Fornøyde tross lave inntekter

TILSTREKKELIG:  Lav inntekt er ikke ensbetydende med dårligere levestandard. Ifølge en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå svarer seks av ti at de får endene til å møtes tross lave inntekter. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.
TILSTREKKELIG:  Lav inntekt er ikke ensbetydende med dårligere levestandard. Ifølge en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå svarer seks av ti at de får endene til å møtes tross lave inntekter. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

<pSeks av ti yrkesaktive med lav inntekt sier det er uproblematisk å få endene til å møtes.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) blant husholdninger med lavt inntektsnivå. Tallene som danner grunnlaget for rapporten, er hentet inn i 2004 og 2005.

Hele 62 prosent av de spurte mente det var «forholdsvis lett» til «svært lett» å få endene til å møtes tross lav inntekt. Kun en av ti husholdninger betegnet den økonomiske situasjonen som «svært vanskelig», mens tre av ti svarte «vanskelig» eller «forholdsvis vanskelig».

- Resultatene er oppsiktsvekkende da vi vet at lavinntektsgruppen har større utgifter kontra inntekt enn de med høyere inntekt.

Bruker over evne

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet, og ble foretatt blant 7329 unike husholdninger. Mest oppsiktsvekkende er det at beregnet månedsinntekt etter skatt ligger i snitt på 14500 kroner blant disse husholdningene.

- Den lave gjennomsnittsinntekten er i seg selv bemerkelsesverdig. Våre analyser viser at husholdningene bruker mer enn den registrerte inntekt etter skatt, så man kan fundere over hvordan denne gruppen klarer å dekke sine utgifter, forteller Arne Andersen i SSB.

Han påpeker at mange av husholdningene trolig finansierer sine utgifter gjennom forbrukslån.

- Lurer seg selv

Funnene i rapporten er interessante fordi tidligere analyser har reist spørsmålet om arbeid ikke nødvendigvis er veien ut av fattigdom. Johanna Engen, daglig leder ved Fattighuset i Oslo, har vanskelig for å tro at så mange finner det enkelt å leve for 14.500 kroner i måneden.

- Det er helt usannsynlig. De lurer seg selv de som har valgt å svare at det på noe som helst måte er lett å leve med en slik inntekt. For å kunne ha et verdig livsopphold i Oslo, bør du ha rundt 7000 kroner igjen etter at alle utgiftene er dekket. Og da de fleste i lavinntektsgruppen har høyere utgifter enn inntekter, er det lite trolig at man klarer å få endene til å møtes, sier Engen.

Langt under gjennomsnitte

Lavinntektsgruppen er definert med utgangspunkt i inntektsfordelingen etter skatt. For aleneboende innebar det i 2004 en inntekt under 126.260 kroner, og under 131.500 kroner i 2005. For par med to barn innebar det en samlet inntekt under 265.150 kroner i 2004, og under 276.150 kroner i 2005. Til sammenligning var gjennomsnittsinntekten blant alle husholdninger i landet på 337.000 kroner i 2004, og 347.000 kroner i 2005.

- De som befinner seg i lavinntektsgruppen er de største taperne i et samfunn hvor stadige pris- og renteøkninger legger beslag på husholdningenes privatøkonomi, mener Engen.

Undersøkelsen tar for seg husholdning der hovedinntektstaker er under 67 år og ikke student.

Personvernpolicy