Bankene strammer inn

<pBankene tar seg bedre betalt, låner ut mindre og krever bedre sikkerhet for boliglån. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høye lånerenter, stor usikkerhet i økonomien og et boligmarked fullstendig i stampe har dempet lånelysten betraktelig.

Bankene rapporterte at husholdningenes samlede etterspørsel etter lån avtok mer enn ventet fra 3. kvartal 2008 til 4. kvartal 2008.

I tillegg oppgir bankene at de forventer et ytterligere fall i etterspørselen etter lån til husholdninger i første kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse lagt frem i dag.

- Naturlig og fornuftig

- Etterspørselen faller fordi omsetningen er lavere og boligprisene ikke vokser mer. Det har vært markert lavere utlånsvekst, og det er helt normalt i den situasjonen vi er i nå. Slik jeg ser det virker ikke tilstrammingen overfor husholdningene voldsom. Det er en viss tilstramming, men det er naturlig og fornuftig i dagens situasjon, sier makroanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets til DN.no.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets mener fallet må sees i lys av at de generelle utsiktene i økonomien er svekket og at dette fører til at aktørene ikke lenger er like lystne som tidligere på å ta opp kreditt.

- Vi ser at det fortsatt er utlånsvekst og de har vært det i perioden. Det er ikke slik at samlede utlån faller. Men vi ser at bankene rapporterer om svekket etterspørsel, kanskje i forhold til forventningen om utviklingen for vanlige boliglån, sier Aamdal.

Han mener likevel det ser lyst ut for husholdningene. Bankene har riktignok økt utlånsmarginene, men Aamdal mener dette henger sammen med de store bevegelsene i pengemarkedsrentene og at bankene ikke har hentet inn igjen alt.

- Når det gjelder krav i forhold til inntekt, gjeld i forhold til boligverdi og avdragsfrihet ligger det ikke særlige innstramninger i løypen. Sånn sett er ser det lovende ut for husholdningene, sier Aamdal.

I tillegg til at folk er mindre lystne på å pådra seg gjeld, er bankene langt mer forsiktig med å gi lån.

Bankene strammet inn kredittpraksisen overfor husholdninger i 4. kvartal 2008 sammenlignet med 3. kvartal 2008.

Likevel var innstramningen i 4. kvartal noe mindre enn forventet.


Bankene strammer også inn oververfor bedriftene, viser undersøkelsen.

Les hele saken: Bankene skviser bedriftene

Mindre enn ventet
Faktorene som bidro mest til innstrammingen i kredittpraksis overfor husholdninger siste kvartal i fjor var de makroøkonomiske utsiktene, bankenes risikovilje, mislighold og finansieringssituasjonen, ifølge undersøkelsen.

Og i årets første kvartal forventer de fleste bankene uendret kredittpraksis overfor husholdninger.

I dag ble det også lagt frem tall som viser at folk har fått bedre tro på egen økonomi.

Les: - Vi er over det verste

Sterk tilstramning
Bankene endret flere lånebetingelser overfor husholdningene i 4. kvartal 2008.

Bankene økte utlånsmarginene og reduserte maksimal gjeld i forhold til inntekt og i forhold til boligens verdi ytterligere. Det ble også opplyst om innføring av nye rutiner, hvor risikokunder nå vurderes på et høyere nivå i banken.

Fremover forventer bankene relativt uendrede betingelser.

Personvernpolicy