Alle pensjonister i utlandet må betale skatt til Norge

Alle pensjonister i utlandet må betale skatt til Norge
Alle pensjonister i utlandet må betale skatt til Norge

<pFra neste år må vel halvparten av de norske pensjonistene i utlandet betale 15 prosent skatt til Norge, selv om de også betaler skatt til landet de har flyttet til.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er stort flertall i Stortinget for forslaget om å innføre såkalt kildeskatt som skal betales til det landet som står bak pensjonsutbetalingen.


I innstillingen fra Stortingets finanskomité karakteriserer Fremskrittspartiet forslaget «som et overgrep mot pensjonister». Høyres talsmann, Svein Flåtten, frykter skattekaos for norske pensjonister i utlandet. Arbeiderpartiets talsperson, Marianne Aasen, mener det er få gode grunner til at en person som velger å flytte fra et land med et høyt inntekts- og kostnadsnivå skal ha skattefritak for pensjonsinntekten. Hun understreker at de fleste vil betale samme skatt som i dag og noen til og med mindre.


Lovendringen legger til rette for at pensjonister bosatt i land som Spania, Thailand og Pakistan må betale skatt til Norge. Dette fører til at andelen som må betale kildeskatt øker fra rundt 30 prosent til 55 prosent av pensjonistene i utlandet, ifølge tall fra Nav.


Pensjonister kan som et alternativ kreve å bli skattlagt etter vanlige norske skatteregler, noe som kan gi lavere skatt enn kildeskatten. Forutsetningen for dette er at man bor i et EØS-land, eller et land som har avtale om utveksling av skatteopplysninger med Norge.

Slik er pensjonistenes skatt

For normale pensjoner er skatteprosenten lav. Det er mange som betaler mindre enn 15 prosent av pensjonen i skatt. Dermed kan det lønne seg å kreve å bli lignet etter vanlige norske skatteregler.

Pensjonister betaler mindre skatt enn det lønnsmottakere gjør. Det er flere grunner til dette:

  1. Lavere trygdeavgift
  2. Særfradrag på grunn av alder
  3. Spesielle skattebegrensningsregler

I tabellen under har vi regnet ut hvilken skatteprosent en rekke ulike pensjonsinntekter gir. Det er forusatt at pensjonisten er enslig, har et særfradrag på 19.368 kroner, og ikke har andre inntekter eller fradrag enn det som er standard.

Skatteprosenter 2009
Skatte-
LønnSkattNettoprosent
100 0000100 0000,0 %
125 0000125 0000,0 %
150 000633149 3670,4 %
175 00010 808164 1926,2 %
200 00020 983179 01710,5 %
225 00031 158193 84213,8 %
250 00044 161205 83917,7 %
275 00051 911223 08918,9 %
300 00059 661240 33919,9 %
350 00075 161274 83921,5 %
400 00090 661309 33922,7 %
450 000106 971343 02923,8 %


Du må opp i en pensjonsinntekt på over 225.000 kroner før skatteprosenten går over 15 prosent.

Dobbeltbeskatning

Risikoen for dobbeltbeskatning av et stort antall pensjonister er betydelig, mener saksordfører Flåtten.

Han frykter en lov som kan «kaste tusenvis av skattytere med begrensede ressurser ut i et skattemessig villnis de ikke har muligheter til å finne ut av».

Marianne Aasen understreker at det ikke er snakk om noen generell skatteskjerpelse. Kildeskatten betyr at Norge får en større andel av den skatten som utflyttede pensjonister uansett skal betale, mens vertslandet får mindre.

Personvernpolicy