Skatt 2008Hvordan kan jeg få «standardfradrag» i inntekten min?

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 70
Standardfradrag - hva er det egentlig?. er den i tillegg til minstefradraget? er det Kr 40000 maks beløpet? stemmer det?

Standardfradrag kan brukes av utenlandske arbeidstagere. Grensen er 10 % av inntekten. Grunnlaget er arbeidsinntekten (samme som grunnlag for minstefradraget). Fradraget reduseres ikke hvis du jobber i Norge bare deler av året (slik det skjer med minstefradraget).

Standardfradraget erstatter mange av de andre fradragsmulighetene, men du beholder disse:

  • Minstefradraget
  • Personfradraget
  • Fagforeningskontingent
  • Tilskudd til offentlig pensjonsordning

Ved overgang fra begrenset skatteplikt til å være bosatt her, kan arbeidstageren trekke fra standardfradaget i inntil to år til.

Spørsmål 69
Er det egenandel på kjøring til og ifra barnehage?

Kjøring til barnehage inngår ikke i reisefradraget (post 3.2.8). Men du kan kanskje få trukket det fra innenfor foreldrefradraget (post 3.2.10). Hvis du har ledig kvote innenfor foreldrefradraget kan du trekke fra 1,40 km i kjøring. Er kvoten brukt opp med kostnadene til barnehage ol, får du ingen effekt av dette. Kvoten er 25.00 kroner for første barn, og 15.00 kroner for de påfølgende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 68
Er det en betingelse for å få foreldrefradrag at barnet er i barnehage eller hos dagmamma? mener å huske fra tidligere at alle fikk foreldrefradrag uansett.

Ja, du må ha virkelige utgifter. Det er ikke lenger noe standardfradrag å få.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 67
kan jeg få ut skattepengene tidliggere enn juni.foreløpig har jeg skattepenger til gode.

Nei, det kan du ikke. Skatteoppgjøret er klart den 24 juni. Pengene blir utbetalt kort tid etter.

Spørsmål 66
Lurer rett å slett på om det er mulig å få fratekk på skatten ved oppussing av hus. Brukt en 80-100000kr på huset i fjor. Nytt tak,veranda å vinduer.

Så jobber jeg i Nordskjøen. Har ikke vi noe avis, blad, telefon, mat man kan trekke av skatten.

Hvis du er såkalt fritakslignet, det vil si at du bor der, er ikke dette fradragsberettiget. Hvis huset er utleid, vil oppussingskostnader være fradragsberettiget. Hvis kostnaden blir sett på som en standardforbedring, må kostnaden legges til inngangsverdien på huset.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan trekke fra 50 kroner per døgn som sokkelarbeider, hvis arbeidsgiver ikke dekker telefon/avs.

Spørsmål 65
Jeg har flytet fra Nordnorge til Vest-Agder i fjør. Har jeg ret på fradrag på dette grunn.

Utgifter til å flytting kan være fradragsberettiget. Da må flyttingen ha skjedd på grunn av jobbytte.

Problemet er at disse utgiftene skal inngå i «faktiske utgifter» som du kan velge å bruike i stedet for standard minstefradrag. På normale inntekter er minsterfradraget 67.000 kroner. Dette gjør at det skal svært mye til for at faktiske utgifter skal bli større.

Spørsmål 64
Jeg har hovedjobb i Bergen og en såkalt bistilling (20%) i Oslo.
Arbeidsgiver har hittil dekket selve reisekostnadene mellom Bergen og Oslo, men ikke opphold. Jeg er er i Oslo tre-fire dager i omgangen og bor hos venner som jeg betaler en liten sum til. Reiseavstanden mellom Oslo-bosted og Oslo-arbeidssted er ca 13 km.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Er i stuss hvordan dette kan føres.

Du kan trekke fra kostnaden du har for bo. I tillegg kan du trekke fra utgifter til merkostnader til kost med 174 kroner kroner per døgn. Denne satsen gjelder hvs du bor privat.

Du kan også trekke fra 1,40 kroner per km for reisevei til jobben i Oslo. Sammen med et eventuelt reisefradrag til jobben i Bergen må dette overstige 12.800 kroner. Se reiseutgiftskalkulatoren.

Spørsmål 63
Jeg var i inntekts året 2008 heltidsstudent. Hadde inntekt på 12000 kr.Min mann var forsørger. Hvordan skal jeg og min mann lignes? Vi har tidligere blitt lignet i skatteklasse 1E.

Med så lav inntekt på deg skal dere lignes i skatteklasse 2.

Les også: Riktig skatteklasse er verdt 10.000 kroner.

Beregn skatten i skattekalkulatoren for 2008 eller skattekalkulatoren for 2009.

Spørsmål 62
Jeg leste i fjor i VG at dersom man har en hobby, som på sikt kan gi inntekt, kan man trekke utgiftene fra i skat.
Jeg har holdt på med hundekjøring i noen år og ønsker på sikt å kunne leve av å kjøe med turister.
-Imidlerid er det en svært dyr og tidskrevende hobby, så hvis jeg kunne trukke noen utgifter fra, hadde det vært midt i blinken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så lenge dette er en ren hobby vil du ikke kunne trekke fra dette i form av et næringsunderskudd. Du må ha det som intensjon å drive en næringsvirksomhet for at det skal bli betraktet som en næringsvirksomhet.

Det er altså en forskjell på å drive en hobby som kan bli en næring, mot det å gå underskudd i det som er ment som en næring.

Spørsmål 61
Når en person under 40 år (lokal ordning her i vår kommune) får et ”tilflyttingstilskudd” på kr 60000.

Skal han/hun da oppgi det til ligningsmyndighetene?

Offentlige tilskudd til dekning av privarte tilskudd er ikke skattepliktige. Jeg regner med at dette tilskuddet hører inn under dette.

Hadde tilskuddet vært til bygging av bolig ville det heller ikke vært skattepliktig. Men det er mulig at tilskuddet skulle gått til fradrag i inngangsverdien på boligen. Dette ville i så fall kun ha betydning hvis boligen ikke kunne selges skattefritt.