Fondsparerne tapte 92 milliarder i 2008

For norske aksjefondssparere var 2008 et katastrofeår. (Foto: Colourbox)
For norske aksjefondssparere var 2008 et katastrofeår. (Foto: Colourbox)

<pVerdien av norskregistrerte verdipapirfond gikk ned fra 402 til 288 milliarder kroner i løpet av 2008. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det meste av nedgangen skyldes at verdien av aksjer og andre investeringsobjekter falt med 92 milliarder kroner. Dessuten ble det innløst fondsandeler for 23 milliarder kroner mer enn nytegning og reinvestering, melder Kredittilsynet.


Nedgangen i forvaltningskapitalen i 2008 kommer etter to gylne år. I 2007 økte verdien av norske fond med 19 prosent og i 2006 med 25 prosent.


Aksjefondene
Den største nedgangen i 2008 kom i aksjefondene, som likevel utgjør den største fondsgruppen. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen i norskregistrerte aksjefond 128 milliarder, en nedgang på hele 98 milliarder kroner eller 43 prosent fra året før.


Ved utgangen av 2008 hadde norskregistrerte pengemarkedsfond 93,6 milliarder kroner i forvaltningskapital, en nedgang på 15,0 milliarder kroner (14 prosent) i forhold til ett år tidligere. Nedgangen skyldes at flere innløste andeler enn de som nytegnet.


Obligasjonsfond
I norskregistrerte obligasjonsfond vokste forvaltningskapitalen med 2,4 milliarder kroner (4 prosent) i løpet av 2008 og utgjorde 56 milliarder kroner ved utgangen av året. Nettotegningen i disse fondene var på 2,8 milliarder kroner.


Ved utgangen av 2008 var det 2,32 millioner andelseierforhold i norskregistrerte verdipapirfond, av dem hadde 81 prosent andeler i aksjefond.


Det samlede driftsresultatet i selskapene som forvalter fondene ble halvert i fjor, fra 1.554 millioner kroner i 2007 til 716 millioner kroner i 2008.

Personvernpolicy