Norge bråbremser

Illustrasjonfoto:
Illustrasjonfoto:

<pNorske husholdninger presser veksten kraftig ned. Alt tyder på rentekutt i desember. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den norske veksten bremser opp i tredje kvartal.


Veksten var på beskjedne 0,2 prosent, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det var omtrent på linje med forventningen om tilnærmet nullvekst.


- Sammen med reviderte tall for første halvår bekreftes inntrykket av at veksttakten så langt i 2008 er klart lavere enn i de siste årene. En viktig faktor bak dette er utflatingen og nedgangen i husholdningenes konsum, skriver byrået i en pressemelding.


Det norske forbruket er kraftig på vei ned. Fra andre til tredje kvartal falt forbruket med 0,6 prosent, mens det falt med ytterligere 1,6 prosent i tredje kvartal.


En stor del av dette fallet skyldes en sterk reduksjon i bilkjøpene. Ser man bort fra dette falt husholdningene med 0,2 prosent.

Støtter rentekutt

- Dette var litt på den svake siden, uten at det er dramatisk, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til DN.no.

Han mener at den svakere veksten støtter opp om nok et rentekutt fra Norges Bank på neste rentemøte 17. desember.


- Dette er i hovedsak i tråd med Norges Banks syn, og vi tror fortsatt på et rentekutt på 25 basispunkter, sier Bruce.


Grunnen til at han ikke tror på et enda større rentekutt er den svake kronekursen.


- De internasjonale tallene er helt klart på den svake siden, og det er godt mulig at Norges Bank kutter med 0,5 prosentpoeng på grunn av svekkelsen internasjonalt. På den annen siden er kronen betydelig svakere enn ventet, sier han.


Den svake kronen hjelper norsk økonomi, og bidrar til å dempe effekten av den internasjonale nedturen på norsk økonomi, samtidig som det gir økt inflasjon.


- Det blir en slags sikkerhetsventil, forklarer Bruce.


Les også:

Nytt stup i boligbyggingen

Skanska kutter 3400 jobber

Aldri opplevd raskere nedtur

- Krisepakke til boligbransjen - nå!


Tjenester opp

Det sterkeste bidraget til veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge i tredje kvartal kom gjennom tjenesteproduksjonen som økte med 0,8 prosent fra andre kvartal.


Forretningsmessig tjenesteyting bidro sterkest til denne økningen. Også innenfor finansiell tjenesteyting, og post og telekommunikasjon, var utviklingen klart positiv. Varehandelen gikk noe tilbake fra andre kvartal, blant annet som følge av nedgang i husholdningenes varekonsum.

Industrien daler

Aktiviteten innenfor industrien ble samlet sett redusert med 0,4 prosent fra andre til tredje kvartal. Nedgang i blant annet kjemisk og mineralsk industri trakk ned. Aktiviteten i verkstedindustrien var høy også i tredje kvartal, blant annet som følge av at oljeinvesteringene fortsatt vokser.


Nedgangen i utvinning av råolje og naturgass fortsatte også i tredje kvartal. Dette førte til en reduksjon i BNP totalt på 0,7 prosent fra andre kvartal.


De nye tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser ellers at BNP for Fastlands-Norge i de tre første kvartalene av 2008 var 3,0 prosent høyere enn i samme periode i 2007.


Mer om Samfunnsøkonomi og Privatøkonomi finner du på Startsiden

Personvernpolicy