Dette er nytt i årets skatt

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

<pDette er de viktigste endringene for skatteåret 2008.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Skatteberegning 2008

Kalkulator som beregner skatten din for 2008.

Skatteberegning 2009
Kalkulator som beregner skatten din for 2009.

Skattesatser
Oversikt over skattesatser fra 2005 til 2009.

LES MER OM:
Foreldrefradrag

Boligskatt og utleie

Skattebegrensning

Formuesskatt

Minstefradrag

Det er ikke de store endringene som har skjedd fra 2007 til 2008. Men noe er det, samtidig som det som alltid er en del satsendringer.

Foreldrefradrag

Foreldrefradraget er det samme for det første barnet med 25.000 kroner. For barn nummer to og påfølgende øker satsen fra 5.000 kroner til 15.000 kroner. Maksimalt foreldrefradrag øker dermed fra 30.000 kroner til 40.000 kroner for to barn. For tre barn øker fradraget fra 35.000 kroner til 55.000 kroner.

Skattebesparelsen for to barn kan bli 2.800 kroner, for tre barn 5.600 kroner.

Arbeidsgivers sponsing av barnehageutgifter

Arbeidsgiver kan sponse den ansattes barnehageutgifter skattefritt utover maksimalprisen på 2.330 kroner.

Levering av selvangivelse

Du kan ikke levere selvangivelsen på SMS, slik du kunne i fjor. Hvis du ikke har endringer kan du la være å sende inn. Det er også grunnen til at det ikke er noe poeng med bekreftelse på SMS lenger.

Boligutleie

Tidligere var det skattefritt å leie ut boligen mindre enn halve året, så lenge du selv bodde der resten av tiden. Nå er slik inntekt skattepliktig for beløp over 20.000 kroner. Da skal boligen regnskapslignes, og du kan dermed også trekke fra utgifter du har i forbindelse med leieforholdet.

Bolig - ligningsverdi

Ligningsverdiene på bolig skal økes med 10 prosent. Dette har betydning hvis du betaler formuesskatt. Hadde du en ligningsverdi på 500.000 kroner i 2007, økes denne til 550.000 kroner i 2008. Med en maksimal formuesskatt på 1,1 prosent kloster dette deg 550 kroner i økt skatt.

Aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis

I 2008 skal aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis verdsettes til 100 prosent av kursverdien ved årsskiftet. Det noe lavere verdsettelsesgrunnlaget er dermed borte.

Jobbreiser

Du må nå dokumentere faktiske losjiutgifter som vilkår for skattefri dekning fra arbeidsgiver. Dersom godtgjørelsen for losji som du får fra arbeidsgiver, overstiger de faktiske kostnadene, skal differansen skattlegges som lønn.

Dette vil gjelde uavhengig av om reisen skjer innenlands eller utenlands. Det er et unntak for den ulegitimerte innenlandssatsen for losji på 400 kroner per natt

Skattebegrensning

Her er det en liten tilstramming for personer med svært stor formue i forhold til inntekt. Skattesatsen for formue ut over 1 million kroner økte fra det maksimale 0,6 prosent til 0,8 prosent. En formue på for e eksempel 100 millioner kroner får da en skatteskjerpelse på 198.000 kroner.

Skattebegrensning - nettoinntektsgrense

Pensjonister og uføre skal ikke betale skatt før de er over en viss grense. Denne grensen går opp fra 99.600 kroner til 104.600 kroner. For gifte øker den fra 163.300 kroner til 171.500 kroner. Grunnlaget for denne inntekten er alminnelig inntekt, altså inntekt etter fradrag.

Pensjonsforsikring

Muligheten til å trekke fra sparing til egen pensjonsforsikring er gjeninnført. Du kan nå trekke fra inntil 15.000 kroner per år.

Lønn fra frivillige organisasjoner

Beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner øker fra 2.000 kroner til 4.000 kroner.

Fagforeningskontingenten

Fradraget øker fra 2.700 kroner til 3.150 kroner.

Formuesskatt

Fribeløpet for formuesskatt er økt fra 220.000 kroner til 350.000 kroner.

Minstefradrag

Maksimalt minstefradrag på lønn er økt fra 63.800 kroner til 67.000 kroner. For pensjoner er dette fradraget økt fra 53.400 kroner til 56.100 kroner.

Personfradrag

Det «skjulte» fradraget i alminnelig inntekt er økt fra 37.000 kroner til 38.850 kroner. Dette fradraget trekkes bare fra i beregningen av skatt på alminnelig inntekt, det er ikke en egen post i selvangivelsen. Fradraget reduserer skatten med 10.878 kroner. Klasse to får dobbelt personfradrag.

Toppskatt

Innslagspunktet for toppskatt er økt fra 400.000 til 420.000 kroner i trinn 1 (9 % toppskatt). I trinn 2 er innslagspunktet økt fra 650.000 kroner til 682.500 kroner (12 % toppskatt).

Personvernpolicy