Skatt 2008

Hvilken skatteklasse skal jeg i?

<p>Hvis du er aleneforsørger, har du rett til skatteklasse 2. (foto: Scanpix)</p><p> </p>
Hvis du er aleneforsørger, har du rett til skatteklasse 2. (foto: Scanpix)  

<pABC Penger svarer på flere skattespørsmål.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Svar på skattespørsmål

De 10 første svarene på skattespørsmålene.

Få lavere skatt
33 råd for å få lavere skatt.

Faktaområdet for skatt
Her ligger det en rekke oppdatert artkler om skatt.

Skattekalkulatorer
På abcpenger er det en rekke skattekalkulatorer. Her er oversikten over dem.

På mandag svarte vi på de10 første skattespørsmåleme. Nå følger de 10 neste.

Spørsmål 20
Hva er "forskjellen" på tabell 7100 og 7120...? Kan denne informasjonen / oversikten finnes noe sted?
Har tidligere trukket etter tabell 7100, men for 2008 er tabell 7120 brukt.

De to siste sifrene i trekktabellnumrene angir om du har et fradrag- eller tilleggsbeløp til inntekten (utenom personfradrag og minstefradrag). Med tabelltrekk 7100 er det ingen fradrag eller tillegg. Med trekktabellnummer 7120 er det beregnet et tillegg på 4.000 kroner. Forskjellen er altså svært liten.

Hvilken trekketabell du har, får ingen betydning for den endelig utlignede skatten.

Her finner mer om trekktabellene for 2008.

Spørsmål 19
Jeg har et spørsmål angående fradrag for tap på aksjer. Hvis man hadde tap på aksjer i 2008 og ingen inntekter, kan man da overføre tapsfradraget til neste skatteår? Hvordan gjør man dette?

Eks. la oss si man taper 100 000 kr på aksjer i 2008. da kan man trekke fra 28 % av dette på skatten. hvis man ikke har noen skatt å trekke dette fra, kan man da overføre dette fradraget til neste års skatteoppgjør?

Du vil få en negativ inntekt (altså underskudd) på 100.000 kroner. Dette kan du fremføre til neste års selvangivelse.

Spørsmål 18
hvis jeg blir skyldig 1200 på skatten, men får 8000 i fradrag for pendling etter at fradraget er trukket. hvor mye får jeg da igjen på skatten?

8.000 kroner i fradrag gir en skattenedsettelse på 2.240 kroner. Du skal dermed få igjen 1.040 kroner.

Spørsmål 17
Gikk av med pensjon 1.jan.2008. Fikk i februar samme år utbetalt feriepenger for 2007. Dette har Skatt Øst trukket skatt av.Er dette riktig?

Feriepenger er skattepliktig inntekt på samme måte som lønn. Men i et vanlig lønnsforhold utbetales feriepengene i juli uten skattetrekk. Den skatten du skulle ha betalt på feriepengene, betaler du i stedet i løpet av de andre måndene.

I ditt tilfelle utbetales ikke dette som en «skattefri måned» siden du er blitt pensjonist. Derfor er det vanlig skattetrekk på disse pengene.

Les mer om feripenger.

Spørsmål 16
Lurer på hva som er lønnsomt ang pendling.må kjøre bil pga beliggenhet så kollektivt er ikke mulig har 87 km en vei. jobber turnus 100 % også hver andre helg, har mulighet for overnatting daglid, med kantine på hverdager uten kantine i helger men med kjøkken man kan lage mat selv, .Skriver jeg kjøring hver dag kommer jeg over kjørelengden slik at mye av kjøringen går ned til 0.7 kr pr km. hvordan bør dette gjøres. hva med bompenger. kan jeg skrive full takst eller må jeg skrive laveste sats som man får ved forhånds betaling ? her er det også en del ekstra vakter i forbindelse med over tid ( ca 25 dager i året )

Du trenger ikke å være redd for å skrive opp alle kilometrene du har kjørt til og fra jobben. Den lavere satsen på 0,70 kroner per kilometer gjelder fra 40.000 km. Du får 1,40 kroner per kilometer for de første 40.000.

Bompenger kan du bare skrive opp hvis du sparer 2 timer i reisevei. I tillegg må bomutgiftene være over 3.300 kroner for å kunne føres opp (men da kan alt føres opp).

Les mer om reiseutgifter.

Spørsmål 15
Jeg solgte huset mitt nå i Mars. Har det innvirkning på skatten for 2008? Jeg har også hatt firmabil som er beskattet fra hjem/jobb. Kan jeg før reise godtgjørelse for dette?

