutgiften føres som fradrag og i hvilken post

Kjøring til barnehage kan trekkes fra med kr 1,40 per km innenfor foreldrefradraget (post 3.2.10. Men gjelder går innenfor grensen maksimalt foreldrefradrag. For ett barn er grensen 25.000 for virkelige utgifter, for de påfølgende barna er det 15.000 kroner. Hvis kvoten er fylt opp med barnehageutgiftene, får du i praksis ingen effekt av reisekostnaden.

Det er ikke fradragsrett for fellesutgifter for selveierleiligheter. Det er det heller ikke for borettslagsleiligheter, men andel av felles renteutgifter kan (natulig nok) trekkes fra.

Personvernpolicy