Her er Norges skjulte formue

Foto: PGS
Foto: PGS

<pEksperter peker ut hvor det må letes. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Bergensfirmaet Odin Petroleum som består av eksperter innen geologi og reservoarteknologi, mener det er gode funnmuligheter på norsk sokkel.

Hans B. Helle, en geofysiker med 31 års erfaring sier til DN Energi at han deler Oljedirektoratets syn på at to tredeler av Norges gjenværende, ikke påviste reserver finnes i Nordområdene:

- Ja, det kan godt være at brorparten av reservene finnes i nordområdene, for Nordsjøen er godt kartlagt. Imidlertid er det nylig gjort store funn her, og Jordbær-prospektet er ett av dem. I tillegg kan mindre funn her være lønnsomme, for her finnes det infrastruktur på plass.

Helle har personlig mest tro på områdene utenfor kysten av Midt-Norge.

Les også: StatoilHydro kutter prosjekter

- Betydelig potensial

- Nordland II og III samt kysten utenfor Lofoten tror jeg kan inneholde store reserver. Områdene nord for det produserende Norne-feltet kan inneholde gode muligheter, og her har det blitt boret forholdsvis få brønner. Her finnes det betydelig potensiale, sier han.

- Shell opererer med funnsjanser på 10-20 prosent i disse områdene, er det særlig lovende da?

- Jeg vil ikke spekulere i funnsjanser, men 10-15 prosent er relativt bra. I alle fall såpass bra at men ikke lar være å bore der, sier han.

Fagfolket nedgraderer Barentshavet

StatoilHydro måtte denne uken innse at prospektet Obesum i Barentshavet, som det på forhånd var knyttet store forventninger til, ikke inneholdt spor av olje. Barentshavet har så langt stort sett ikke bydd på annet enn skuffelser, med unntak av Snøhvit og Goliat, men Helle mener det finnes gode muligheter her.

- Barentshavet er lite utforsket, men fagfolk har nedgradert dette området fordi de mener reservene som engang fantes her har lekket ut av området. Imidlertid har det blitt påvist en del strukturer som kan inneholde hydrokarboner, så det er etter min mening mye å ta av her.

Helle er en ukuelig optimist når det gjelder oljenorges fremtid.

- Ja, jeg er optimistisk både når det gjelder Norskehavet og Barentshavet.

Les også: Oljetomt etter 2009

Jan Mayen og Svalbard det neste store

- Etter din mening, hvilke andre områder bør det fokuseres på?

- Jan Mayen-sokkelen kan inneholde hydrokarboner. Det har blitt skutt seismikk her som har påvist strukturer som indikerer funnmuligheter. Island har åpnet sin side for letevirksomhet, men den norske siden er stengt. I tillegg har seismiske data indikert strukturer som kan inneholde hydrokarboner i dette området, så det finnes helt klart funnpotensialer også her. Gråsonen i Barentshavet er også et interessant område. Russerne har skutt seismikk her og kartlagt tre strukturer som kan inneholde hydrokarboner, men det har enda ikke blitt boret på noen av disse.

Les mer om leteplanene i år: Mot ny leterekord i 2009

Personvernpolicy