100 svarte milliarder

Det er forsatt mye penger som ikke tåler dagens lys.
Det er forsatt mye penger som ikke tåler dagens lys.

<pTo av ti har kjøpt svart arbeid de siste to årene – og like mange har vurdert å gjøre det. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hele 86 prosent er dessuten fornøyde med jobben, viser en fersk undersøkelse.

En landsrepresentativ undersøkelse om svart arbeid som TNS Gallup har gjennomført i samarbeid med Skattedirektoratet viser at 17 prosent har kjøpt svart arbeid i løpet av de to siste årene. I forrige undersøkelse fra 2006 svarte bare 9 prosent ja på dette spørsmålet. 77 prosent har ikke kjøpt svart arbeid, mot 90 prosent i 2006.

Men når tjenestene blir definert mer nøye, er det hele 23 prosent som sier at de har kjøpt svart arbeid. I tillegg har to av ti vurdert å benytte svart arbeidskraft.

Mange kjenner dessuten noen som kjøper svart arbeid: 43 prosent svarer ja på dette, 20 prosent er ikke sikre.

Hvert år forsvinner mellom 50 og 100 milliarder kroner ut av samfunnsøkonomien som en direkte følge av svart arbeid og økonomi.


Les også: - Skremmende utvikling

Det er håndverk og renhold som blir hyppigst kjøpt svart. Mest utbredt er snekkerarbeid, renhold/vask, mekanisk arbeid, elektrikeroppdrag og malerjobber. Dagmamma og barnepass, tekniske tjenester og transport blir kjøpt svart i mindre grad. Dette mønsteret har ikke endret seg vesentlig siden 2006.

Kjøper norsk, betaler med cash
De fleste kjøper norsk svart arbeid. 22 prosent sier at de har kjøpt svart arbeid av utlendinger, mot 28 prosent i 2006.

Stort sett formidles svarte jobber gjennom venner og kjente. 71 prosent svarer dette.

Les også: Kjøp av svart arbeid er risikofritt

Ni av ti betaler oppgjøret kontant, og de færreste sjekker hvit pris før de bestiller svart arbeid. 30 prosent sjekker aldri, 32 prosent sier av og til.

Svart arbeid viser seg å være «småjobber», ifølge undersøkelsen.

- Volumet er relativt beskjedent, sier forskningsleder Ole Fredrik Ugland i TNS Gallup, som presenterte undersøkelsen på BI i dag.

Han understreker at det er usikkerheter i materialet, siden undersøkelsen i 2006 ble foretatt på en annen måte og med et langt lavere antall respondenter.

- Men det er ganske tydelig at svart arbeid dreier seg om mindre jobber, sier han.

Pris og lettvinthet er det som mest motiverer folk til å kjøpe svart:

  • 53 prosent sier at «det var billigst».
  • 35 prosent sier at «det var en jeg kjente som utførte arbeidet».
  • 34 prosent sier «det var enklest», mens 23 prosent sier «det tok kortest tid».


Grunnene til at folk IKKE kjøper svart, er flere:

  • 46 prosent sier at det ikke er mulig å reklamere
  • 45 prosent sier at det er ulovlig
  • 39 prosent sier at de generelt sett ikke ønsker å betale svart.

«Alle» kjøper svart arbeid
Både de som tjener 200.000 kroner eller over 1 million kroner i året bruker svart arbeidskraft.

- Variasjonene er små etter sosial bakgrunn. Svart arbeid kjøpes «over hele fjøla», sier Ole Fredrik Ugland.

Hvis svart arbeid skal reduseres, må det bli enklere regelverk, ifølge de spurte. 55 prosent sier at det må bli enklere å kjøpe hvitt. 26 prosent sier at strengere reaksjoner kan begrense bruken av svart arbeid, mens 25 prosent etterlyser bedre informasjon.

Over 2.000 respondenter deltok i den landsrepresentative undersøkelsen.

Arrangørene av holdningskonferansen på BI var SMSØ. EMØK (Embetsutvalget mot økonomisk kriminalitet) og Handelshøyskolen BI.

Les også: Advarer mot utro oppsagte

Personvernpolicy