Skatt 2008

Betaler man skatt av barnebidrag?

Betaler man skatt av barnebidrag?
Betaler man skatt av barnebidrag?

ABC Penger svarer på spørsmål fra leserne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SKATTEKALKULATORER FRA ABCPENGER

Skatteberegning 2008

Kalkulatoren beregner skatten din for 2008.

Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for 2009.

Aksjebeskatning for 2008
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2008.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Regnskapsligning
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Reiseutgiftskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skatt på inntektspåslag
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på inntekter fra i overkant av 70.000 kroner.

Skattetrekk 2009
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2009.

Utbyttebeskatning 2008
Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2008/2009.

Hver dag de neste 20 dagene vil vi besvare skattespørsmål fra leserne. I dag har vi lagt ut de 10 første spørsmålene og svarene. Flere følger i dagene som kommer.

Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no. Vi svarer så langt vi rekker.

Spørsmål 10

Hei! Ble aleneforsørger 1 januar 2008.Skal jeg ikke da ha klasse2???? å hvor mye utgjør det????

Ja, du har rett til skatteklasse 2. Det betyr at du får et personfradrag på 38.850 kroner ekstra. Dette gir deg en skattebesparelse på 10.878 kroner. Hvis endringen skjer for sent, vil ikke ligningsmyndighetene få med seg at du er blitt enslig forsørger.

Spørsmål 9

Har jeg mulighet å klage på skatten min når jeg har hatt en inntekt på 213 444 å skattet 40887,-kr.Fått baksmell på 832 kr..

Er under skatte klasse 1E...Kan jeg søke på grunnlag av lav inntekt??evt noe annet??har allerede avdrag på pensjon med 1759,-kr og foreldrefradrag-halvparten på denne...12500,-kr

Ved å legge inn inntekten din og ta med de to fradragene, gir skattekalkulatoren en skatt på 42.782 kroner. Men du har kanskje noen renteutgifter i tillegg. Skatten din ser med andre ord rimelig riktig ut.

Du vil ikke ha rett til noen skattebegrensning.

Regn selv med skatteberegningskalkulatoren for 2008.

Spørsmål 8

Jeg har hatt store utgifter på tannbehandling og har betalt en egenandel på 14000,- dette skyldes mageprobllemer som har ødelagt tennene mine. Er det fradragsberettiget.

Det kan være mulig at du har rett til fradrag for tannbehandlingen. Hvis du kan komme inn under en av disse sykdommen, kan du trekke det fra. Her er listen som Lignings-abc har satt opp:

 • Sjelden medisinsk tilstand,
 • leppe-kjeve-ganespalte,
 • kreft i munnhulen, tilgrensede vev eller i hoderegionen for øvrig,
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander,
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve,
 • periodontitt,
 • tannutviklingsforstyrrelser,
 • bittanomalier,
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon,
 • hyposalivasjon,
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer,
 • tannskade ved godkjent yrkesskade,
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade,
 • manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Er du usikker fører du det opp, og gir fyldig tilleggsinformasjon om hvorfor du trekker fra dette beløpet. I verste fall får du ikke fradraget godkjent.

Spørsmål 7

Vi har betalt skatt av bidrag fra barnefar i alle år. Så er det noen som mener at dette er feil, er det?

Vi har egen avtale utenom innkrevningssentralen eller hva den kalles......

Barnebidrag skal ikke inntektsføres (eller fradragsføres). Det er en stund siden dette ble gjort om fra å være skattepliktig/fradragsberetiget.

Spørsmål 6

Min samboer og jeg har felles gjeld. Tidligere har vi fordelt gjelden 50/50 på selvangivelsen vår, men er det nødvendig?

All gjeld er ført opp på min samboer for 2008.

Han har høyere inntekt enn meg i 2008 så det er kanskje derfor?

Han er den heldige som får igjen nesten 30000, mens jeg har fått restskatt på 24000. Vi har også felles barn, og jeg har krysset av dette på min selvangivelse.

