- Duket for tosifret boligprishopp

Fallet i boligrenten er den viktigste faktoren for en stigning i boligprisene.
Fallet i boligrenten er den viktigste faktoren for en stigning i boligprisene.

<pOg det trenger ikke bli lenge til, mener sjeføkonom. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Boligprisutvikling

Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i forskjellige distrikter av landet.

Boliglånskalkulator
Viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 % og 80 % av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hva bestemmer boligprisene?
Les mer om hvilke faktorer som bestemmer boligprisutviklingen.

Byggingen av boliger og hytter stuper, viser tall lagt frem av Statistisk sentralbyrå i dag.

Les hele saken: Bratt fall for boligbyggingen

- Februar-tallene er helt i tråd med våre egne anslag på 18.000 igangsatte boliger i år. I forhold til befolkningsveksten de siste årene, og trolig også i år, er dette selvsagt altfor lavt, sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret til DN.no '

Lave renter og god lønnsvekst trekker i samme retning, selv om ledigheten trekker i motsatt retning, påpeker Senneset.

- Ledighet hindrer ikke boligprisstigning
- Hvis finanskrisen løser seg og kredittmarkedet begynner å fungere i løpet av høsten i år eller våren 2010, tror jeg det er duket for sterk prisvekst i boligmarkedet igjen om et par år – og kanskje allerede i andre halvår 2010 – selv om arbeidsledigheten har nådd til nivåer mellom 4 og 5 prosent. Slike ledighetsnivåer var ingen hindring for sterk prisvekst i 2004 og 2005. Og vi snakker om tosifret prisvekst, sier Senneset.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra-Gruppen mener det trolig investeres for lite i boliger i Norge nå.

- Antall husholdninger øker raskt og boligbyggerne fikk seg en alvorlig knekk under finanskrisen. De har brent fingrene, sier Andreassen, som mener et hovedproblem er at byggekostnadene ved nybygg fortsatt er mye høyere enn bruktboligprisene.

- Boligprisene vil stige 15 prosent
- De fleste anekdoter tilsier at byggekostnadene gradvis faller og vi ser også en bra stigning i boligprisene i år, men fortsatt er det en ubalanse i de fleste markeder. Fortsatt er boligprisene altfor lave til å lokke frem nye stor prosjekter. Eneboliger i Norge omsettes i dag for 17.000 kroner per kvadratmeter i gjennomsnitt. Her inkluderer vi verdien av terrasser, hager, garasje og hundehus. I forhold til inntektsnivået har Norge svært lave boligpriser, sier Andreassen.

Les de siste eiendomssakene her: Boligbyggingen blir ikke dyrere
Lovendring kan gi husleiesjokk

Fanget i feriefelle
Boligmarkedet flatt i mars

Bratt fall for boligbyggingen

Godt hjulpet av lavere renter regner Andreassen med at boligprisene vil stige med omlag 15 prosent over de neste to år, og at byggekostnadene bør kunne komme ned med om lag 10 prosent.

- Et slikt scenario vil gi boligbyggerne mer normale markedsforhold og gi oss et omslag i boligbyggingen, sier han.

- Selger som «hakka møkk»
Markedet for nye hytter ser ut til å være bedre enn for nye boliger. Det er verre med fritidsleilighetene, påpeker Senneset.

- De siste vil være preget av det samme som boligmarkedet, med overskuddstilbud til det prisnivået som investorene satser på, og må ha i henhold til byggekostnadene. Fritidsleilighetsmarkedet sliter dermed med mye resalg, leiligheter kjøpt «på spekk» for resalg. I motsetning til det ordinære hyttemarkedet, som er preget av lave renter og høy kjøpekraft i de aktuelle kjøpegruppene, og god tilgang på tomter og arbeidskraft. Mange produsenter sier de selger som "hakka møkk", sier Senneset.

Andreassen påpeker at det i fjellet fortsatt står mye usolgt til priser som er klart høyere enn nybyggpris.

- Her kan prisene fortsette å falle både fordi prisene har vært kunstig høye, og fordi byggekostnadene er fallende. Men for strandhytter er det vanskelig å få byggetillatelser. Prisene er ofte drevet av at strandeiendom, brygger og båtplasser er mangelvare, sier Andreassen.

Personvernpolicy