Skatt 2008

Får jeg fradrag for hjemmekontor?

Du kan få 1.500 kroner skattefritt av arbeidsgiver for hjemmekontoret. (foto: Scanpix)
Du kan få 1.500 kroner skattefritt av arbeidsgiver for hjemmekontoret. (foto: Scanpix)

<pABC Penger svarer på skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her kommer det nye svar på skattespørsmål fra leserne.

Spørsmål 30
Jeg var i inntekts året 2008 heltidsstudent. Hadde inntekt på 12000 kr.Min mann var forsørger. Hvordan skal jeg og min mann lignes? Vi har tidligere blitt lignet i skatteklasse 1E.

Du tjente i 2008 så lite at dere skal lignes i skatteklasse 2. Sjekk at det står klasse 2 E skatteoppgjøret.

Du kan selv beregne hva skatten blir i de to skatteklassene ved å bruke Skatteberegningskalkulatoren.

Spørsmål 29
Hei, hvis man har vesentlige utgifter på huset sitt, f.eks ødelagt bad( dårlig utført arbeid av entrepenør som nå er konkurs) som IKKE forsikrings selskapet dekker, er det utgifter som kan trekkes ifra på selvangivelsen. Tenker ikke på frivillig oppgradering av huset.

Det er dessverre ikke noen mulighet for å få noe fradrag for denne typen utgifter.

Spørsmål 28
Jeg har en enebolig som har vært utleidd i noen år. Nå er siste leietaker flyttet ut. Jeg har benyttet tiden etter det til å vedlikeholde huset, skiftet vindu, yttervegger og yttertak som var i eternitt fra 1960-tallet. Utgifter til snekkere i tillegg. Nå har jeg forsøkt ny utleie, men leiemarkedet her på bygda er ikke slik det var. Jeg har hatt vedlikeholdsutgifter betalt 2009 for ca.70000.- og hadde forventet leieinntekter på 60000.-/år. Disse leieinntektene ser ut til å utebli da utleiemarkedet som sagt synes tørket bort. Kan jeg føre opp til fradrag på selvangivelsen for 2009, når den tid kommer, vedlikeholdsutgiftene til fradrag på min selvangivelse likevel?

Selv om utleieinntektene uteblir for tiden, har du rett til å føre opp dette som et fradrag i utleieregnskapet. Noe som igjen vil gi et underskudd på utleievirksomheten, som du fører opp i selvangangivelsen for 2009.

Spørsmål 27
Jeg har hatt 50% sykemelding siden november 2008. Det ser ut som at det fra høsten blir 100% uførepensjon. Jeg er født i 1946 og kan således søke om AFP (er lærer og 36 år i SPK). Har sendt en forespørsel til SPK om hva min uførepensjon vil bli. Men kanskje like viktig er netto etter skatt. Hvilke endringer i skattebetingelsene får jeg som uførepensjonert og som AFP-pensjonist?

Pensjonene du får skattlegges med en lavere trygdeavgift. Denne er på 7,8 prosent på lønn og 3 prosent på pensjoner. Den andre skattebesparelsen er at du har rett til et særfradrag på 19.368 kroner. Verdien av dette særfradraget er 5.423 kroner.

Har du for eksempel en inntekt på 300.000 kroner gir dette 19.823 kroner i lavere skatt på pensjoner enn lønnsinntekt. Skatteprosenten er i dette tilfeller 6,6 prosentpoeng lavere på pensjon enn på lønn.

Spørsmål 26
er yrkessjåfør,hadde ca 100 overnattinger i lastebil i 2008.hvor kan jeg føre det opp. og hvordan skal jeg formulere det?

Du kan trekke fra to forskjellige poster. Dette er fradrag for kost i hybel/brakke/camingvogn med 174 kroner per døgn. I tillegg kan du trekke fra 50 kroner per døgn til småutgifter.

Til sammen gir dette er fradrag på 224 kroner per døgn. For 100 dager gir dette et fradrag på 22.400 kroner, som gir en skattebesparelse på 6.272 kroner.

Spørsmål 25
Jeg er skilt og er aleneforsørger for en datter på 11år som jeg har samvær med 60% i forhold til moren.Mora har et barn på 8 og ett på 3 år som hun har 60 % i forhold til meg.

Hvordan skal dette føres opp i selvangivelsen.Skal begge oppgi 3 barn eller skal bare de som de er hovedforsørger for oppgis?

Det er den som har det meste av omsorgen for barnet som skal fære opp barnet. Dette er viktig for å få riktig skatteklasse. Er du å betrakte som enslig forsørger skal du ha skatteklasse 2.

Antallet barn har ikke betydning skatteklassen, men for hvor stort foreldrefradraget kan være.

Spørsmål 24
Lurer på om det har noe å si hvem av ektefellene gjelden står på ?

Har satt dette inn i beregningskalkulatoren og det ser ut som vi kommer mye bedre ut av det hvis gjelden flyttes over til meg som har høyest inntekt.

Så lenge begge har en alminnelig inntekt på over 38.850 kroner skal det ikke ha noen betydning.

Spørsmål 23
Først og fremst, takk for muligheten til å stille skattemessige spørsmål.Mitt spørsmål er som følger:

Hvilken skatteklasse skal benytte da min samboer og jeg har felles barn, begge har inntektsgivende arbeid.

Jeg antar at vi begge skal lignes i skatteklasse 1 – men hvilken kriterier blir lagt til grunn for å bli lignet i s.kl. 2 ?

For at en av dere skal bli lignet i klasse 2 må den andre ha svært liten inntekt. Da vil det lønne seg å bli lignet i skatteklasse 2.

Du kan selv se forskjellen i skattenivå i klasse 1 og 2 i Skatteberegningskalkulatoren.

Spørsmål 22
Hadde 40% av aksjene i en butikk som gikk konkurs. før oppbudet hadde jeg gitt et lån på 150000.-som skulle omgjøres til aksjekapital for å prøve å berge driften.

før det var vi i banken for å få mer finansiering og vi fikk det. men måtte her også inn med 60000.- som ny akjekapital men vår revisor meldte aldri dette inn som økning av aksjekapital. Utestående 210000.-

Mitt spørsmål er: kan disse 210000.- fradragsberettiges og hvilken dokumentasjon kreves????????

Du får dessverre ikke fradrag for penger du har tapt på utlån. Det eneste unntaket er hvis du driver med utlån som næring, og det er ikke tilfelle her. Man får heller ikke fradragsført tap man har på kausjoner.

Du kan trekke fra tap på aksjer det året det er regisrert konkurs. Spørsmålet er om du kan hevde at 60.000 kroner var aksjekapital. Da kan du i så fall kunne trekke det fra.

Spørsmål 21
Hva er reglene for fradrag for hjemmekontor?

Lønnsmottakere kan få et skattefritt beløp på 1.500 kroner til dekning av hjemmekontoret.

Nærinsdrivende kan velge mellom to fradragsmuligheter:

  • Et standardfradrag på 1.500 kroner
  • Forholdsmessig andel av kostnadene

Reglene er slik at rommet skal bare brukes til innteksterverv. Kostnader som kan trekkes fra er spesifikke kostnader knyttet til hjemmekontoret.

I tillegg kan det trekkes fra kostnader som gjelder hele huset, for eksempel lys og varme. Dette trekkes forholdsmessig fra. Har hjemmekontoret 10 prosent av arealet, trekkes det fra 10 prosent av kostnaden.

Personvernpolicy