Skatt 2008Har jeg fått med personfradraget?

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 60
Vi fikk en datter i august 2008. Gir dette noen fradragrett, eller gjelder det først etter at hun starter i barnehagen.

Ja, det er først når du betaler for «pass og stell» av barn at du kan trekke fra noe. Det var et eget fradrag for barn, men det er mange år siden nå.

Spørsmål 59
Hei , Vi eier og bor i en enebolig med utleiedel der vi leier ut 74m2 av totalt 236m2.
Så har jeg hørt at nå må leieinntektene skattes av og vi får inn 6000,- per mnd for denne sokkelleiligheten.
Men så har jeg også hørt at man kan trekke fra slitasje og vedlikehold osv.

Hvor mye regner man til vedlikehold og slitasje av en slik leilighet i året ? Vi har kjøkkenbord,stoler,widescreen-tv og hvitevarer inkludert i leiligheten.
Og hva blir egentlig leieinntektene våre og hvor mye skal vi skatte?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne inntekten er ikke skattepliktig. Da får du heller ikke fradrag for noen kostnader.

Hvis du for eksempel hade leid ut hele huset skulle du levert et regnskap «Årsoppgjør for utleie av fast eiendom». Da ville du fått trukket fra alle kostnader som har forbindelse med utleieforholdet, for eksempel vedlikehold. Også for slitasje på møbler.

Les mer i temaet Boligskatt og utleie.

Spørsmål 58
Kan et fradragsberettiget tap ved salg av aksjer fordeles over flere år når hele fradraget ikke kan benyttes det året aksjene ble solgt ??

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis du får et underskudd i inntekten din, kan dette fremføres til neste års selvangivelse. Du må selv huske på å ta det med til neste år.

Hvis du er gift, overføres underskuddet til din ektefelle i selvangivelsen for 2008.

Spørsmål 57
Jeg forstår ikke helt dette med personfradrag. Det står at dette trekkes ifra i beregningen av skatt, men er ikke egen post. Hvordan kan jeg vite (eller se) om skattemyndighetene har trukket dette fra? Eller er det noe som jeg selv skal trekke i fra til slutt?

Artikkelen fortsetter under annonsen

I post 1.1 har jeg hatt kr. 467 747 og etter diverse fradrag som renteutgifter står jeg oppført i post 3.6 med kr.295607.

Jeg er forsørger med ett barn på 16 år som bor hjemme med meg, og har ikke fått noe morsbidrag i 2009. Jeg står oppført med klasse 2 på selvangivelsen, men hvordan kan jeg lese ut av at jeg har fått dette fratrekket?

Dette fradraget er «usynlig». Du ser det ikke i selvangivelsen. Personfradraget er 38.850 kroner i skatteklasse 1, og 77.700 kroner i skatteklasse 2.

I skatteberegningen i selvangivelsen trekkes dette personfradraget i fra før skatt til staten//fellesskatt og kommune/fylke (samlet 28 prosent) beregnes.

Siden du er i skatteklasse 2, vil beregningsgrunnnlaget bli 295.607 kroner fratrukket 77.700 kroner. Du vil altså betale 28 prosent av 217.907 kroner, som blir 61.013. kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 56
Solgte huset vårt i 2008. Dette huset hadde vi hatt i fire år. Måtte selge huset fire hundre tusen under takst. I tillegg var boligen vanskelig å selge. Fikk betale to runder hos meggler og solgte til slutt boligen. Ble sittende med et stort restlån etter den uheldige handelen. Kjøpte nytt hus i samme runden men hos annen megler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har vi rett på fradrag for noen av tapene / utgiftene i forbindelse med salg og kjøp?

Så lenge du selv har bodd i huset 12 av de siste 24 månedene, er ikke gevinst skattepliktig, eller tap fradragsberettiget. Kostnader i forbindelse med kjøp og salg av hus er i seg selv ikke fradragsbererettiget.