Takk på forhånd for gode råd og svar.

Så lenge begge har en alminnelig inntekt (nettoinntekt ) på over 38.850 kroner vil ikke fordelingen ha noen betydning for skatten.

Hvis en av dere er oppført med renteutgiftene, men dere begge betaler utgiftene, kan det være naturlig at den andre får overført skattebesparelsen. Hvis dere for eksempel har hatt 80.000 kroner i renteutgifter er hver andel 40.000 kroner. Skattebesparelsen på 40.000 kroner i renteutgifter er 11.200 kroner. Da skylder den som får fradraget 11.200 kroner til den som ikke har fått sitt fradrag.

Spørsmål 5

Har spørsmål vedr. reiseutgifter.
Har fast kontorsted i Fredrikstad, men reiser ca 1 gang pr uke til hovedkontoret vårt på Lysaker for å delta i prosjekt, møter ol.

Kan jeg føre reiseutgifter til Lysaker for de dagene jeg er der?

Her er spørsmålet om dette skal regnes som en yrkesreise eller arbeidsreise. For meg kan det se mest ut som en arbeidsreise. Jeg regner da med t du ikke har et fast oppmøtetidspunkt en viss dag per uke. Men jeg ville trukket det fra, med en begrunnelse for hvorfor.

Imidlertid kan det hende at du ikke får noe effekt av fradraget. Hvis vi regner 97 km fra Fredrikstad til Lysaker og 46 arbeidsreiser, får du 8.924 kilometer. Med en fradragssats på 1,40 kan du trekke fra 12.493 kroner. Du får bare trekke fra utgifter over 12.800 km. Det er i så fall reiseavstanden fra arbeidsstedet i Fredrikstad og hjem som kan gi deg et fradrag.

Se også reiseutgiftskalkulatoren.

Spørsmål 4

Eier en leilighet som jeg leier ut møblert til et firma.
Leieinntekt er 11000,-
Et utleiefirma administrerer leieforholdet slik at netto inntekt for min del er 9900,-

Dette er en leilighet i et borettslag, og månedlig husleie er 4007,-

Jeg har avdragsfrihet og har bundet renten på 4,0% i tre år. Månedsbeløp ligger vel på rundt 5000,-

Hva skal jeg skatte av i dette tilfellet?

Du kan trekke kostnaden til utleiefirmaet på 1.100 kroner i mnd. Av husleien fra borettlaget kan du trekke fra andelen av fellesutgifter. Andelen renteutgifter kan du trekke fra i selvangivelsen som en vanlig renteutgift. Renten på fastrentelånet trekker du også fra uavhengig av utleieforholdet.

Så lenge du leier ut møblert og utleieforholdet er ment å vare i mindre enn tre år, kan du trekke fra 15 prosent av leieintekten i møbelslitasje. Dette blir 19.800 kroner per år (1.650 kroner per mnd.

Skatten blir 28 prosent av overskuddet du får på utleievirksomheten.

Les mer om regnskapsligning her.

Regn ut hva du må betale i skatt i regnkspasligingskalkulatoren.

Spørsmål 3:

Vi er et ektepar som har blitt lignet i skatteklasse 2 f. Er det uten unntak at dette vil lønne seg??

Det er dette svarer jeg får fra likningsmyndighetene. Jeg står oppførst som hovedlåntaker, min mann som medlåntaker, jeg har lav inntekt pga sykdom, ca 165.000,- min mann rundt 350 000,- (jeg gikk på tidsbegrenset uføre i 2008).

Negativ gjeld blir overført til han, (ca 900.000,-), mens gjeldsrenter blir stående hos meg, slik at jeg blir bortimot nullskattyter (betaler kun toppskatten + et par tusen mer).

Han får restskatt på ca 25.000 og jeg får tilbake ca 8.400,- når jeg kjører lilkningen gjennom div. kalkulatorer og lar han stå med hele huslån og gjeldsrenter så vil regnestykket bli annerledes, og da er det skatteklasse 1 som ligger i disse kalkulatorene. (slik jeg har forstått).

