Skatt 2008Lønner det seg å fordele rentefradraget?

Omfordeling av renteutgifter vil normalt ikke ha noen betydning for ektefeller. (foto: Scanpix)
Omfordeling av renteutgifter vil normalt ikke ha noen betydning for ektefeller. (foto: Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens svar på skattespørsmål fra leserne. Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no.

Spørsmål 40
Hei, jeg bandt fastrenten i fjor til en rente på 5.8 da det var spådd at renta skulle opp på 7 – 8 %.

Men da det viste seg at renta gikk ned bestemte jeg meg for å heve fastrentelånet. Måtte betale
rundt 30 000,- kroner for å komme meg ut av avtalen. Har jeg rett til å få trekke av det på skatten?

Ja, du har rett til å trekke dette fra. Dette gjør du i post 3.3.1. Skattebesparelsen er 28 prosent av beløpet, det vil si 5.400 kroner.

Spørsmål 39
Min kone har fått tann behandling for nærmere 30,000 i 2008.

Hvilken Post skal jeg legge den inn som fradrag.

For at utgifter til tannbehandling skal kunne fradragføres, må tannbehandlingen ha sammenheng med en sykdom. Tannkjøttsykdom er et eksempel på det.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fradraget skal føres i post 3.3.7.

Spørsmål 38
Ungene mine er halvt nederlandske, men går på norsk skole. Det finnes ikke tilrettelagt morsmålsundervisning i nederlandsk, derfor går alle (halvt) nederlandske barn på nederlandsk skole hver tirsdag ettermiddag. Utgifter: NOK 7.500

per barn per år. Skoleutgifter er vanligvis ikke fradragsberettiget, men jeg lurer på om det allikevel kan føres opp et sted. For eksempel på foreldrefradrag SFO/barnehage? Eller har dere et bedre forslag?

Har nok ikke noen gode forslag for dette. Disse skoleutgiftene er ikke fradragsberettiget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 37
Heisan. Kan jeg og hvordan gjør jeg det om avskrivinger for hjemme kontor??

Jobber som takstmann med kontorer i Oslo og jeg bor i Fet. Jobber mye i distriktet og skriver ofte takster mellom befaringer.

Hvis du er lønnsmottager kan du teoretisk trekke fra 1.500 kroner. Men da skal virkelige utgifter i forbindelse med jobben erstatte minstefradraget som er på 67.000 kroner for normale inntekter. Det er det knapt noen i landet som har.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da er det bedre å få 1.500 kroner i i skattefritt beløp fra arbeidsgiver for å ha hjemmekontor.

Spørsmål 36
Vi har felles barn og hus med felles gjeld. Hun har ca 135000,- i uførestønad men jeg hadde ca 685000,- i lønn inkl. feriepenger.
Fradraget for renteutgiftene tilfalt meg. Det jeg lurer på er om vi kan overføre fradraget for renteutgiftene fra meg til henne, og i så fall, har jeg da krav på å skatte i skatteklasse 2??? Siden hun da får en lavere nettoinntekt på godt under 38 000,-, og jeg da blir sett på som eneforsørger for familien?

Det er ikke noe å hente på å overføre rentene til henne. Fordelen i skatteklasse 2 er at du får et ekstra personfradrag på 38.850 kroner. Men dette utnytter hun allerede.

Den eneste effekten du oppnår ved å skattelegges i klasse 2, er at hennes inntekt får toppskatt med 12 prosent. Altså et tap på over 16.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 35
Hei! jeg var eneforsørger for en gutt på 16 år fra januar til juli. Da flyttet han til sin mor for å gå på skole. Får jeg skatteklasse 2 hele året på selvangivelsen, eller må jeg regne halve året i klasse 1?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er den som har hatt omsorgen for barnet den største delen av året som har rett til skatteklasse 2. Hvis hver av dere har barnet halve året hver, skal dere ha skatteklasse to annethvert år.

Det er ikke mulig å får skatteklasse 2 for et halvt år.

Spørsmål 34
Vi har hatt et enkeltmannsforetak siden oktober i fjor og lurte på hvordan man innberetter personinntekt, og hva som skattes av og hvor mye?

Oppgir man det man har tatt ut i lønn til seg selv eller skatter man bare av resultatet?

Håper du skjønte spørsmålet….

