- De kraftigste tiltakene på 30 år

<span style="border-collapse: collapse; color: #333333; font-family: verdana; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px" class="Apple-style-span">Finansminister Kristin Halvorsen utenfor Stortinget mandag formiddag, før hun presenterte regjeringens tiltakspakke for å stimulere sysselsettingen. Den grønne pakken var en gave fra Natur og Ungdom. Foto: Lise Åserud / SCANPIX</span>
Finansminister Kristin Halvorsen utenfor Stortinget mandag formiddag, før hun presenterte regjeringens tiltakspakke for å stimulere sysselsettingen. Den grønne pakken var en gave fra Natur og Ungdom. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

<pRegjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tiltakspakken
Kommunene får 6,4 milliarder kroner.
*Det er satt av 3,8 milliarder kroner til samferdselstiltak.
*Det er satt av 2,8 milliarder kroner til byggeprosjekter.
*Regjeringen foreslår utvidelse av låne-, garanti- og investeringsrammer, herunder økte lånerammer for Husbanken og økt egenkapital i Argentum, på i alt 8 milliarder kroner.
*Regjeringen foreslår en milliard kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av sykehus og å gi tilskudd til bygging av ytterligere 1.500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
*Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene med 6.000 nye tiltaksplasser og 320 nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). (©NTB)

Etter lang tid med venting er resultatet av regjeringens krisepakke endelig klart: 20 milliarder kroner skal brukes for å dempe de negative følgene av finanskrisen.

16,6 milliarder kroner er økte utgifter, mens 3,3 milliarder er i skattelette til næringslivet.

Sjekk alle detaljene i krisepakken her: Krisepakken på 1-2-3

Det er liten tvil om at det er kampen mot arbeidsledighet som står i høysetet i regjeringens pakke.

- Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på over 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv, sier finansminister Kristin Halvorsen.

15.000 flere i arbeid

Regjeringen gjør dette for å dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi.

- Tiltakene er rettet inn mot de problemene som nå melder seg i arbeidsmarkedet. Vi har lagt vekt på at tiltakene skal være målrettede, midlertidige, og løse viktige samfunnsoppgaver, samtidig som vi forbereder oss på framtidas utfordringer ved å gjøre økonomien grønnere og mer kunnskapsbasert på lang sikt, sier Halvorsen.

- De finanspolitiske tiltakene kan bidra til at sysselsettingen ved utgangen av 2009 vil være i størrelsesorden 15 000 personer høyere enn uten tiltakene. Forslagene kan bidra til å øke BNP for Fastlands-Norge med rundt 0,75 prosent i 2009. Virkningene av rentenedsettelsene og øvrige penge- og likviditetspolitiske tiltak kommer i tillegg til dette, ifølge Finansdepartementet.

Midlertidig skattelette

Skattelettet på 3,3 milliarder kroner gir tilsammen minst syv milliarder kroner i lavere skatter og styrket likviditet, ifølge Halvorsen.

- Vi innfører en konjunkturavhengig skattelette for 2008 og 2009 for å hjelpe bedrifter som er lønnsomme på sikt, gjennom vanskelige tider, sier Halvorsen.

Forslaget gir bedriftene en midlertidig mulighet til å tilbakeføre underskudd på inntil 5 millioner kroner.

Jobb nummer én

Pakken skal først og fremst hindre sterk oppgang i arbeidsledigheten. I regjeringens oppdaterte anslag for økonomien ventes det nå en arbeidsledighet i 2009 på 3,5 prosent, mot 2,75 prosent som regjeringen ventet i oktober.

- Arbeid for alle er jobb nummer én, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Han lover ytterligere tiltak dersom dagens krisepakke ikke fungerer.

- Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på over 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen følger utviklingen i norsk økonomi svært nøye, og vi vil komme tilbake med ytterligere tiltak hvis behovet tilsier det, sier Stoltenberg.

LO-leder Roar Flåthen er fornøyd:

- Dette er en kraftig stimulanse for norsk sysselsettning, det er vi glad for, sier han i et intervju med NRK.

Mye til kommunene

Kommunene får 6,4 milliarder kroner, mens det gis en tilleggsbevilgning på 3,8 milliarder kroner til samferdsel, ifølge en pressemelding fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Navarsete utropte i et intervju med NRK søndag kommunene til den store vinneren av krisepakken.

- Vi har lyttet til kommunene. Derfor får kommunene fire milliarder kroner å investere for, samtidig som at de får to milliarder kroner i frie inntekter. Vi skal nå i gang med en skikkelig oppussingsdugnad landet rundt, sier Navarsete i pressemeldingen.

Vinden har snudd

Tonen er en helt annen enn da regjeringen la frem sitt statsbudsjett for 2009 i oktober: Her er statsbudsjettet

Det strukturerte oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2009 kommer nå til å ende på 119 milliarder kroner, mot 92 milliarder da regjeringen la frem sitt statsbudsjett i oktober.

Budsjettunderskuddet er på 2,3 prosent av trend-bruttonasjonalprodukt. Samtidig ser regjeringen nå en vekst på 7,75 i oljeinvesteringene, mot anslaget på fem prosent i oktober.

Grønn dugnad

I tiltakspakken legger regjeringen opp til 1,2 milliarder kroner mer til fornybar energi og energiomlegging.

- Pengene skal blant annet brukes til en grønn dugnad for å ruste opp bygg slik at de blir mer energieffektive, sier hun.

75 millioner kroner skal brukes på havvindmøller.

Navarste peker på at Norge nå trenger både fornyelse og omstilling. Derfor får Innovasjon Norge 600 millioner kroner, samtidig som Argentum får to milliarder kroner i egenkapital. 150 millioner kroner gis i nyetablererstipendordning.

Personvernpolicy