Du fikk 6 - de fikk 28 prosent mer i lønn

Noen får bedre lønnsutvikling enn andre. (Foto: Scanpix)
Noen får bedre lønnsutvikling enn andre. (Foto: Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Teknisk beregningsutvalg

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2008 til 2009. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpige tall og anslag for 2008. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert mot slutten av mars.

Dette er lønnsoverheng
Lønnsoverheng er forskjellen mellom lønnen ved årets utgang, og den gjennomsnittlige lønnen for hele året. Hvis lønnen for eksempel får en økning på 2 % ved slutten av året, er lønnen nødvendig vis 2 % høyere enn den er året sett under ett. Lønnsoverhenget blir i dette tilfellet 2 %.

Det tekniske beregningsutvalget rapporterer at lønningene økte enda mer i 2008 enn i 2007. Lønnsveksten var endte på 6 prosenti 2008, mot 5,4 prosent i 2007. Dette er den høyeste lønnsveksten siden 2008.

Lønnsveksten varierte mellom 4,4 og 9,2 prosent i 2008. Det var lønnsøkningen for finansansatte som økte klart mest med 9,2 prosent.

Økningen i reallønnen etter skatt gikk likevel ned fra 4,5 prosent i 2007 til 2 prosent i 2008. Årsaken er at prisstigningen var klart høyere i 2008 enn i 2007.

Lederlønningene steg klart mest

Veksten i lederlønningene i 2008 i de næringene det foreligger lønnsstatistikk for, var gjennomgående klart høyere enn for lønnstakerne ellers. For administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i finansnæringen, var lønnsveksten i gjennomsnitt hele 28,6 prosent. Bonuser inngår i disse tallene, mens opsjons- og naturalytelser er ikke med.

Inflasjonsforventningene for 2009

Utvalget anslår en gjennomsnittlig prisvekst på om lag 2 prosent fra 2008 til 2009, en nedgang fra 3,8 prosent fra året før. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2009 er blant annet knyttet til utviklingen i kronekursen fremover, som vil påvirke prisene på importerte konsumvarer, samt utviklingen i energiprisene.

Slik var lønnsutviklingen

Tabellene viser størrelsen på lønnsveksten. I tillegg viser den lønnsoverhenget i prosent i 2009.

SektorLønnsvekst i prosent fra 2007 til 2008Lønnsoverheng i prosent til 2009
Industriarbeidere i NHO-bedrifter5,75 %1,75 %
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter6,25 %2,50 %
Ansatte i HSH-bedrifter i varehandel4,40 %*0,90 %
Finanstjenester9,20 %2,00 %
Statsansatte6,67 %3,33 %
Kommuneansatte6,50 %2,33 %
Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene6,25 %1,75 %

Slik ser lønnsuviklingen ut for administrerende direktører (i bedrifter med over 10 ansatte), og ledere i små foretak (bedrifter med 5-10 ansatte.

Lønnsutvikling i pst 2007-2008Lønnsnivå 2008
SektorAdministrerende direktører
Finanstjenester28,60 %1 602 900
Industri13,30 %889 400
Varehandel10,00 %733 200
Bygg- og anlegg6,20 %685 600
Olje- og gassutvinning og bergverk5,90 %1 172 000
Ledere av små foretak
Finanstjenester12,00 %891 800
Industri5,50 %535 500
Varehandel1,90 %441 800
Bygg- og anlegg12,10 %533 800
Olje- og gassutvinning og bergverk--

Personvernpolicy