Siden enkeltmannsforetaket startet i oktober har du vel ikke fått selvangivelsen for næringsdrivende. Når du driver et enkeltmannsforetak skal du også levere Næringsoppgave 1 i tillegg til selvangivelsen. Dette skjemaet finner du her . Du kan også gå inn på altinn.no. Der finner du også guider til hvordan du kan gjøre det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I et enkeltmannsforetak tar du ikke ut lønn som i et aksjeselskap. Du skatter bare av resultatet.

Personinntekten skal innberettes på et eget skjema. Skjemaet RF-1224B finner du her. Det er også en egen rettledning til dette.

Hva du får i skatt, avhenger av om du har annen inntekt ved siden av, og hvor høy næringsinntekten blir. Trygdeavgiften er 11 prosent på næringsinntekter mot 7,8 prosent for lønnsmottagere. Skatt på alminnelig inntekt og toppskattsatser er likt.

Slik ser marginalskatten ut for næringsinntekter, hvis du bare har næringsinntekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
TrinnIntervallMarginal-%
Trinn 1Under 420.000 kroner39,0 %
Trinn 2420.000 - 682.50049,0 %
Trinn 3682.500 -51,0 %

Hvis næringsinntekten kommer i tillegg til lønn, vil den ligge 3,2 prosentpoeng over marginalskatten på lønn, men minimum 39 %.

Se også: Marginalskatt på lønnsinntekter

Spørsmål 33
Ifm boligsalg måtte vi gå rettens vei da kjøper aldri betalte for boligen vi solgte. Saken endte opp i tingretten og vi ble, ved dom i august 2008, tilkjent en erstatning på 270.000,- Erstatningsbeløpet består av renter på salgssum,reelt tap ved dekningssalg og saksomkostninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse pengene ser vi ikke noe til. Jeg har vært i kontakt med namsmannen for å undersøke muligheten for å i det hele tatt få noe av pengene vi er tilkjent. Domfelte er uføretrygdet og har, etter regulativer, for liten inntekt til at namsmannen kan tvangsinndrive penger. Domfelte har også flere saker av samme karakter på seg, så her er det lite sannsynlig at vi noensinne vil få de pengene vi er tilkjent.

Kan et slikt økonomisk tap (eller deler av tapet) på noen måte komme inn under fradragsreglene i selvangivelsen?

Dessvere er det ikke fradragsrett for slike tap.

Hvis boligen ikke kunne selges skattefritt, ville den nye og lavere gevinsten redusert gevinsten ved salget. Eller eventuelt økt tapet. Da er det også et spøsm¨l om ikke saksomkostningene også skulle vært trukket i fra gevisten, fordi disse da har sammenheng med en inntektsituasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spørsmål 32
Arbeider i nordsjøen, der ble det innført matskatt for inntekter over 600000.- for 2 år siden.
For 2007 førte jeg opp et beløp som vi fant under pendler takster i selvangivelsen, det var mer enn et som var trekt og fikk avslag .
Mitt spørsmål er kan jeg trekke fra den summen som er betalt inn i matskatt, også den som ble betalt inn i 2007?

Artikkelen fortsetter under annonsen

I utgangspunktet er det fradrag for kostutgifter, men når kosten blir dekket av arbeidsgiver er det ikke fradragsberettiget.

Spørsmål 31
Hei, jeg har et par spørsmål om skatt. Jeg jobber for tiden offshore for et kontraktør firma.
Jeg reiser fra bergen til stavanger hver gang jeg skal ut. Har jeg noe jeg kan skrive av i denne forbindelse?
Så lurer jeg på matskatt, jeg tjener under 600000. Hvordan ser jeg om jeg er trekt for dette?
Og når jeg går hjemme, så går jeg på heltidskole, da har jeg en del utgifter med buss til skolen og med
utgifter til bøker. Vet du om jeg kan skrive av noe på noe av dette?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan trekke fra kostnader til reise innenfor reisefradraget. I 2008 er det et fradrag på reisekostnader på 1,40 kroner per kilometer. For avstanden mellom Stavanger og Bergen kan du trekke fra dette hver vei. Det er bare utgifter ut over 12.800 kroner som du kan trekke fra.

Det vil fremgå av lønns- og trekkoppgaven hva du har fått av arbeidsgiver. Hvis du hadde tjent over 600.000 kroner, ville du fått et påslag på 73 kroner dagen i kostbesparelse.

Du får ikke fradrag for buss til skole eller utgifter til bøker.