Aksjesmell for Orkla

Konsernsjef i Orkla Dag Opedal offentliggjorde resultatene for 4. kvartal 2008 i Oslo torsdag.<br>Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX.
Konsernsjef i Orkla Dag Opedal offentliggjorde resultatene for 4. kvartal 2008 i Oslo torsdag.
Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX.

<pGiganttap på aksjer tvinger industrikonsernet til å gjøre nedskrivninger for 4,8 milliarder.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fjerde kvartal var en tøff periode for Orkla.

For å motvirke effektene av finanskrisen har de måttet gjøre en rekke tiltak, som har ført til at selskapet gjør nedskrivninger og avsetninger på 4.839 millioner kroner i kvartalet.

- Ved inngangen til 2009 er de økonomiske rammebetingelsene meget svake. Den internasjonale finanskrisen forsterker en global oppbremsing i realøkonomien. Orkla-selskapene vil i ulik grad på bli påvirket av lavere økonomisk vekst, og vil møte utfordringene med skreddersydde mottiltak. Det er iverksatt kraftfulle tiltak innenfor virksomhetsområdene for å tilpasse kostnadsbase og produksjonskapasitet til lavere etterspørsel og volumutvikling, sier konsernsjef Dag J. Opedal i en kommentar.

Giganttap på aksjer

De største nedskrivningene må selskapet ta på aksjeporteføljen sin.

Den svake utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i fjerde kvartal og aksjeporteføljen hadde i 2008 en avkastning på - 45,3 prosent. Det fører til at selskapet må ta et regnskapsmessig tap på 3.537 millioner kroner i kvartalet.

Tapet på aksjeporteføljen er på 6.043 millioner kroner for hele 2008.

Markedsverdien av porteføljen var ved utgangen av året 11.426 millioner kroner og resultatreserven var på 847 millioner kroner.

Legger ned i Sveits

Blant tiltakene er nedleggelse av Borregaards cellulosefabrikk i Sveits, i tillegg til at produksjonskapasiteten i Orkla Aluminium Solutions er betydelig redusert og bemanningen er redusert med cirka 2.000 årsverk i 2008, tilsvarende 15 prosent.

Det er også innført tiltak for å frigjøre arbeidskapital samt streng styring av investeringer. Tilsammen står disse tiltakene for rundt 1,6 milliarder kroner av nedskrivningene.

Selskapet betaler imidlertid ut utbytte som vanlig, og betaler 2,25 kroner aksjen som er det samme beløpet som tidligere år.

DN.no følger resultatsesongen

Fokus på kontantstrømmen

I tiden fremover kommer selskapet særlig til å rette fokus mot å sikre en tilfredsstillende kontantstrøm. Dette vil føre til streng kapitalbruk i konsernet og økte ambisjoner når det gjelder kostnadsproduktivitet.

- Orkla er godt rustet til å møte utfordringene. Konsernet har selskaper med solide markedsposisjoner, samtidig som refinansieringsbehovet er begrenset i 2009 og 2010, sier Opedal

Det er spesielt den utfordrende etterspørselssituasjonen som nå setter sitt preg på selskpaet.

- Finanskrisen har forplantet seg til realøkonomien og det observeres til dels kraftig etterspørselssvikt i mange markeder ved inngangen til 2009. Til tross for iverksettelse av omfattende tiltakspakker for å stimulere økonomien i alle toneangivende land, forventes negativ vekst både i USA og EU i 2009, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Her kan du se resultat-presentasjoner på IR web-tv.

Høyere enn normalt

Generelt er usikkerheten knyttet til utvikling og etterspørsel i de ulike markedene Orkla opererer i høyere enn normalt.

- Det er tilnærmet umulig å utarbeide gode prognoser og estimater og alle Orklas virksomheter må derfor ha høy beredskap og evne til å kontinuerlig tilpasse aktiviteten til markedsmessige endringer i tiden fremover, skriver selskapet.

Det nordiske dagligvaremarkedet forventes i mindre grad å bli påvirket av svak økonomisk vekst. Den gode volumveksten de seneste årene har imidlertid avtatt gjennom 2008.

Følg markedet på DN Finans.

Trøbbel for aluminium

I likhet med konkurrenten Hydro, merker Orkla Orkla Aluminium Solutions de dårlige tidene i dette markedet.

Nå må selskapet tilpasse kostnadsstrukturen til svak vekst og etterspørsel ved inngangen til 2009. Da er det viktig å være fleksibel når markedet snur igjen.

- På den annen side kan Orkla Aluminium Solutions raskt øke produksjonen igjen når konjunkturene snur. Forretningsområdet har en relativt fleksibel kostnadsstruktur og målsetter å tilpasse driften gjennom 2009 slik at man totalt sett har en nøytral kontantstrøm etter skatt og finanskostnader, skriver Orkla.

For Orkla Materials er markedene klart svakere ved inngangen til 2009.

Høye lånemarginer

Den gjennomsnittlige lånerenten for Orkla lå i 2008 på 5,3 prosent. Det forventes fortsatt lavere pengemarkedsrenter i 2009 enn i 2008, mens lånemarginene, som steg kraftig gjennom 2008, forventes å holde seg på et relativt høyt nivå fremover.


Orkla


Tall i millioner kroner

Q4 2008

Q4 2007

Ventet

Omsetning

16.492

17.514

16.318

Driftsresultat

-692

760

-39

Resultat før skatt

-4.375

1.294

2.144

Personvernpolicy