Han vil da få en restskatt på ca 7.800,- og jeg tilbake ca 1.400,- . Deler vi huslån og gjeldsrenter så blir det følgende ,restskatt på ca 19.000,- og ca 11.500,- tilbake på meg.

Hvor vil personfradraget komme inn? Jeg har søkt og søkt, og ringt og ringt, men får ikke tilfrestillende svar slik at jeg føler at jeg kan levere fra meg papirene.

Ligningsmyndighetene skal ligne dere i den skatteklassen som gir lavest samlet skatt for dere. Men de beregner dette ut fra den fordelingen av fradrag som er gjort i selvangivelsen.

«Problemet» er at ligningsmyndighetene regner bare med den fordelingen dere har, ingen andre. Da vil det se ut som om det lønner seg at dere skattlegges i klasse 2. De tar ikke hensyn til at resultatet blir noe annet hvis fordelingen av renteutgiftene er en annen.

Som ektefeller kan dere fritt fordele fradragene mellom dere. Dette har normalt ingen betydning, men i noen tilfeller kan det ha det. Hvis den ene av ektefellene kommer under 38.850 kroner i netto inntekt, altså etter alle fradrag, vil dere kunne tape på det.

I praksis kan man miste effekten av hele personfradraget. Det er 28 prosent av fradraget på 38.850 kroner, noe som blir 10.878 kroner i økt skatt.

Dette tallet passer også med de forskjellene du angir. Det eneste du trenger å gjøre er på føre alle fradragene over på din mann. Dette har du altså full rett til å gjøre.

I skatteberegningskalkulatoren for 2008 vil du ogå kunne gjøre beregninger på dette. Der kan du se samlet skatt både i skatteklasse 1 og 2.

Spørsmål 2:

Er dokumentavgiften ved kjøp av hus fradragsberettiget?

Nei, dette er ikke fradragsberettiget. Du kan legge dokumentavgiften på boligens kjøpesum, for dermed å redusere gevinsten (eller øke tapet) ved salg. Men kan du selge boligen skattefritt, får dokumentavgiften ingen skattemessig betydning.

Spørsmål 1:
Må man overskjøte huset for å opparbeide botid, for deretter å få gevinsten skattefri?

