Skatt 2008Hvorfor er skattklassen min endret?

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 80
Jeg har 2 mill i banken og ikke lån på bolig, men jeg betaler 45% på min inntekt av 220 tusen. Nå har jeg fått krav på å betale 65.000 i skatt og det er vel evt. renteinntekter, men er det ikke 28% skatt på det ??? Syns dette er litt rart da jeg nesten betaler skatt mer enn jeg tjener..........
Hadde bolig som ble solgt for 2 år siden og tenker å investere nytt hvis det er sååå mye jeg må betale i skatt, da lønner det seg ikke å ha spart penger et helt liv da ??

Når du trekker all skatt av inntekten din på 220.000 kroner, blir skatteprosenten svært høy. Men mye av skatten kommer fra formuesskatt, og skatt på kapitalinntekter. Hvis vi forutsetter at renteinntekten var 100.000 kroner, og formuen var på akkurat 2 millioner kroner, samt at det ikke er noen andre fradrag eller tillegg i inntekten blir skattene dette:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

49.122 kroner fra arbeidsinntekten
28.000 kroner fra renteinntekter
17.770 kroner i formuesskatt.

Samlet trekkprosent (trukket på 10,5 mnd) skal i dette tilfelle være 49,3 %. Uten noen formue eller renteinntekter ville trekkprosenten vært 25,5 prosent.

I skattekalkulatorene blir det oppgitt detaljer for hvoran skatten kommer frem.

Her kan du beregne skatten for 2008 . Her kan du beregne skatten for 2009.

Spørsmål 79
Håper på svar. Jeg har fått 18200 igjen på skatten, litt på grunn av liten skatteevne. Men jeg ser at særfradraget for alder og uførhet ikke er trukket fra. Dete utgjør så vidt jeg har fått vite ca 19.000. Mitt spørsmål blir da - Skal disse 19 000 trekkes fra skattepliktig beløp før man regner ut hvor mye jeg skal betale i skatt, eller blir det trukket fra det endelige beløpet på samme måte som særfradrag for liten skatteevne?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Særfradraget er på 19.368 kroner. Særfradraget påvirker ikke grunnlaget for beregning av skattebegrensningen. Men det reduserer skatten med 28 prosent av særfradraget. Effekten av dette vil være en spart skatt på 5.423 kroner. Gitt at du betaler nok skatt til at det får denne betydnigen.

Les mer om skattebegrensning her.

Spørsmål 78
Jeg er alenemor! Jeg har skatteklasse 2 og mottar én ekstra barnetrygd og bidrag til barnetilsyn (selvfølgelig i tillegg til bidrag fra barnefar). Jeg lurer på om jeg mister alt dette umiddelbart hvis jeg en gang blir samboer igjen? Eller om jeg mister det etter en viss periode?

Du vil fortsatt ha rett til skatteklasse 2 hvis du blir samboer.

Spørsmål 77
Ser på tabellen over inntekt og skatt at mens skatteprosenten er 0 på inntekt fra 0 til 39.996 kr så er den 25% på inntekt fra 39.996 til 57.558 kr, men så er den 7.8% på inntekt fra 57.558 til 70.650 kr.
Hvor er logikken her og hva skyldes det?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er en regel som sier at trygdeavgiften ikke skal utgjøre mer enn 25 prosent av inntekten ut over 39.600 kroner. Derfor er den null under dette nivået.

I området 39.600 kroner til 57.558 kroner trer 25 %-regelen i kraft. Når man er kommet opp på dette nivået er man «ajour» med trygdeavgiften.

I det neste området blir fortsatt alminnelig inntekt null på grunn av personfradraget og minimum minstefradrag i lønn. Dermed blir det bare trygdeavgiften på 7,8 prosent som skal betales.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 76
Har hatt store tannlegeutgifter i 2008; kr.20.000,-. Har fått erklæring for dette fra tannlegen min.
Hvor/hvordan skal jeg føre dette i selvangivelsen?
Har oppfattet det slik at jeg får 28% fratrekk på hele beløpet, ikke bare det som er over 9`. Er det korrekt?

Dette skal føres i post 3.5.4. «Særfradrag for uvanlig store kostnader ved sykdom».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så lenge fradraget er på over 9.180 kroner, får du fradrag for hele beløpet. Effekten av fradraget er 28 prosent av fradragsbeløpet. Et fradrag på 20.000 kroner gir en skattebesparelse på 5.600 kroner.

Spørsmål 75
jeg har vært gift i 11 år, og skattet i 2f i alle år, menn i ligningen for 08, er jeg og kona begge havnet i 1e, dette till tross for att kona aldri har vært i jobb, og derfor aldri har hatt inntekt. er dette noe nytt, eller må jeg gjøre noe med saken, jeg har i tillegg 3 felles barn som jeg forsørger. eneste forandring i status er att jeg fra 01.01.08 ble varig uføretrygdet. det utgjør kanskje en liten skatteforskjell også , 2f kontra 1e..

Det er ingen nye regler på dette området. Det er feil at du skal lignes i skatteklasse 1. Som enslig forsørger skal du i skatteklasse 2.

Spørsmål 74
I fjor jobbet jeg for et firma der jobben var å kjøre rundt i butikker å gjøre en jobb for produktene til firmaet. Fikk kilometer godtgjølse fra første butikk og til siste butikk vi hadde de forskjellige dagene. Men har jeg rett på å forlange trekk på selvangivelsen for kjøring hjemmenfra og til første butikk og fra siste butikk og hjem? Det blir en del kilometer da det er forskjellige steder man starter og slutter hver dag?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan bare føre opp reiseutgifter til arbeidsstedet i dette tilfellet. Du skal få kjøregodtgjørelse fra arbeidssted til første butikk, og fra siste butikk til arbeidssted.

Spørsmål 73
1.Jeg og min kone har lån på ca 1,2mill. Dette kommer på min selvangivelse og ingenting på hennes

Jeg har bestandig splittet dette på selvangivelsen, slik att det blir delt på to.(lån renter og fradrag).

Er dette nødvendig ?

Får hun restskatt betaler jeg den, og får jeg restskatt betaler hun dette.

2.Jeg har bestandig ført på forsikringene på selvangivelsen bil,hus,og hytte

Er dette nødvendig?

Så lenge dere begge har en netoinntekt (eter fradrag) på over 38.850 kroner spiller fordelingen av rentene ingen rolle. Dere får en samme samlede skatten uansett.

Hvis ikke bil, hus og hytte er oppført i selvangivelsen er du pliktig til å oppføre dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 72
Når ein selger aksjer den 29.12. 2008. og får oppgjør 2.1.2009. Er det salgsdag eller oppgjørsdag som danner grunnlag for realasjonstidspunkt.?

Det er salgsdagen som er realisasjonstidspunktet. I selvangivelsen skal du sette opp en fordring på megleren for oppgjøret av aksjene.

Spørsmål 71
Hvor skal man føre opp overskudd på ein SPAR X som er ferdig og oppgjort frå bankens side.

Du skal egentlig ha fått en oppgave fra banken din på hvordan du skal føre dette. Overskuddet beskattes som en kapitalinntekt med 28 prosent skatt. Alle kostnader skal være trukket fra før overskuddet beregnes.