- Kunne ikke bevilge en milliard ekstra

Lederen av statens Dykkernemnd, Stein Husby, mener det er for dyrt å gi kompensasjon til det store flertall av utenlandske pionerdykkere. Foto: Norsk oljemuseum/ Scanpix
Lederen av statens Dykkernemnd, Stein Husby, mener det er for dyrt å gi kompensasjon til det store flertall av utenlandske pionerdykkere. Foto: Norsk oljemuseum/ Scanpix

<pØkonomi står sentralt i avslagene fra statens pionerdykkernemnd på søknader fra de utenlandske dykkerne.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pionerdykkerne

I pionerperioden er det registrert 17 døde, de fleste av dem utenlandske. Mandag fortalte ABC Nyheter om den andre og tredje drepte på norsk sokkel. Kun en av dem har fått kompensasjon. Les om forskjellsbehandlingen av de etterlatte:

- Norge diskriminerer

13 sekunder med sin far

- Jeg har ikke sett meg bemyndiget til å på statens vegne å bevilge en milliard til. Så enkelt er dette. Og dette har vi vurdert seriøst, sier lederen av statens dykkernemnd, sorenskriver Stein Husby, til ABC Nyheter.

- Hvis forståelsen hos dem som driver og krangler med oss hadde vært riktig så betyr det jo at hele forutsetningen for Stortingets bevilgning har sviktet totalt, påpeker han.

Husby understreker også at de har bygd på tidligere utredningsmateriale, den såkalte Lossius-utredningen , hvor man regnet med at mellom 300 og 400 ville ha rett til kompensasjon. Men i tillegg til disse finnes det flere tusen tidligere utenlandske dykkere.

- Da hadde vi jo fått 2000 søknader til, poengterer Husby.

- Godt kjent ordning

Sorenskriveren stiller seg uforstående til manglende informasjon til utenlandske pionerdykkere og etterlatte. Han har fått informasjon fra departementet om at ordningen har blitt gjort kjent utenfor landets grenser.

- Departementet har opplyst til meg at ordningen ble bekjentgjort, og vi har fått mange henvendelser fra utlandet, sier han.

Utenriksdepartementet har spredd informasjon på ambassadenes nettsider og i tillegg har man bedt om hjelp til å spore noen få enkeltdykkere.

Men ordningen har ikke blitt annonsert i utenlandske aviser og man har ikke forsøkt å oppnå kontakt med enkeltdykkere basert på for eksempel lister over personer med gyldig dykkersertifikat, noe blant annet Sivilombudsmannen har påpekt.

Mange føler seg forbigått

Dykkernemnda og Stein Husby har fått en rekke sinte eposter fra utenlandske dykkere som føler seg forbigått. Mange av dem har hatt problemer med å forstå grunnlaget for at de nektes kompensasjon.

Les også: - Norge diskriminerer

Stein Husby mener nemnda har gjort sitt for å forklare grunnlaget, men nå har han sluttet å kommunisere med frustrerte utenlandske dykkere og/ eller deres etterlatte.

- Vi har forsøkt å forklare dette. Det har vært en korrespondanse hvor det er redegjort sakelig for dette.

- Men når du da bare får - unnskyld at jeg sier det - drittmailer tilbake hvor din integritet og kompetanse og alt sammen trekkes i tvil og at du er uhederlig og ikke nøytral og så videre, da er du kommet på et sånt nivå at jeg ikke ser noen grunn til å korrespondere videre med sånne folk.

- Vi har gitt skikkelige og ordentlige redegjørelser og det er det. Det er grenser for hvor lenge du kan holde på, mener han.

Krever fulle rettigheter

Nemndas avsag baserer seg på en fortolkning av Stortingets opprinnelige vedtak. Stein Husby mener dette har vært en «forsvarlig» tolkning.

- Det finnes en rekke spørsmål i mandatet som vi har vært henvist til å løse på egen hånd, sier han.

- Dette har utelukkende gått i dykkernes favør. Vi har strukket oss veldig langt, mener Husby.

Les også: - 13 sekunder med sin far

- I mandatet står det at man skal ha vært knyttet til norsk folketrygd, og det har vi oppfattet dit at man skal ha fulle trygderettigheter og ikke bare denne lille yrkesskadebiten slik enkelte hadde.

- Flere briter har også fått en kompensasjon. De har vært bosatt i Stavanger og hatt fulle rettigheter. Dette har ikke vært noe nei rettet mot briter, men man skal ha hatt fulle trygderettigheter.

Ledet Statoils nemnd

Husby er en svært erfaren jurist med stor kompetanse på området.

Allerede i 2001 tok Statoils styre ansvar og oppnevnte en egen nemnd for å gi støtte til nordsjødykkerne. Her var Stein Husby leder. Da staten senere (i 2004) opprettet sin egen nemnd for kompensasjon, ble han spurt om å lede denne også.

Personvernpolicy