Meny

Skatt 2008

Betaler man skatt av barnebidrag?

Betaler man skatt av barnebidrag?
Betaler man skatt av barnebidrag?

ABC Penger svarer på spørsmål fra leserne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SKATTEKALKULATORER FRA ABCPENGER

Skatteberegning 2008

Kalkulatoren beregner skatten din for 2008.

Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for 2009.

Aksjebeskatning for 2008
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2008.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Regnskapsligning
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Reiseutgiftskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.

Skatt på inntektspåslag
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på inntekter fra i overkant av 70.000 kroner.

Skattetrekk 2009
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2009.

Utbyttebeskatning 2008
Slik beskattes utbyttet på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2008/2009.

Hver dag de neste 20 dagene vil vi besvare skattespørsmål fra leserne. I dag har vi lagt ut de 10 første spørsmålene og svarene. Flere følger i dagene som kommer.

Har du et skattespørsmål, send en mail til skatt@abcpenger.no. Vi svarer så langt vi rekker.

Spørsmål 10

Hei! Ble aleneforsørger 1 januar 2008.Skal jeg ikke da ha klasse2???? å hvor mye utgjør det????

Ja, du har rett til skatteklasse 2. Det betyr at du får et personfradrag på 38.850 kroner ekstra. Dette gir deg en skattebesparelse på 10.878 kroner. Hvis endringen skjer for sent, vil ikke ligningsmyndighetene få med seg at du er blitt enslig forsørger.

Spørsmål 9

Har jeg mulighet å klage på skatten min når jeg har hatt en inntekt på 213 444 å skattet 40887,-kr.Fått baksmell på 832 kr..

Er under skatte klasse 1E...Kan jeg søke på grunnlag av lav inntekt??evt noe annet??har allerede avdrag på pensjon med 1759,-kr og foreldrefradrag-halvparten på denne...12500,-kr

Ved å legge inn inntekten din og ta med de to fradragene, gir skattekalkulatoren en skatt på 42.782 kroner. Men du har kanskje noen renteutgifter i tillegg. Skatten din ser med andre ord rimelig riktig ut.

Du vil ikke ha rett til noen skattebegrensning.

Regn selv med skatteberegningskalkulatoren for 2008.

Spørsmål 8

Jeg har hatt store utgifter på tannbehandling og har betalt en egenandel på 14000,- dette skyldes mageprobllemer som har ødelagt tennene mine. Er det fradragsberettiget.

Det kan være mulig at du har rett til fradrag for tannbehandlingen. Hvis du kan komme inn under en av disse sykdommen, kan du trekke det fra. Her er listen som Lignings-abc har satt opp:

 • Sjelden medisinsk tilstand,
 • leppe-kjeve-ganespalte,
 • kreft i munnhulen, tilgrensede vev eller i hoderegionen for øvrig,
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander,
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve,
 • periodontitt,
 • tannutviklingsforstyrrelser,
 • bittanomalier,
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon,
 • hyposalivasjon,
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer,
 • tannskade ved godkjent yrkesskade,
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade,
 • manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

Er du usikker fører du det opp, og gir fyldig tilleggsinformasjon om hvorfor du trekker fra dette beløpet. I verste fall får du ikke fradraget godkjent.

Spørsmål 7

Vi har betalt skatt av bidrag fra barnefar i alle år. Så er det noen som mener at dette er feil, er det?

Vi har egen avtale utenom innkrevningssentralen eller hva den kalles......

Barnebidrag skal ikke inntektsføres (eller fradragsføres). Det er en stund siden dette ble gjort om fra å være skattepliktig/fradragsberetiget.

Spørsmål 6

Min samboer og jeg har felles gjeld. Tidligere har vi fordelt gjelden 50/50 på selvangivelsen vår, men er det nødvendig?

All gjeld er ført opp på min samboer for 2008.

Han har høyere inntekt enn meg i 2008 så det er kanskje derfor?

Han er den heldige som får igjen nesten 30000, mens jeg har fått restskatt på 24000. Vi har også felles barn, og jeg har krysset av dette på min selvangivelse.

Takk på forhånd for gode råd og svar.

Så lenge begge har en alminnelig inntekt (nettoinntekt ) på over 38.850 kroner vil ikke fordelingen ha noen betydning for skatten.

Hvis en av dere er oppført med renteutgiftene, men dere begge betaler utgiftene, kan det være naturlig at den andre får overført skattebesparelsen. Hvis dere for eksempel har hatt 80.000 kroner i renteutgifter er hver andel 40.000 kroner. Skattebesparelsen på 40.000 kroner i renteutgifter er 11.200 kroner. Da skylder den som får fradraget 11.200 kroner til den som ikke har fått sitt fradrag.