Spørsmål 55
Vi er et ektepar som alltid har hatt felleseie. Av en eller annen grunn er all formue ( eiendommer og kontanter ) blitt stående i mitt navn på selvangivelsene. I dag er formuen på min selvangivelse 2800000 og hennes 100000. Spørsmål:
1 Blir dette samordnett eller mister vi deler av et bunnfradrag her ?
2 Betaler jeg for høy % på deler av summen p.g.a. dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har egentlig grublett på dette en stund og håper derfor på svar.

I 2008 er det et fribeløp på 350.000 kroner for hver av ektefellene. Ubenyttet del overføres til den andre ektefellen.

Til sammen har dere en formue på 2,9 millioner kroner. På de første 700.000 er formuesskatten null. På de neste 380.000 er formuesskatten 0,9 %. På det overskytende 1,1 prosent. Samlet blir formuesskatten 24.960 kroner.

Hvordan dere fordeler formuen dere imellom skal alltid gi som resultat denne skatten.

Regn selv i Skatteberegningskalkulatoren for 2008 eller Skatteberegningskalkulatoren for 2009.

Spørsmål 54
Skal man betale skatt av feriepenger?

Gikk av med pensjon i staten 31.12.07. Feriepenger ble utbetalt i januar 2008. Deklarert som lønn fra tidliger arbeidsgiver uten skattetrekk. Fikk da selvfølgelig restskatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ja, feriepenger er skattepliktig som all annen lønn.

Spørsmål 53
Jeg kjører ca 22 mil daglig frem og tilbake på jobb og har fri bil og bensin som jeg skatter av, mitt spørsmål er om jeg har krav på reisefradrag til og fra jobb.

Ja, du kan kan trekke fra 1,40 kroner per km for de første 35.000 km, deretter 0,70 kroner per km. Med 230 arbeidsdager kjører du totalt 50.600 km. Dette gir et fradrag 59.920 kroner. Alt ut over et bunnfradrag i reiseutgiftene på 12.800 kroner er fradragsberettiget. Fradraget blir dermed 47.120 kroner.

Hvordan du kommer deg til jobb spiller ingen rolle for fradragretten. Enten du har firmabil, tar tog eller sykler er det de samme reglene som gjelder.

For å beregne reiseutgifter, gå til reiseutgiftskalkulatoren.

Spørsmål 52
Jeg pendler fra Grenland til Ormen Lange utenfor Molde . Der bor jeg på brakkehotel ,jeg har dekket reiseutgifter og mat. I fjor skreiv jeg av noe jeg mener de kalte småutgifter på ca 130 pr dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan ikke se at det er tatt med i likningen. Finner heller ikke noe om det i rettledningen. Kan jeg føre opp dette og i hvilken post ?

Som sokkelarbeider har du bare krav på fradrag for småutgifter hvis du selv må betale telefonen. Satsen er i så fall 50 kroner per døgn, ikke 130 kroner.

Spørsmål 51
Jeg har Diabetes 1.

Jeg hører om folk som får fradrag for alt fra fotkrem til behanlinger av ymse slag. Hva kan jeg få fradrag for.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg har prøvet å få fradrag før, men har ikke greid det. Da jeg ringte skattekontoret på mitt sted, sa saksbehandleren der at han syns alle mennesker burde spise sunt. Det gjorde han.(?) En kan ikke vente å få fradrag i skatten av det.
Da ga jeg opp kostholdet.

Jeg prøvde å si at det er dyrere å ha en alvorlig kronisk sykdom enn ikke å ha det. Jeg kom ingen vei.

Men hva er innenfor lovlig grense?

Det er en sjablonregel som sier at merutgiftene til kost kan settes til 4.000 kroner. Men dette må sammen med andre merutgifter på grunn av syksdommen overstige 9.180 kroner. Hvus utgiftene ikke overstiger dette, får du null i frarag. Dår de over, får du fradrag for alt.

Se også : Sykdom kan gi skattefradrag