Tar opp britiske pionerdykkere:

- Handler om rettferdighet

FrPs Carl I Hagen ber nå statens Dykkernemnd forklare mulige ulikheter mellom norske og utenlandske pionerdykkere. Foto: Scanpix
FrPs Carl I Hagen ber nå statens Dykkernemnd forklare mulige ulikheter mellom norske og utenlandske pionerdykkere. Foto: Scanpix

<pDykkernemnda må nå svare på spørsmål fra Carl I. Hagen om mulig forskjellsbehandling av pionerdykkere. - Dette handler om rettferdighet, sier han.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siste ord er ikke sagt om kompensasjon for skadde utenlandske pionerdykkere eller deres etterlatte.

Nå ber Fremskrittspartiets Carl I. Hagen statens Dykkernemnd forklare mulig forskjellsbehandling av en norsk og skotsk dykkerdatter. Det kan også få konsekvenser for kompensasjon til andre utlendinger.

- Jeg vil be om forklaring. I tillegg vil jeg ha avklart hvor uavhengig nemnda har opptrådt i forhold til departementet, sier Hagen til ABC Nyheter.

Norsk ja, skotsk nei

For to uker siden fortalte ABC Nyheter om hvor forskjellig statens Dykkernemnd har vurdert søknader om kompensasjon fra etterlatte etter to britiske pionerdykkere.

Fedrene til norske Elin Lally og skotske Ann Marie MacCreath jobbet for samme selskap, på samme plattform og døde med en måneds mellomrom på jobb i norsk sektor av Nordsjøen.

Men mens den norske dattera fikk tilkjent en kompensasjon har den skotske fått nei. De to har blitt venner i løpet av de siste årene og har god kontakt. Ingen av dem klarer å finne grunn til forskjellsbahendlingen.

- Vi vil gå videre når det gjelder Dykkernemndas praksis ovenfor utenlandske dykkere, sier Carl I. Hagen som også skal ha mottatt informasjon som tyder på mulig forskjellsbehandling.

I forrige uke ba også ABC Nyheter om en forklaring på den konkrete saken, men har ennå ikke fått noe svar fra Dykkernemnda på dette.

Med i Folketrygden

Et vesentlig spørsmål er hvordan Dykkernemnda har vurdert tilknytningen til det norske trygdesystemet. Offisielt har nemndas leder, sorenskriver Stein Husby, sagt at han mener skadde - og avdøde - utenlandske dykkere må ha vært fulle medlemmer av Folketrygden før kompensasjon kan gis - og ikke bare den delen som omhandler yrkesskade.

Også dette vil Hagen be om en avklaring i forhold til:

- Ja, vi vil også be om en forklaring på nemndas forståelse av tilknytningen til trygdesystemet, sier han og understreker at dette også kan ha betydning for andre dykkersaker.

- For oss er rettferdighetsprinsippet det viktigste.

Tidligere har nemndas leder Stein Husby anslått at en utvidelse av grunnlaget vil kunne koste den norske stat en milliard kroner ekstra. Han har ment at hele 2000 utenlandske dykkere da kan komme inn under kompensasjonsordningen som Stortinget vedtok i 2004.

- Jeg tviler på det tallet, sier Hagen.

- Men uansett, rettferdighet og likebehandling er det viktigste, sier han.

Et annet medlem av Dykkernemnda, overlege Kari Todnem, har påpekt uklarheter i mandatet, og bedt om en avklaring fra ansvarlig departementet og statsråd Dag Terje Andersen.

Les også:

- Norge diskriminerer

- Kunne ikke bevilge en milliard ekstra

En pinglete statsråd

Personvernpolicy