Færre låner over pipa

Færre låner over pipa
Færre låner over pipa

<pMen folk bruker lenger tid på å nedbetale boliglånet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi mener vi har sett en boligboble i norsk økonomi. Det skyldes dels perioden med lave renter i perioden 2003-2006, men også en aggressiv og ekspansiv utlkånspraksis i norske banker. Bankene har gitt mange lån ut over 80 prosent og også 100 prosent, sier Bjørn Skogstad Aamo.

Andelen av rapporterte nedbetalingslån hvor lånene utgjorde over 80 prosent av verdigrunnlaget var 42,8 prosent, en økning fra året før på 2,7 prosentpoeng.

Det viser rapporten «Boliglånsundersøkelsen 2008», som Kredittilsynet la frem i dag.

Lån over 100 prosent belåningsgrad utgjorde 13,0 prosent, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra undersøkelsen i 2007.

For lån som gikk til kjøp av bolig/nybygg var andelen med høyere enn 80 prosent belåningsgrad 66 prosent, en økning på i overkant av 1 prosentpoeng. Det var derimot en svak reduksjon i lån som gikk utover boligverdien, fra 26 til 24 prosent.

For lånekunder under 35 år innebar 74 prosent av utlånene til kjøp av bolig en belåningsgrad utover 80 prosent. Andelen med fullfinansiering var økt svakt siste år, til 30 prosent, mens det var en viss nedgang for lån mellom 80 og 100 prosent belåningsgrad.

Gjennomsnittlig løpetid på de rapporterte boliglånene var noe høyere enn året før. Omfanget av lån med avdragsfrihet var redusert, mens lengden på gjennomsnittlig avdragsfrihet også var gått noe ned fra året før.

Undersøkelsen av rammelån viste at 93 prosent av de etablerte rammer høsten 2008 innebar en belåningsgrad under 80 prosent, en økning fra året før på 4 prosentpoeng.

Av rammer etablert ett år tidligere var faktisk trekk høyere enn 80 prosent av bevilget ramme i 57 prosent av sakene.

Les også: Nå binder flere renten

Les også: Fastrentebunnen er nær

Personvernpolicy