Spørsmål 5

Har spørsmål vedr. reiseutgifter.
Har fast kontorsted i Fredrikstad, men reiser ca 1 gang pr uke til hovedkontoret vårt på Lysaker for å delta i prosjekt, møter ol.

Kan jeg føre reiseutgifter til Lysaker for de dagene jeg er der?

Her er spørsmålet om dette skal regnes som en yrkesreise eller arbeidsreise. For meg kan det se mest ut som en arbeidsreise. Jeg regner da med t du ikke har et fast oppmøtetidspunkt en viss dag per uke. Men jeg ville trukket det fra, med en begrunnelse for hvorfor.

Imidlertid kan det hende at du ikke får noe effekt av fradraget. Hvis vi regner 97 km fra Fredrikstad til Lysaker og 46 arbeidsreiser, får du 8.924 kilometer. Med en fradragssats på 1,40 kan du trekke fra 12.493 kroner. Du får bare trekke fra utgifter over 12.800 km. Det er i så fall reiseavstanden fra arbeidsstedet i Fredrikstad og hjem som kan gi deg et fradrag.

Se også reiseutgiftskalkulatoren.

Spørsmål 4

Eier en leilighet som jeg leier ut møblert til et firma.
Leieinntekt er 11000,-
Et utleiefirma administrerer leieforholdet slik at netto inntekt for min del er 9900,-

Dette er en leilighet i et borettslag, og månedlig husleie er 4007,-

Jeg har avdragsfrihet og har bundet renten på 4,0% i tre år. Månedsbeløp ligger vel på rundt 5000,-

Hva skal jeg skatte av i dette tilfellet?

Du kan trekke kostnaden til utleiefirmaet på 1.100 kroner i mnd. Av husleien fra borettlaget kan du trekke fra andelen av fellesutgifter. Andelen renteutgifter kan du trekke fra i selvangivelsen som en vanlig renteutgift. Renten på fastrentelånet trekker du også fra uavhengig av utleieforholdet.

Så lenge du leier ut møblert og utleieforholdet er ment å vare i mindre enn tre år, kan du trekke fra 15 prosent av leieintekten i møbelslitasje. Dette blir 19.800 kroner per år (1.650 kroner per mnd.

Skatten blir 28 prosent av overskuddet du får på utleievirksomheten.

Les mer om regnskapsligning her.

Regn ut hva du må betale i skatt i regnkspasligingskalkulatoren.

Spørsmål 3:

Vi er et ektepar som har blitt lignet i skatteklasse 2 f. Er det uten unntak at dette vil lønne seg??

Det er dette svarer jeg får fra likningsmyndighetene. Jeg står oppførst som hovedlåntaker, min mann som medlåntaker, jeg har lav inntekt pga sykdom, ca 165.000,- min mann rundt 350 000,- (jeg gikk på tidsbegrenset uføre i 2008).

Negativ gjeld blir overført til han, (ca 900.000,-), mens gjeldsrenter blir stående hos meg, slik at jeg blir bortimot nullskattyter (betaler kun toppskatten + et par tusen mer).

Han får restskatt på ca 25.000 og jeg får tilbake ca 8.400,- når jeg kjører lilkningen gjennom div. kalkulatorer og lar han stå med hele huslån og gjeldsrenter så vil regnestykket bli annerledes, og da er det skatteklasse 1 som ligger i disse kalkulatorene. (slik jeg har forstått).

Han vil da få en restskatt på ca 7.800,- og jeg tilbake ca 1.400,- . Deler vi huslån og gjeldsrenter så blir det følgende ,restskatt på ca 19.000,- og ca 11.500,- tilbake på meg.

Hvor vil personfradraget komme inn? Jeg har søkt og søkt, og ringt og ringt, men får ikke tilfrestillende svar slik at jeg føler at jeg kan levere fra meg papirene.

Ligningsmyndighetene skal ligne dere i den skatteklassen som gir lavest samlet skatt for dere. Men de beregner dette ut fra den fordelingen av fradrag som er gjort i selvangivelsen.

«Problemet» er at ligningsmyndighetene regner bare med den fordelingen dere har, ingen andre. Da vil det se ut som om det lønner seg at dere skattlegges i klasse 2. De tar ikke hensyn til at resultatet blir noe annet hvis fordelingen av renteutgiftene er en annen.

Som ektefeller kan dere fritt fordele fradragene mellom dere. Dette har normalt ingen betydning, men i noen tilfeller kan det ha det. Hvis den ene av ektefellene kommer under 38.850 kroner i netto inntekt, altså etter alle fradrag, vil dere kunne tape på det.