Har fått brev i fra skatteetaten om at låne jeg har i Bn-bank/glitnir ikke er med på selvangivelsen for 2008 skal jeg føre dette opp eller går det sin gang.

Salg av huset ditt mars i år har ingen betydning for skatten i 2008. Har du bodd der i minst 12 av de siste 24 månedene, får det i praksis heller ingen betydning i 2009. Da er salget skattefritt (har du tap, får du ikke fradragsført det heller).

Selv om du har firmabil har du rett til reisefradrag. Dette er på 1,40 kroner per kilometer. I praksis må du ha en avstand på 20 km til jobben før du får noe fradrag. Årsaken til dette er bunnfradraget på 12.800 kroner på reiseutgifter.

Rentene du har betalt i Bnbank skal komme med på ligningen. Du trenger ikke gjøre endringer på selvangivelsen. Skattedirektoratet skal ha sendt brev til alle dette gjelder. Det eneste du skal gjøre er å kontrollere beløpene du har fått oppgitt fra Skattedirektoratet, mot oppgaven du har fått fra Bnbank.

Spørsmål 14
Hei! jeg åpnet en bsu konto like før jul, som jeg fyllte opp med 15 000.
Når jeg nå har fått selvangivelsen min, så ser jeg at de har oppført 3000 kr i sktter/avgifter for denne kontoen! Men er ikke bsu kontoer skattefrie, og man skal i realiteten få igjen penger på skatten ved sparing på slik konto?

Jeg går ut fra du du har fått trukket fra 3.000 kroner i skatten, og ikke at skatten er økt med 30.000 kroner. Innskuddet på en BSU-konto teller med i formuesgrunnlaget på lik linje med andre bankinnskudd.

I 2009 er det maksimale sparebeløpet økt til 20.000 kroner. Det totale sparebeløpet er økt fra 100.000 kroner til 150.000 kroner.

Les mer om BSU.

Spørsmål 13
Hvordan skal en tomt verdsettes?

Tomter skal verdsettes til 80 % av markedsverdien. Hvis tomten er verdt 1 million kroner skal du sette opp 800.000 kroenr i selvangivelsen. Noe som er ganske pussig er at hvis tomten blir bebygd med en bolig vil gjerne ligningsverdien gå ned.

Spørsmål 12
Jeg har to barn som bor 50 mil unna som er hos meg en gang i måneden, finnes det noen muligheter for å trekke fra disse utgiftene på skatten ? Ungene får heller aldri med seg klær til samvær så jeg må holde full garderobe men kan jeg trekke fra det ?

Det er ikke fradragsrett for slike utgifter. For at reisekostnader skal kunne være fradragsberrettiget, må den ha sammenheng med arbeidet ditt.

Disse reiseutgiftene har sammenheng med barnebidraget. Dette kan du se mer om på Bidragsveilederen på nav.no.

Spørsmål 11
Jeg er aleneforsørger for 2 jenter,men er samboer.I 2007 så ble jeg lignet i skatteklasse 1,da skrev jeg at jeg har den daglige omsorgen.Men det ble ikke tatt notis av på det endelige skatteoppgjøret. Jeg klaget å det ble innrømmet feil å jeg fikk tilbake penger i februar 09!Men bedre sent enn aldri:-) Å nå har de gjort det samme for 08 og. Jeg har hatt omsorgen siden 04 og de andre årene har de ikke gjort feil.Men nå for 08 har jeg fått en baksmell på nesten 5000kr og er lignet igjen i skatteklasse 1 og jeg har forsatt omsorgen.Skal jeg bare betale og klage sånn som jeg gjorde i fjor,og kanskje måtte klage igjen etter endelig skatteoppgjør....Litt kjipt å måtte evnt vente til feb 2010 på å få skatteoppgjør...De innrømmet at jeg hadde liten skatteevnt i o7.Nå i o8 så har jeg økt i inntekt,men skal jo allikevel bli lignet i klasse 2...Trodde jeg.

Du skal lignes i skatteklasse 2. Det er bare å klage med en gang, så får du oppgjøret raskest. Du får 10.878 kroner i mindre i skatt ved å lignes i skatteklasse 2.

Sjekk også grunnlaget for skattekortet ditt for 2009. Sannsynligvis er du i feil skatteklasse i 2009 også. I 2009 gir klasse 2 en lavere skatt på 11.424 kroner.Du kan søke om nytt skattekort hvis det er feil.

Personvernpolicy