- Boligrenten mot 4-tallet

<p class="hidden">Renteekspert tror renten kan falle helt ned på firetallet neste høst.  Illustrasjonsfoto</p>
Renteekspert tror renten kan falle helt ned på firetallet neste høst. Illustrasjonsfoto

<pLånerenten kan falle to prosentpoeng på ett år. - Det er egentlig en dårlig nyhet, mener forvalter Gunnar Torgersen. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rentene
  • Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål, 2,5 prosent, for pengepolitikken i Norge. Styringsrenten (foliorenten) er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken. Den ble kuttet til 4,75 prosent i slutten av november.
  • Norges Bank skal så sørge for at de kortsiktige pengemarkedsrentene ligger litt over styringsrenten. De ligger nå en god del høyere, og lange pengemarkedsrenter ligger cirka to prosentpoeng over.
  • Bankene kan på kort sikt låne eller plassere penger i pengemarkedet. langsiktig finansiering må de hente i obligasjonsmarkedet. Her er også pengemarkedsrentene utgangspunktet. Bankenes "innkjøpspris" ligger vanligvis litt høyere, men er på cirka to prosenpoeng høyere. Påslaget har steget kraftig i høst.
  • Bankene tar så et påslag på renten når pengene lånes ut til kundene. påslaget avhenger særlig av tapsrisikoen på lånet, samt konkurransen bankene imellom.

(Kilde: Dagens Næringsliv)


Norske banker har vært tilbakeholdne med å kutte i sine utlånsrenter. Til tross for flere kraftige kutt i styringsrenten ligger beste utlånsrente i dag rundt to prosentpoeng over renten Norges Bank har fastsatt.

Begrunnelsen fra bankene har vært økte kostnader som følge av finanskrisen.

Krisen har sendt pengemarkedsrentene til værs. Bankenes utlånsrenter har fulgt etter. I dag ligger beste boliglånsrente på rundt 6,75 prosent. Neste høst kan beste boliglånsrente komme helt ned på 4,5 prosent, ifølge porteføljeforvalter Gunnar Torgersen.

Les også:
Slik får du høyere lån
Tror på lavere rente

Nytt rentefall

Nå begynner de markedsstyrte rentene å bevege seg nedover. Porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene konstaterer at markedet er i ferd med å bevege mot normaltilstand igjen. Men det skjer med små skritt.

- Vi er på vei dit, men med museskritt, sier porteføljeforvalteren til DN.no.

- Det er betydelig bedring, men vi kommer fra en periode der det var krisestemning, minner Torgersen om.

I markedet prises det inn en kraftig nedgang i pengemarkedsrentene frem mot september 2009.

Dersom markedet får rett vil det kunne bety at bankenes utlånsrenter kan falle helt ned på firetallet neste høst.

Les også: En av fire tror på boligkrakk

Rentesmell

Høye pengemarkedsrenter fører til økte innlånskostnader for bankene. Bankene har veltet dette over på kundene i form av høyere utlånsrenter, og dermed dyrere boliglån.

Norges Bank kuttet renten med til sammen ett prosentpoeng i løpet av oktober. Kuttene ga imidlertid ikke umiddelbare utslag i pengemarkedsrentene.

I forrige uke begynte imidlertid markedsrentene å peke nedover igjen. Fallende pengemarkedsrenter har fått flere av de norske bankene til å følge opp sentralbankens kutt i styringsrenten med å avlyse varslede rentehopp eller sette ned sine utlånsrenter.

Les også: Maksgrense for boliglån-utgifter

Aggressiv prising

Norske renter ligger relativt høyt i forhold til rentene i verden rundt oss. I det norske rentemarkedet prises det imidlertid inn at pengemarkedsrentene skal mye lengre ned enn det Norges Bank ser for seg det kommende året.

I det såkalte FRA-markedet (forward rate agreement) prises det nå inn at tre måneders pengemarkedsrente vil ligge på rundt 3,40 prosent i september 2009.

I FRA-rentene kan man ikke lese ut hvorvidt markedet venter at spreaden mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten bedrer seg. Men dersom markedet i likhet med Norges Bank tror at spreaden skal kraftig inn de neste månedene, betyr det en styringsrente på under tre prosent neste høst.

- Norges Bank har sagt at de tror på en normalisering tidlig i 2009. Dersom markedet tror det samme impliserer det sannsynligvis en styringsrente på under tre prosent, kanskje 2,75 prosent, sier Torgersen i Holberg Fondene til DN.no.

Selv har Norges Bank signalisert at renten vil ligge på 3,75 til fire prosent etter sommeren neste år. Markedsforventningen ligger dermed et helt prosentpoeng under det sentralbanken signaliserer.

- Jeg synes ikke det er særlig dramatisk i seg selv. Det er en refleksjon av det som skjer rundt oss. Bank of England kuttet nylig renten med 150 punkter og det kuttes over en lav sko over resten av verden. Hvorfor skal da Norges Bank sitte å holde i rentene? spørs Torgersen

Utlånsrente på fire-tallet

Historisk sett har bankenes utlånsrenter ligget rundt ett prosentpoeng over styringsrenten. I dag ligger de beste utlånsrentene rundt to prosentpoeng over styringsrenten.

Med en bedring i pengemarkedet vil trolig forskjellen bli noe mindre fremover mot sommeren 2009.

En styringsrente på 2,75 prosent vil dermed gi en boliglånsrente på rundt 4,5 prosent, mener Torgersen.

- Det er egentlig en dårlig nyhet. Med en gang rentene skal ned er det fordi makrobildet forverres kraftig. Det er ikke en god nyhet, sier Torgersen og minner om Norges Banks prognoser om to kvartaler med tilnærmet nullvekst her til lands. Mindre aktivitet i økonomien vil gi høyere ledighet.

- Man kan jo snu litt på flisen. Det er verre med usikkerhet rundt jobbsituasjonen enn å betale litt høyere renter.

Mye å spare
Har du et annuitetslån på to millioner kroner, en nedbetalingstid på 20 år og flytende effektiv rente på 7,0 prosent, koster lånet 15.237 kroner i måneden.
Hvis renten derimot settes ned til en effektiv rente på 4,6 prosent, koster lånet deg langt mindre – 12.683 kroner per måned.
Dermed sparer du over 2.500 kroner i måneden når skattefradraget holdes utenom
.

Personvernpolicy