Advarer mot lokkeforsikring på boliger

Advarer mot lokkeforsikring på boliger
Advarer mot lokkeforsikring på boliger

<p«Kjøp bolig nå, forsikringen betaler utgiftene på din gamle til du får solgt den». Dette kan være alvorlig villedende, mener Forbrukerombudet. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er dobbeltboligforsikrig

Forsikringen koster 7.400 kroner for alle typer boliger.

Forsikringen dekker netto rentekostnader for mellomfinansiering av den nye boligen, samt faktiske ekstra boligkostnader du som kjøper har ved din usolgte bolig (fellesutgifter, eiendomsskatt, boligforsikring, oppvarming/ strøm og kommunale avgifter) med inntil kr. 15.000,- pr måned. i inntil 9 måneder.

Maksimal lengde på forsikringen er 9 måneder.

Forsikringen opphører ved budaksept.

Boligen må ha vært markedsført aktivt i tre måneder før forsikringen trer i kraft.

Forsikringen opphører hvis kjøper har fått et bud på 90 % av prisantydning på boligen.

Kjøper må ha bebodd boligen som skal selges.

Etter at boligmarkedet gikk i fullstendig stå på høsten i fjor har usolgte boliger hopet seg opp. At bankene har blitt mer tilbakeholdne med mellomfinansiering har bidratt til å forverre situasjonen ytterligere.

Folk har rett og slett enten verken turt eller kunnet kjøpe ny bolig før de har fått solgt sin gamle.

Nylig kom derfor forsikringsbransjen og boligmeglerne opp med en ny idé: En forsikring som skal dekke utgiftene en kjøper har til å betjene lånet på sin gamle bolig i perioden fra den nye boligen er kjøpt til den gamle er solgt.

Forsikringene markedsføres aktivt i boligannonsene som «dobbeltboligforsikring» eller «en-bolig-for-mye-forsikring». Men disse forsikringene er det all grunn til å være skeptisk til, mener Forbrukerombudet, som har sett nærmere på det nye produktet.

DN.no har fått tilgang til et brev som ombudet har sendt til forsikringsselskapet Norwegian Broker, som står bak forsikringen og DnB Nor Eiendom, som er en av de mest aktive formidlerne av ordningen.

I brevet har seksjonssjef Jo Gjedrem en rekke kritiske bemerkninger til den nye forsikringen.

Falsk trygghet
Hovedinnvendingen er at forsikringene kan gi en falsk trygghet for dem som er på boligjakt. Det spesielle med forsikringen er at det er den som selger boligen som betaler for den, mens det er den som kjøper boligen som eventuelt får utbetalt forsikringspenger.

Dermed har ikke den som forsikringen skal gjelde for hatt all verden av tid og anledning til å sette seg inn i vilkårene når man kommer over et interessant boligprospekt.

Slik lokkeforsikring stiller derfor særlige krav til tydelig informasjon, understreker Forbrukerombudet i sitt brev:

«Kjøp av bolig er for mange forbrukere den største investeringen de noen gang foretar seg. Det er derfor viktig at det gjøres på de rette premissene. Ved at forsikringen har en lokkende effekt, styrkes behovet for at fremstillingen av produktet er korrekt og utfyllende, slik at de potensielle kjøperne er informert om alle vesentlige vilkår», heter det i brevet fra Forbrukerombudet.

Den lille skriften
Problemet er at forsikringene har en del vesentlige begrensninger, som ombudet slettes ikke er like sikker på at boligkjøperne klarer å få med seg.

Det er særlig to begrensninger ved forsikringen ombudet fester seg ved. For det første gjelder den ikke de første 90 dagene etter overtakelsen, ikke kjøpet, av den nye boligen. Gjennomsnittstiden det tar å få solgt en bolig i dagens marked er 62 dager. Og i tillegg er det vanlig at man legger sin egen bolig ut for salg før man overtar en ny bolig.

Dermed mener ombudet at det kan synes som om dette er «et produkt svært få vil ha nytte av på kjøpersiden».

- Man kan sitte med to boliger

Christian Dreyer er styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og støtter ikke innvendingene fra Forbrukerombudet.

- Jeg er ikke enig i at dette gir en falsk trygghet til kundene. De som nyter godt av forsikringen er fornøyde, fordi usikkerheten med å sitte med to boliger eliminieres. Dette er et spesielt godt produkt i dagens marked der bankene er tilbakeholdne med mellomfinansieringen. Mange banker krever at man skal ha evne til å sitte med to boliger i tolv måneder. Dette forsikringsproduktet gjør at man kan gjøre det, sier Dreyer.

- Det må settes en grense
En annen betingelse i forsikringstilbudet, er at den som skal selge sin gamle bolig må godkjenne et hvert bud over 90 prosent av prisantydning - hvis ikke utbetales ikke forsikringspenger.

- Det er svært fornuftig. Forsikringen er ment å gjelde for personer som ikke får solgt. Det er helt åpenbart at det må settes en grense i forhold prisantydning. Jeg synes Forbrukerombudet er urimelige i sin kritikk, sier Christian Dreyer.

Alt i alt stiller på denne bakgrunn Forbrukerombudet spørsmål ved om denne type forsikringer i det hele tatt gir den trygghet for boligkjøperen som man kan få inntrykk av.

«Det som tilbys gjennom forsikringen, og som gjør boliger med den forlokkende for kjøpere, er trygghet. Frykten for å bli sittende med kostnader for to boliger, kan friste boligkjøpere til å velge en bolig med denne forsikringen, fordi de tror at deres kostnader vil bli dekket av den. Dersom forsikringen i realiteten gir mindre økonomisk trygghet enn det man gis inntrykk av, er dette en alvorlig form for villedning på et område der forbrukeres valg vil ha store konsekvenser», skriver Forbrukerombudet i brevet.

- Kundene våre er fornøyde
Christian Dreyer er i tillegg til styreledervervet i NEF, administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling. Han sitter ikke på tall over hvor mye Eie selger av dobbeltboligforsikring da DN.no snakker med ham, men sier kundene hans er godt fornøyd.

- Det er ikke et produkt for alle, men det har absolutt vært et produkt flere av våre kunder har trengt i dagens marked.

Som NEF-styreleder er han likevel opptatt av at forsikringen selges på riktig måte.

- Markedsføringen må stå i samsvar med produktets kvaliteter, sier han.

Ombudet har gitt DnB Nor Eiendom og forsikringselskapet Norwegian Broker frist til 9. mars med å svare på brevet, der de også bes om å dokumentere størrelsen på forsikringsutbetalinger.

Les også: - Raske salg skjer bare unntaksvis

Personvernpolicy