Kraftig rentekutt

Sentralbanksjef Svein Gjedrem. (Foto: Scanpix)
Sentralbanksjef Svein Gjedrem. (Foto: Scanpix)

<pSentralbanksjef Svein Gjedrem kuttet onsdag renten med 1,75 prosentpoeng.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beslutningen om et rentekutt på 1,75 prosentpoeng er historisk.

- Ja, det var mer enn forventet, sier ekspert på privatøkonomi i Pengeforlaget, Rune Pedersen til ABC Nyheter.

- Markedet hadde vel trodd på ett prosentpoeng. Dette viser at Norges Bank tror på en vesentlig dårligere utvikling enn man trodde for bare kort tid siden.

- Den positive nyheten for lånetagere er at man kan forvente kraftig kutt i renta. Men det avhenger av at pengemarkedsrenten følges videre nedover – og den har allerede gått ned en god del, sier Pedersen.

- Forskutterte rentenedgang

- Noen banker forskutterte jo en rentenedgang, som for eksempel DnB NOR. De trodde nok på en nedgang på rundt ett prosentpoeng. De som satte renten kraftig ned tidligere, kommer nok til å sette renten ytterligere ned, sier Pedersen

- Det er mange usikkerhetsmoment i konkurransen mellom bankene. Mange banker er forsiktige med å gi lån, og dette svekker konkurransen mellom bankene, sier Pedersen.

Forbrukeren bør likevel vente med å refinansiering og bytte bank, før de ser hvilke banker som virkelig setter renten ned. Det er altfor turbulent for tiden, mener Rune Pedersen.

Svekket

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. (Foto: Scanpix)Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. (Foto: Scanpix)

- Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen.

- Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Nye, store forstyrrelser


På forrige rentemøte 29. oktober la hovedstyret opp til at styringsrenten burde ligge i intervallet fire til fem prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport, med mindre norsk økonomi ble utsatt for nye, store forstyrrelser.

Nå er bildet dramatisk endret, og intervallet kuttes kraftig.

- Norsk økonomi er utsatt for nye, store forstyrrelser, skriver sentralbanken i en pressemelding.

Sentralbanken peker på at verdensøkonomien er i en kraftig nedgangskonjunktur, og at styringsrentene ute er satt vesentlig ned. I tillegg har oljeprisen falt videre.

- Også her hjemme ser veksten i økonomien ut til å bli markert lavere enn vi så for oss i oktober. Ny informasjon viser at bedrifter og virksomheter i Norges Banks regionale nettverk forventer fall i produksjonen og sysselsettingen de neste kvartalene, sier Qvigstad.

Prisveksten er på vei ned. På den andre siden har kronekursen vært svakere enn ventet. Den lave verdien av kronen bidrar til å dempe utslagene på norsk økonomi av konjunkturnedgangen ute.

- Risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt. Samtidig er faren for at inflasjonen fremover skal bli for høy redusert. Både hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt

- Helt nødvendig kutt

Dagens rentekutt på 1,75 prosentpoeng var nødvendig, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– NHO hadde forventninger om at Norges Bank ville ta konsekvensen av omfanget av finanskrisen og konsekvensene den har for resten av økonomien, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO.

Rentedifferansen til Sverige, Euro-området og Storbritannia er på 0,5-1 prosentpoeng etter dette kuttet.

– Vi regner med at Norges Bank kommer tilbake med flere rentekutt, sier NHO-sjefen

Norges Banks hovedstyre mener at renten bør ligge i intervallet 2-3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser, skriver NTB.

Personvernpolicy