Kan du trekke fra reiseutgifter?

Du har rett til det samme reisefradraget enten du kjører bil eller tar tog. (foto: Colourbox)
Du har rett til det samme reisefradraget enten du kjører bil eller tar tog. (foto: Colourbox)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pDette er hva som skal til for å få fradrag for reiseutgifter.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er avstanden til jobben som har betydning for reisefradraget, ikke prisen på for eksempel månedskortene. Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben.

Det eneste kravet er at du har lang nok avstand til jobben. Et par viktige punkter gjør at mange får dette fradraget:

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget! Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,40 kr per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Du får 1,40 kroner per kilometer (1,50 i 2009) opp til 35.000 km. På det overskytende er fradraget 0,70 kroner per km.

Du kan få fradrag så lenge du må reise mer enn 2,5 km hver vei. Denne minstegrensen har bare betydning for pendlere, og de som har byttet arbeidsplass i løpet av året (se under).

Det er bare reiseutgifter over 12.800 kroner (13.700 kroner i 2009) som gir fradrag. Det vil si at du må ha mer enn 19,9 km til jobben i 2008 (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du byttet jobb i løpet av året og det er langt til den ene arbeidsplassen, kan det være du kommer over bunnfradraget på 12.800 kroner og får reisefradrag selv om det er kortere enn 19,9 km til den andre arbeidsplassen (men altså over minstegrensen på 2,5 km). Derfor er det flere kolonner i post 3.2.8. Sett inn tallene dine, og se om du kommer over bunnfradraget.

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Korteste reisevei gjelder
Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lenger kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Slik regnes det ut
Her er tre eksempler på hvordan fradraget regnes ut. Her har vi tatt med tre forskjellige distanser, og sett på hvilket fradrag du får på hvert av dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan også bruke reiseutgiftskalkulatoren.

Reisevei tur/retur
20 km60 km250 km
Totalt antall km4 60013 80057 500
Sats 1,40 per km6 44019 32049 000
Sats 0,70 per km0015 750
Sum reiseutgifter6 44019 32064 750
Bunnfradrag12 80012 80012 800
Fradrag i selvangivelsen06 52051 950
Skattebesparelse01 82614 546


Har du en reisevei på 20 km tur/retur, blir det ikke noe fradrag. Med 60 km får du en skattereduksjon på 1.826 km. Har du en reisevei som er så lang som 250 km, får du en fradrag som gir en skattereduksjon på 14.546 kroner.

Bom- og fergeutgifter
Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra. Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det, får du fradrag fra første krone.

Pendlere
Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det vanlige arbeidstagere får.