I praksis kan man miste effekten av hele personfradraget. Det er 28 prosent av fradraget på 38.850 kroner, noe som blir 10.878 kroner i økt skatt.

Dette tallet passer også med de forskjellene du angir. Det eneste du trenger å gjøre er på føre alle fradragene over på din mann. Dette har du altså full rett til å gjøre.

I skatteberegningskalkulatoren for 2008 vil du ogå kunne gjøre beregninger på dette. Der kan du se samlet skatt både i skatteklasse 1 og 2.

Spørsmål 2:

Er dokumentavgiften ved kjøp av hus fradragsberettiget?

Nei, dette er ikke fradragsberettiget. Du kan legge dokumentavgiften på boligens kjøpesum, for dermed å redusere gevinsten (eller øke tapet) ved salg. Men kan du selge boligen skattefritt, får dokumentavgiften ingen skattemessig betydning.

Spørsmål 1:
Må man overskjøte huset for å opparbeide botid, for deretter å få gevinsten skattefri?

Det er de reelle forholdene som avgjør. Hvis du har bodd der i mer enn 12 av de siste 24 månedene, og reellt har eid boligen er gevinsten skattefri. At boligen ikke er overskjøtet (registrert på deg) er ikke avgjørende her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:50 Dette skjer i dag05:49 Ernas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30 Dette skjedde i natt05:03 Migranter på Ocean Viking har gått i land på Malta04:28 Sergey Kaydalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse03:56 EFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52 Tre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17 Bolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04 Politiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02 Tutta to slag under par i Canada02:39 Politiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39 Hovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05 Uruguays president har fått lungekreft02:03 Raja: – En stor seier for Venstre01:16 Brasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:09 Nord-Korea skal ha avfyrt to raketter01:02 To personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44 Kritisk for mann som ble reddet opp av vann i Oppdal00:36 Trump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34 Trump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21 Carlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20 Solberg unngikk regjeringskrise i tolvte time23:08 Wall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05 Venstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33 Støre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14 SV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27 USAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23 Jensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15 Verdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03 Macron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52 Zarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36 Magnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25 Erdogan møter Putin19:38 Statsministeren stilte bom-ultimatum19:26 Sikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22 Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21 IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15 Politiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54 Etterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37 Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise
Siste nytt
05:50NorgeDette skjer i dag05:49NorgeErnas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30NorgeDette skjedde i natt05:03VerdenMigranter på Ocean Viking har gått i land på Malta04:28NorgeSergey Kaydalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse03:56VerdenEFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52NorgeTre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17VerdenBolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04NorgePolitiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02SportTutta to slag under par i Canada02:39NorgePolitiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39SportHovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05VerdenUruguays president har fått lungekreft02:03NorgeRaja: – En stor seier for Venstre01:16VerdenBrasil sender hæren på brannslukking i Amazonas01:09VerdenNord-Korea skal ha avfyrt to raketter01:02NorgeTo personer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen00:44NorgeKritisk for mann som ble reddet opp av vann i Oppdal00:36VerdenTrump tilbyr Brasil hjelp til å slukke brannene i Amazonas00:34VerdenTrump varsler høyere toll på kinesiske varer00:21SportCarlsen med remis mot Nakamura i St. Louis00:20NorgeSolberg unngikk regjeringskrise i tolvte time23:08VerdenWall Street-fall etter eskalering i handelskonflikt mellom USA og Kina23:05PolitikkVenstre sier ja til Erna Solbergs bompengeskisse22:33PolitikkStøre mener Solbergs bomultimatum er oppsiktsvekkende22:14PolitikkSV om bompengeskissen: Miljøfiendtlig og usosial21:27VerdenUSAs eldste høyesterettsdommer behandlet for kreft igjen21:23PolitikkJensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse21:15VerdenVerdens mest skitne industrier forurenser politikken21:03VerdenMacron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak20:52VerdenZarif roser Macrons forslag for å løse atomstriden20:36SportMagnus Carlsen imponerte med kastarmen20:25VerdenErdogan møter Putin19:38PolitikkStatsministeren stilte bom-ultimatum19:26MotorSikkerhetshull: Her stikker tyvene av med million-Tesla på sekunder19:22VerdenFrankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein19:21PolitikkIS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter19:15PolitikkPolitiet etterforsker Ap-politiker for fiktive reiseregninger18:54NorgeEtterlyser Plan B dersom Norge ikke lenger kan stole på USA i en krise18:37PolitikkDemonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus