Ingen konkurranse om kontrakt til 527 millioner

<span class="artBody"><span class="artCaption">I januar i fjor undertegnet administrerende direktør for IBM i Norge, Morten Thorkildsen og brigader Jan Christian Ødegaard avtalen om Økonomiprosjektet. Nå forhandler partene om et nytt eksklusvivt IBM-prosjekt til mange hundre millioner kroner. Arkivfoto: Forsvarets mediesenter<br></span></span>
I januar i fjor undertegnet administrerende direktør for IBM i Norge, Morten Thorkildsen og brigader Jan Christian Ødegaard avtalen om Økonomiprosjektet. Nå forhandler partene om et nytt eksklusvivt IBM-prosjekt til mange hundre millioner kroner. Arkivfoto: Forsvarets mediesenter

<pForsvarsdepartementet nekter å opplyse om årsakene til at IBM nå sitter i forhandlinger om en kontrakt verd 527 millioner kroner - uten konkurranse. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I mange år har man jobbet for å få på plass et felles datasystem for hele Forsvaret. En ting virker sikkert: IBM får kontrakten.I mange år har man jobbet for å få på plass et felles datasystem for hele Forsvaret. En ting virker sikkert: IBM får kontrakten.

For tiden sitter representanter for Forsvaret og det private IT-selskapet IBM i forhandlinger om gjennomføringen av andre del av LOS-programmet, det gigantiske Logistikkprosjektet.

Til tross for at Stortinget allerede har godkjent et kostnadsoverslag som overskrider en halv milliard norske kroner, nekter Forsvarsdepartementet (FD) å opplyse hvorfor kun IBM forhandler om den svært verdifulle kontrakten.

I snart et halvt år har ABC Nyheter etterlyst dokumenter og en nærmere begrunnelse for manglende anbudskonkurranse, men vurderingene holdes strengt hemmelige - selv om LOS-programmet allerede i fjor sommer fikk fullmakt til å starte forhandlingene med IBMs representanter.

Det finnes heller ingen tekniske grunner til at IBM skal behandles eksklusivt.

«Selv om det er TeamIBM som har utviklet den løsningen man har i dag vil også andre aktører kunne konkurrere om 'resten' av oppdraget. IBM vil imidlertid ha et konkurransefortrinn på grunn av sitt inngående kjennskap til eksisterende løsning som må søkes utlignet ved en evt konkurranse», skriver nestkommanderene i LOS-programmet, oberst Harald Minde i et brev til departementet.

Over 1 milliard

For tiden behandles ABC Nyheters klage på hemmeligholdet av Sivilombudsmannen (SOM). I et brev dit skriver Forsvarsdepartementet (FD) at det er taktiske årsaker til dette.

En «offentliggjøring vurderes å være uheldig for staten all den tid forhandlingene ikke er avsluttet. Det er videre en kjensgjerning at forhandlingene er vesentlig forsinket. Det er uklart når forhandlingene skal avsluttes», heter det.

Men i det sist framlagte statsbudsjettet sier regjeringen at kontrakten vil bli inngått første halvår 2009, men heller ikke her opplyses det noe om hvorfor kontrakten ikke legges ut på anbud slik det offentlige plikter når det står om gigantiske beløp.

Departementet viser kun til at dette prosjektet er en forlengelse av Økonomiprosjektet som har en like stor anslått kostnad, og at det er gjort en vurdering av om det i det hele tatt var nødvendig med noen ny utlysning.

Etter å ha innhentet råd fra eksterne advokater har departementet valgt å ikke utlyse kontrakten, men hva rådene var, og hvilke vurderinger som er gjort, holdes fortsatt skjult for offentligheten.

For dette handler ikke bare om selve investeringene knyttet til to ulike deler av LOS-programmet som til sammen har en verdi på mer enn 1 milliard (pluss mer enn 300 millioner kroner i gjennomføringskostnader). Det handler også om en kontrakt av ukjent størrelse for den framtidige driften av disse systemene.

Den opprinnelige konkurransen fant sted så langt tilbake som i 2000. IBM har i ettertid forlenget tilbudet og så sent som desember 2006 ble kontrakten om ØP klar. Men det store tidsspennet er også et argument for at en ny anbudsrunde kan være på sin plass.

Redd for søksmål

Enkelte frigitte dokumenter tyder også på at det nok ikke har vært en enkel vurdering for Forsvarets jurister å la IBM fortsette. En grunn er de store problemene tilknyttet Økonomiprosjektet (ØP) som ble iverksatt i sommer.

I et brev som deter innvilget delvis innsyn i, framheves blant annet faren for et søksmål fra IBM hvis det offentlige velger å legge ut kontrakten for Logistikkprosjektet (LP) på ny.

I departementet har man sett at det kan være problematisk at LP-kontrakten ikke legges ut på anbud. LOS-programmet har selv spesifikt bedt (i brev av 27. april 2007) om en ny vurdering fra FD av nødvendigheten av ny konkurranse og i tillegg en vurdering av om staten «ved en slik eventuell ny kunngjøring vil pådra seg erstatningsansvar overfor IBM».

Det er åpenbart at man ikke er helt fornøyd med leveransene fra IBM i forhold til det pågående Økonomiprosjektet, men likevel har selskapet fått fortsette.

Til sammen skal de to prosjektene bidra til at Forsvaret får et felles forvaltningssystem som skal kunne styre økonomi og materiell innenfor den gigantiske organisasjonen.

Denne helt klart krevende prosessen har fått navnet LOS-programmet. Her skal blant annet Forsvarets mer enn hundre ulike datasystemer konverteres og tilpasses et enkelt system, SAP.

I flere dokumenter til blant annet Riksrevisjonen og Stortinget framheves LOS-programmet som løsningen på Forsvarets enorme vanskeligheter med å styre økonomi og materiell. Siden 2003-regnskapet har Forsvaret fått påpakning fra Riksrevisjonen på flere punkter hvert eneste år.

- Hæren gremmes

Etter planen skal ØP danne basis for Forsvarets regnskaper for hele 2008 og da prosjektet ble iverksatt, ble det hyllet. I et såkalt beslutningsnotat fra Forsvarssjef Sverre Diesen (nr 7/2006) gis det aller høyeste prioritet.

Med ØP «vil Forsvaret ha innført en løsning for økonomistyring, som i tillegg til å tilfredstille statens krav til regnskapsavleggelse, også legger grunnlaget for at Forsvaret skal utøve god virksomhets- og økonomistyring», fastslår general Diesen i sitt notat.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om store bekymringer knyttet til prosjektet som Forsvarssjefen insisterte på å lansere i sommer, til tross for kraftige advarsler fra flere ledd i Forsvarets militære organisasjon.

Det har blant annet vært nødvendig å hente inn ekstra mannskaper for å rydde opp i det kaos som eksisterer. Forsvarets eksterne partnere har for eksempel slitt med å få betalt i tide og det har vært stilt generelt store spørsmålstegn ved innføringen av Økonomiprosjektet.

Det har også vært forsinkelser i prosjektet og man har vært nødt til å utsette enkelte deler. I et brev fra 1. april i år fastslår for eksempel Forsvarsstabens sjef at enkelte forhold i kontrakten med IBM ikke var i orden.

I de militæres ledd har også frustrasjonen vært stor. Så sent som i sitt siste e-brev til sine mannkaper, skriver for eksempel Norges hærsjef, generalmajor Robert Mood, om de problemer som dette har medført:

«Svært mange i Forsvaret og Hæren gremmes over situasjonen med innføringen av LOS/ØP».

Personvernpolicy