Det er de reelle forholdene som avgjør. Hvis du har bodd der i mer enn 12 av de siste 24 månedene, og reellt har eid boligen er gevinsten skattefri. At boligen ikke er overskjøtet (registrert på deg) er ikke avgjørende her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:47 Taliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13 La Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39 Smittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30 Koronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09 Dette skjer i dag06:07 FN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00 Titusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40 Dette skjedde i natt05:30 Kommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11 Ukjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55 5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21 Sør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47 Mer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41 Barneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39 Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34 Oljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17 Mer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58 Abe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38 Trump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25 44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41 Regjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09 Skogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33 Skottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57 Knivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49 Tiger testet positivt for koronavirus22:36 Mange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21 Boris Johnson blir på sykehuset over natten21:30 Fransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23 Dronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59 Person tatt av snøskred på Senja20:44 Knivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27 Slik rammer coronaviruset forskningen20:15 Kong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35 For en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09 Norge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01 Første tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53 Italia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33 City-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44 – Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35 Nesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10 Småbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46 Professor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44 FHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01 Krim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52 Ytterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48 Nå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59 Salmedikter Svein Ellingsen er død14:44 Sivilforsvarssjefen vil ikke sette inn sine mannskaper i Oslo14:25 Én av fire mener Senterpartiet er blitt for populistisk14:20 28 nye coronadødsfall i Sverige13:49 Flere har rygg- og nakkesmerter under coronapandemien13:47 18 nye coronadødsfall i Danmark13:33 Fem døde funnet etter ferjeulykke ved Salomonøyene13:17 Rooney hardt ut mot Premier League-toppene13:03 Coronasmittet pasient fra Lillestrøm døde på sykehus13:01 Nytt coronadødsfall i Bærum12:40 Coronasmittet mann døde i Drammen12:38 310 pasienter innlagt med coronasmitte på norske sykehus – oppgang på fire12:20 Anthony Perkins: Mannen bak psykopaten12:15 Ecuadors visepresident beklager lik i gatene12:08 Mann pågrepet etter brann i Bø12:02 Spesialenheten: Skytingen i Sandnes kunne gått mye verre11:24 Joseph (6) har cystisk fibrose – friskmeldt av coronaviruset11:07 – Tigerkongen får tilsendt bikinibilder i fengselet11:03 USA truer med å kutte mer bistand til Afghanistan10:54 Påsken starter med et sjeldent ozonhull10:52 Person ranet med pistol på T-banestasjon – tre pågrepet10:31 Eldre coronapasient døde på Sykehuset Innlandet09:58 30 år siden brannen om bord i Scandinavian Star09:34 DNT om påsken: – Perfekt anledning til å bli kjent i nærområdet09:20 Hvis Tour de France avlyses: – Katastrofe og økonomisk kollaps09:07 Italiensk mafia kan utnytte coronakrisen08:28 To personer alvorlig skadd da bil havnet i elva i Sogn08:22 Økonomer kaller det «sudden stop»: – Det er ingen steder å gjemme seg08:20 Dødsraten stiger08:18 Kilde venter fortsatt på verdenscuptrofeet – kommer i posten07:50 Dødstallet i Sverige er høyere enn rapportert06:30 Tyskland beskylder USA for å ha konfiskert masker06:05 Trump advarer om tøff kommende uke06:00 Dette skjer i dag05:57 Minibuss kjørte av veien – fører til traumemottak05:44 Nær 5 prosent koronatestet i Tromsø05:30 Dette skjedde i natt04:45 5.641 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 13104:41 Enda et cruiseskip til kai i Florida med koronasyke om bord04:13 30 nye koronatilfeller i Kina04:13 Mann tiltalt for overgrep mot barn i Stavanger03:52 Boris Johnsons forlovede har koronasymptomer03:38 Algerie får hjelp av Kina til kampen mot koronaviruset02:52 Mann målt til 182 kilometer i timen på E6 i Viken02:25 19 drept i sammenstøt mellom gjenger i Mexico02:23 Brasil uforberedt på koronaepidemien01:32 Trudeau vil ikke straffe USA for å nekte å eksportere masker00:51 Marianne Faithfull er smittet av koronaviruset00:49 En rekke bilbranner i Oslo – trolig påsatt00:40 Leger Uten Grenser ber om unntak fra reiseforbud22:59 Mann mistet lappen etter å ha kjørt altfor fort på E3922:47 300.000 har fått påvist coronavirus i USA22:02 Norge kan trenge 70 millioner sett med smittevernutstyr, mener professor21:42 Ung tyrkisk folkemusiker døde i protest mot regjeringen
Siste nytt
