Slik sparer pendlere skatt

Pendlere kan blant annet trekke fra hjemreisekostnader med tog.  (foto: Scanpix)
Pendlere kan blant annet trekke fra hjemreisekostnader med tog.  (foto: Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pÅ få pendlerstatus kan gi store skattefradrag.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pendlere er definert som arbeidstagere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses som skatteyters egentlige hjem.

Personer som bor sammen med ektefelle og/eller barn, anses alltid å ha sitt bosted der ektefellen og/eller barn bor. Samboende med barn regnes som ektefeller. Samboende uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

Krav til enslige
For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig bolig og uselvstendig bolig. Hvis du har en selvstendig bolig hjemme, og en uselvstendig bolig på arbeidsstedet regnes du som pendler. I motsatt fall regnes du ikke som pendler.

En uselvstendig bolig kan være opp til 30 kvadratmeter P-rom (bruksareal). Det er full adgang til å ha kjøkken i leiligheten. Hvis flere deler en bolig på arbeidsstedet, kan den være 20 kvadratmeter større for hver person. Tre personer kan dermed dele en leilighet opp til 70 kvm på arbeidsstedet uten at det får betydning for pendlerstatusen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du har to selvstendige boliger er det der du overnatter flest ganger som regnes som ditt bosted. Jobber du vanlig femdagers uke blir du da ikke regnet som pendler, fordi du vil ha flere overnattinger på arbeidsstedet.

Men det er også innført en særregel som gir åpning for pendlerbolig ut over 30 kvadratmeter. En pendler som har bodd i hjemkommunen sin i over tre år kan ha en bolig på arbeidsplassen som er inntil halvparten så stor som boligen på hjemstedet, og likevel beholde pendlerstatusen. Det er dermed for eksempel mulig å ha en 50 kvadratmeter stor bolig på arbeidsstedet dersom boligen hjemme er minst 100 kvadratmeter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Enslige som i skatteåret er 21 år eller yngre anses å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet. Enslige som er 22 år eller eldre anses å ha sitt skattemessige bosted der de har sitt selvstendige bosted.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krav til reisehyppighet
For familieforsørgere er det ingen krav til hyppigheten av besøksreiser i hjemmet. For enslige over 22 år er kravet til reisehyppighet satt til hjembesøk minst hver tredje uke. Men her har også avstanden til hjemstedet betydning. Er hjemstedet langt unna, er det lavere krav til reisehyppighet. Det er også lavere krav til personer under 22 år.

Dette kan du trekke fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra:

  • Kostutgifter
    Losjiutgifter
    Reiseutgifter

Kostutgifter
Fradraget gis etter faste satser. Standardsatsene i 2008 og 2009 er følgende:

Type losji20092008
Opphold på hotell, betaler frokost selv530460
Opphold på hotell, frokost inngår477385
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter281269
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter182174

Hvis du ikke sannsynliggjør bostedstypen, brukes laveste sats. Hvis du får fri kost eller dekket den etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 70 kroner per døgn.

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke. Med 240 dager gir dette en skattebesparelse på 11.692 kroner i 2008.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan trekke fra dokumenterte utgifter hvis disse er høyere. Men da må spare på alle kvitteringer i løpet av året. Hvis du velger denne varianten kan du også trekke fra småutgifter på 50 kroner per døgn i tillegg.

Antallet dager som legges til grunn beregnes etter følgende skala:

Fri hver lørdag240 dager
Fri hver annen lørdag255 dager
Uten lørdagsfri280 dager

Losjiutgifter
Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra. For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du eier pendlerboligen selv, skal du levere skjemaet RF-1189 - Årsoppgjør for utleie av fast eiendom. Underskuddet du får fra denne boligen (du skal ikke legge inn noen leieinntekt) fører du inn i selvangivelsen (post 3.2.7). Dette er utgifter som vedlikehold, forsikring, strøm og lignende.

Reiseutgifter
Satsene er 1,40 (1,50 i 2009) opp til 35.000 km, og 0,70 over. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse reiseutgiftene sees i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 12.800 kroner (13.700 kroner i 2009) som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag. Det betyr du kan ha kort avstand til jobben, og likevel få effekt av dette fradragert. Det må minimum være 2,5 km til arbeidsstedet for å få fradrag.

Ditt totale fradrag
For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel. Denne personen betaler 3.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se hva du kan få i fradrag med pendlerkalkulatoren.

Totalt gir dette følgende fradrag:

Pendlerfradrag 2008
PostForutsetningSum
Kost240 døgn * 174 kroner41 760
Losji3.000 * 12 måneder36 000
Reise20.000 km * 1,40 kr15 200
Totalt92 960
Skattebesparelse26 029
Pendlerfradrag 2009
PostForutsetningSum
Kost240 døgn * 182 kroner43 680
Losji3.000 * 12 måneder36 000
Reise20.000 km * 1,40 kr16 300
Totalt95 980
Skattebesparelse26 874

I reisefradraget er det trukket fra bunnfradraget på 12.800 kroner i 2008 og 13.700 kroner i 2009.

Verdien av dette skattefradraget er 26.029 kroner i 2008. I 2009 øker den til 26.874 kroner. Satsen for merkostnader til kost øker fra 174 kroner per døgn i 2008 til 182 kroner i 2009.