- Boligmarkedet snur først neste år

- Boligmarkedet snur først neste år
- Boligmarkedet snur først neste år

<pOg i år skal boligprisene falle 12 prosent. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Økonomisk utsyn fra SSB

Kalkulator for boliprisutvikling

I vår kalkulator kan du beregne hvordan boligprisene har utviklet seg i forskjellige deler av landet og i forskjellige perioder.

Boligprisene skal falle 12,1 prosent i år. Det skriver Statistisk sentralbyrå i årets første utgave av «Økonomiske analyser».

Boligprisene økte kraftig i perioden 2004 til 2007 og veksten var nær 11 prosent som årlig gjennomsnitt ifølge SSBs boligprisindeks for selveierboliger.

Prisen på selveierboliger nådde en topp i 2. kvartal i fjor, og har deretter falt.

Leiligheter har falt minst
På årsbasis falt boligprisene med 1,1 prosent i 2008. Eneboliger og småhus hadde størst prisnedgang med rundt 11 prosent i perioden fra 2. kvartal til 4. kvartal i fjor.

Prisene på blokkleiligheter falt med vel 6 prosent i samme periode, et segment av boligmarkedet der prisfallet startet allerede i 2. kvartal 2007.

Stiger neste år
Dette har bidratt til at boligbyggingen har falt kraftig. Trass i lavere renter venter ikke SSB at boligprisene når bunnen før mot slutten av inneværende år. Da har fallet vært opp mot 20 prosent.

- Fra og med 1. kvartal 2010 og ut prognoseperioden vil boligprisene igjen stige, om enn i et moderat tempo i takt med en bedret konjunktursituasjon, skriver statistikerne i rapporten.

Prognosene som ble lagt frem i dag:
Boligprisprognoser2009201020112012
Vekst i prosent-12,1-2,13,57,8


- Med uforminsket styrke
På årsbasis falt boliginvesteringene med 8,9 prosent i fjor, mot en vekst på 5,3 prosent året før.

Statistikk over igangsetting av nye boliger viser at den markerte nedadgående trenden gjennom 2007 ser ut til å ha fortsatt med uforminsket styrke i fjor, ifølge rapporten.

SSB venter derfor at boliginvesteringene faller videre gjennom 2009 og inn i 2010, for så å begynne å ta seg opp litt ut i 2010.

Utsikter til bedrede konjunkturer samt relativt lave realrenter tilsier imidlertid at boliginvesteringene vil ta seg noe opp igjen de siste to årene av prognoseperioden, ifølge statistikerne.

Les også : - 12,6 prosent billigere boliger i 2009

Les også: Nedturen blir like dyp som i 2003

Personvernpolicy