Skatt 2008Har jeg rett til skattebegrensning?

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 50
Hei jeg lurer på hvilke kriterier som brukes for å sette ligningsverdi på eiendom?
Jeg har en tomt som det står oppført en garasje og et skur som jeg har fått ligningsverdi på. Lurer på om det kan være riktig, da jeg ikke har hatt dette før, trodde at tomten måtte være bebygd med enten fritidsbolig eller hus?
For øvrig er tomtens plassering i et landlig område, og har vært brukt til beiteland for sau.

Det skal alltid settes en ligningsverdi på tomter. Denne skal være 80 prosent av markedsverdien. Sjekk derfor at ligningsverdien samsvarer med dette. Mener du at den er for høy, må du klage. Ligningsverdien av tomten har bare betydning for formuesskatten.

Spørsmål 49
lurer på om jeg kan trekke fra kurtasjen på kjøp og salg av aksjer, eller er kurtasjen allerede bakt inn i ”oppgaven over aksjer og grunnfondsbevis” sendt til meg fra Ligningskontoret?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Omkostningene skal være med. Men du må sjekke at kurtasjen er trukket fra på de aksjene du solgte. Det samme må du gjøre med aksjer du eide. Det er større sannsynlighet for at omkostningene ikke er lagt til jo lenger det er siden du kjøpte dem.

Spørsmål 48
Da jeg hadde jobbet vel ett år i Hurtigruten ASA, ble jeg gravid og sykemeldt.
Jeg ble sykemeldt i mai, og hadde da naturligvis ikke dager nok ombord (130) i 2008 for å oppnå fullt sjømannsfradrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det jeg lurer på er om ikke sykepengene er erstatning for tapt arbeidsinntekt og derved skal ligge til grunn for beregning av fradrag for dette året?

For at disse sykepengene skal inngå i grunnlaget for sjømannsfradrag må de være en erstatning for hyren. I ditt tilfelle vil vel dette være nok til at du kommer over 130 dager.

Spørsmål 47
Jeg bruker egen bil av type pickup på arbeid, kjører ca 13000 kilometer i arbeid , og får bare refundert drivstoff, hva kan jeg trekke fra på bilen på ligningen. Har endel fratrekk fra før på kjøring da jeg er ukependler.
Ps skal selvfølgelig oppgi drivstoff som inntekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du bør sørge for å få normal kjøregodtgjørelse for bilkjøringen din for jobben. Du kan få et skattefritt beløp på 3,50 kroner per kilometer opp til 9.000 km. Over dette kan du få 2,90 kroner per kilometer. Les mer om kjøregodtgjørelse her.

Kjøring til og fra arbeidssted inngår i reisefradraget. Les mer om reisefradrag her.

Du kan ikke trekke fra noen kostnader for bruken av i yrket når du er lønnsmottager..

Spørsmål 46
Jeg har brukt over 200 000 kr til advokat som har hjelpt meg med arve oppgjør. Jeg har fått 1,1 millioner i arv takket være advokaten.
Jeg lurer på om jeg kan trekke i fra advokat utgiftene på selvangivelsen?

Så lenge advokatutgiftene ikke har sammenheng med en skattepliktig inntekt eller en fradragsberettiget utgift, er ikke advokatutgifter fradragsberettigete.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men du skal kunne trekke fra disse advokatutgiftene i arveavgiftsgrunnlaget. Dette fører du opp i skjemaet «Melding om arv».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 45
Lurer på noe ganske enkelt: Vi er begge i full jobb, er gift, har 6 barn. Ingen av barna fra 1-13 år går i barnehage eller SFO. Er det virkelig ikke noe skattefradrag for å forsørge 6 barn? Har jo minstefradraget selvfølgelig, og barnetrygd....Har ingen spesielle utgifter utover det vanlige, klær, mat og utstyr, men det er jo betydelig mer for 6 unger enn f.eks. 2-3....

Det er ikke noe fradrag for barn i seg selv. Det er barnetrygden og kontantstøtten som skal tas seg av den støtten.

Det er bare foreldrefradraget som øker med antall barn. Og det krever utgifter til pass og stell av barn. I teorien kan man oppnå et foreldrefradrag på 100.000 kroner for seks barn, hvis de er under 12 år.

Spørsmål 44
Lurte på om man skatter i en annen skatteklasse når man er blitt separert?

Separerte lignes hver for seg. I utgangspunktet er dette skatteklasse 1. Hvis den ene (eller begge) blir enslig forsørger skal de lignes i skatteklasse 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 43
Vi eier en enebolig i trondheim,vi benytter idag en septikktank for vann og avløp som kommunen tømmer en gang iåret.Har fått et krav fra trondheim kommune om at vi må koble oss på felles kloakkledning.Dette koster oss 22500 kr, er dette noe som kan utgiftføres i selvangivelsen?ak, men jeg har aldri gjort dette selv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei, dette er ikke fradragsberttiget. Du kan legge det til kostprisen på boligen, men det har bare betydning hvis huset ikke kan selges skattefritt (botid mindre enn 12 av de siste 24 månedene).

Spørsmål 42
Jeg er en 50% uføretrygded alene mor, to barn. Jeg har en total inntekt på 271 309.
Sum grunnlag for inntekts og formuessakatt er 92 613,-

Skal betale skatt kr 18 967.-
Stemmer dette?

I fjor fikk jeg dårlig skatte evne, å fikk dermed alt jeg betalte inn igjen, men det har jeg ikke fått i år. Har prøvd å lese meg frem til reglene på nett, men finner det ikke ut. Jeg har tjent litt mer enn i fjor, men grunnlaget for inntekts og formusskatten er den samme som i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For å få skattebegrensning etter regelen om liten skatteevne må du fremsette krav om dette. Dette gjør du i selvagivelsens post 5.0. Du får nemlig ikke denne typen skattebegrensning automatisk.

Du vil sannsynligvis fortsatt få skattebegrensning siden forholdene er de samme. Så lenge du har en alminnelig inntekt på under 104.600 kroner, skal du ikke betale noe skatt i det hele tatt. I så fall vil skatten på 18.697 kroner bortfalle.

Les mer om skattebegrensning her.

Spørsmål 41
Jeg er pensjonert gårdbruker og har ferdigutfylt selvangivelse.
Jeg leier ut dyrkamarka og utmarka. Leieinntekta har jeg alltid ført som inntekt/lønn.
Nå mener andre at dette skal føres som avkasting av eiendom/kapital og skal beskattes etter andre regler.

Dette forstår jeg ikke. Hvordan/hvor skal dette føres på selvangivelsen ? Summen det dreier seg om, er 20000 kroner året.

Dette må defineres som utleie av et formuesobjekt. Da skal dette føres som utleie avv fast eiendom. Du skal levere skjemaet RF-1189- Årsoppgjør for utleie av fast eiendom.

Skatten for denne inntekten vil være 28 prosent. I ditt tilfelle 5.600 kroner.