07:47VerdenTaliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13PengerLa Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39VerdenSmittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30VerdenKoronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09NorgeDette skjer i dag06:07VerdenFN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00VerdenTitusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11NorgeUkjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55Norge5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21VerdenSør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47VerdenMer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41NorgeBarneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39NorgeOpposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34VerdenOljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17VerdenMer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58VerdenAbe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38VerdenTrump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25Norge44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41NorgeRegjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09VerdenSkogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33VerdenSkottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57NorgeKnivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49VerdenTiger testet positivt for koronavirus22:36NorgeMange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21VerdenBoris Johnson blir på sykehuset over natten21:30SportFransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23VerdenDronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59NorgePerson tatt av snøskred på Senja20:44NorgeKnivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27NorgeSlik rammer coronaviruset forskningen20:15VerdenKong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35ReiseFor en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09NorgeNorge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01VerdenFørste tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53VerdenItalia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33SportCity-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44Verden– Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35VerdenNesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10PengerSmåbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46NorgeProfessor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44NorgeFHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01KulturKrim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52VerdenYtterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48NorgeNå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59NorgeSalmedikter Svein Ellingsen er død14:44NorgeSivilforsvarssjefen vil ikke sette inn sine mannskaper i Oslo14:25PolitikkÉn av fire mener Senterpartiet er blitt for populistisk14:20Verden28 nye coronadødsfall i Sverige13:49NorgeFlere har rygg- og nakkesmerter under coronapandemien13:47Verden18 nye coronadødsfall i Danmark13:33VerdenFem døde funnet etter ferjeulykke ved Salomonøyene13:17SportRooney hardt ut mot Premier League-toppene13:03NorgeCoronasmittet pasient fra Lillestrøm døde på sykehus13:01NorgeNytt coronadødsfall i Bærum12:40NorgeCoronasmittet mann døde i Drammen12:38Norge310 pasienter innlagt med coronasmitte på norske sykehus – oppgang på fire12:20KulturAnthony Perkins: Mannen bak psykopaten12:15VerdenEcuadors visepresident beklager lik i gatene12:08NorgeMann pågrepet etter brann i Bø12:02NorgeSpesialenheten: Skytingen i Sandnes kunne gått mye verre11:24Helse og livsstilJoseph (6) har cystisk fibrose – friskmeldt av coronaviruset11:07Kultur– Tigerkongen får tilsendt bikinibilder i fengselet11:03VerdenUSA truer med å kutte mer bistand til Afghanistan10:54NorgePåsken starter med et sjeldent ozonhull10:52NorgePerson ranet med pistol på T-banestasjon – tre pågrepet10:31NorgeEldre coronapasient døde på Sykehuset Innlandet09:58Norge30 år siden brannen om bord i Scandinavian Star09:34NorgeDNT om påsken: – Perfekt anledning til å bli kjent i nærområdet09:20SportHvis Tour de France avlyses: – Katastrofe og økonomisk kollaps09:07VerdenItaliensk mafia kan utnytte coronakrisen08:28NorgeTo personer alvorlig skadd da bil havnet i elva i Sogn08:22PengerØkonomer kaller det «sudden stop»: – Det er ingen steder å gjemme seg08:20VerdenDødsraten stiger08:18VerdenKilde venter fortsatt på verdenscuptrofeet – kommer i posten07:50VerdenDødstallet i Sverige er høyere enn rapportert06:30VerdenTyskland beskylder USA for å ha konfiskert masker06:05VerdenTrump advarer om tøff kommende uke06:00NorgeDette skjer i dag05:57NorgeMinibuss kjørte av veien – fører til traumemottak05:44NorgeNær 5 prosent koronatestet i Tromsø05:30NorgeDette skjedde i natt04:45Norge5.641 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 13104:41VerdenEnda et cruiseskip til kai i Florida med koronasyke om bord04:13Verden30 nye koronatilfeller i Kina04:13NorgeMann tiltalt for overgrep mot barn i Stavanger03:52VerdenBoris Johnsons forlovede har koronasymptomer03:38VerdenAlgerie får hjelp av Kina til kampen mot koronaviruset02:52NorgeMann målt til 182 kilometer i timen på E6 i Viken02:25Verden19 drept i sammenstøt mellom gjenger i Mexico02:23VerdenBrasil uforberedt på koronaepidemien01:32VerdenTrudeau vil ikke straffe USA for å nekte å eksportere masker00:51VerdenMarianne Faithfull er smittet av koronaviruset00:49NorgeEn rekke bilbranner i Oslo – trolig påsatt00:40NorgeLeger Uten Grenser ber om unntak fra reiseforbud22:59NorgeMann mistet lappen etter å ha kjørt altfor fort på E3922:47Verden300.000 har fått påvist coronavirus i USA22:02NorgeNorge kan trenge 70 millioner sett med smittevernutstyr, mener professor21:42VerdenUng tyrkisk folkemusiker døde i protest mot regjeringen
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus