Ukens kalkulator

Hytteskatt-kalkulator

Hytteskatt-kalkulator
Hytteskatt-kalkulator

<pEn del av leieinntektene fra hytta er gjerne skattefrie.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Hytteskattkalkulator

Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Les mer om skatt på ABC Penger.

Utleieinntekter fra egen hytte behandles skattemessig svært gunstig. Får du utleieinntekter på 50.00 kroner, skal du bare betale 9.520 kroner i skatt. Dette avhenger av at du selv bruker hytta.

Det er tre nivåer på skattlegging av hytteutleie.

  1. Utleie når du selv bruker hytta
  2. Hytta er en utleiehytte
  3. Du driver hytteutleie som næring

Utleie i egen hytte

De gunstigste skattereglene gjelder når du selv bruker hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 % av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt (med en skatteprosent på 28). Du får ikke fradrag for noen utgifter du har på hytta i dette tilfellet.

Her er et eksempel på hvordan skatten beregnes:

PostBeløp
Leieinntekter40 000
Fribeløp10 000
Overskudd30 000
85 % regnes som inntekt25 500
Skatt7 140
Netto leieinntekter32 860

Av en inntekt på 40.000 kroner betaler du 7.140 kroner i skatt. Dette gir en effektiv skatteprosent på 17,85 prosent.

Utleiehytte

Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte. I Lignings-abc heter det bare at «Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid.»

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som ikke brukes av eieren. Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte.

Her har vi satt opp et eksempel pp et utleieforhold der det hytta er en utleiehytte. I dette tilfellet har du fradragsrett for alle utgifter du har i forbindelse med hytta.

Leieinntekt:80 000
Kostnader:
Provisjon utleie12 000
Vedlikehold20 000
Forsikring3 000
Strøm/oppvarming5 000
Eiendomsskatt2 500
Andre kostnader10 000
Sum kostnader52 500
Resultat27 500
Skatt på utleieoverskudd7 700
Resultat etter skatt19 800

Resultatet blir i dette tilfellet 27.500 kroner. Dette beskattes som kapitalinntekt, med en skattesats på 28 prosent. Skatten blir dermed 7.700 kroner.

I noen tilfeller kan det være gunstig å la hytta være en utleiehytte. Hvis du kjøper en hytte som trenger omfattende vedlikehold, kan det være gunstig å regnskapsligne hytta. Da får du fradrag for alle disse kostnadene, og kan til og med trekke fra et underskudd.

Vedlikeholdsutgifter er utgifter som er nødvendig for å bringe den i samme stand. Utgifter som går til standardforbedring av hytta er ikke fradragsberettiget. Disse må i så fall legges til kostprisen på hytta.

Her finner du Hytteskattkalkulatoren.

Utleievirksomet

Hvis utleieforholdet blir regnet som virksomhet, blir overskuddet ikke betraktet som kapitalinntekt men som næringsinntekt. Da blir det i tillegg beregnet bruttoskatter (toppskatt og trygdeavgift) på overskuddet.

I Lignings-abc blir dette satt opp som et utgangspunkt for at det skal regnes som utleievirksomet.

  • Utleie av fem boliger eller mer eller forretningsareale på 500 m2 eller mer, normalt regnes som virksomhet.
    Ved korttidsutleie og andre tilfeller hvor utleievirksomheten krever ekstra arbeidsinnsats/oppfølgning fra utleieren, kan utleie i mindre omfang bli regnet somnæringsvirksomhet.
    Er aktivitetsnivået lite, kan utleie i noe større omfang regnes som kapitalinntekt, for eksempel ved åremålsutleie hvor leietaker har ansvar for indre og ytre vedlikehold.

Personvernpolicy