Meny

Vil gi kommunene 8,4 milliarder kroner mer

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen foreslår å øke kommunenes samlede inntekter med 8,4 milliarder kroner neste år. Det tilsvarer 3 prosent vekst.

Av dette er 4,7 milliarder kroner frie inntekter, noe som tilsvarer 2,3 prosent.

Økningen er regnet ut fra inntektsnivået for 2008, slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Helsemilliarder skal gi økt aktivitet på sykehusene

Helsesektoren ser ut til å bli en av budsjettvinnerne i statsbudsjettet. 6,5 nye milliarder skal gi økt pasientbehandling, jevnere fordeling og bedre drift ved sykehusene.

Regjeringen gir i første omgang 600 millioner kroner til helsesektoren for å starte prosessen med å stanse forskjellsbehandlingen av helseregionene. Helse Sørøst har normalt fått en uforholdsmessig stor del av kaka. I neste års statsbudsjett ønsker regjeringen å fordele pengene rettferdig. Regjeringen understreker at Helse Sørøst ikke vil miste bevilgninger i forbindelse med omfordelingen.

En drøy milliard kroner blir dessuten satt inn for å skape økt aktivitet ved sykehusene neste år. På nasjonalt nivå legger de økte bevilgningene opp til en økning i pasientbehandlingen på 1,5 prosent fra i år. I tillegg blir det gitt 300 millioner kroner til videreføring av den anslåtte aktivitetsveksten i inneværende år.

Basisbevilgningene til sykehusene økes med 500 millioner kroner. (©NTB)

Satser stort på miljø

Regjeringen satser mer på miljø enn noensinne. Mye av pengene går til klimatiltak, blant annet CO2-håndtering og kjøp av klimakvoter.

Det skal også bevilges mer til naturvern, bevaring av kulturminner og friluftsliv.

1,9 milliarder kroner skal gå til CO2-håndtering, deriblant prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Regjeringen vil at det skal bli billigere å kjøpe kjøretøy med lave CO2-utslipp. De foreslåtte avgiftsendringene innebærer at det blir bortimot 11.000 kroner billigere å kjøpe en Toyota Prius, mens Audi A3 må nøye seg med et kutt på cirka 3.500 kroner.

Det foreslås å øke Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering med 10 millioner kroner – penger som skal brukes til å legge til rette for en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) får også flere miljøkroner å rutte med på bistandsbudsjettet.

Jernbanen en av budsjettvinnerne

Jernbanen er en av vinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Jernbaneverket får 1,3 milliarder kroner mer neste år enn i endelig budsjett i år.

Bevilgningen vil gjøre det mulig å fornye en betydelig del av jernbanenettet og bedre vedlikeholdet av jernbanen, mener regjeringen.

Bevilgningene til veiformål foreslås økt med 1,6 milliarder kroner, som er 10,4 prosent mer enn i endelig budsjett for i år. Beløpet vil gjøre det mulig å sette i gang alle prosjektene i nasjonal transportplan, bortsett fra dem som fortsatt mangler planavklaring og finansieringsplan.

Trapper opp bevilgningene til Forsvaret

Regjeringen har lovet at forsvarsbudsjettet skal økes reelt med 800 millioner kroner de neste fire årene. 400 av disse millionene kommer allerede i budsjettet for neste år.

Dermed er regjeringen halvveis når det gjelder å innfri løftet om en reell økning på 800 millioner over i løpet av perioden 2009-2012, slik det er lovet i langtidsplanen for Forsvaret.

I tillegg til denne økningen får Forsvaret ytterligere 475 millioner kroner mer å rutte med takket være innsparingstiltak som allerede er vedtatt. Sammenslåing av baser, effektivisering og nedleggelser vil frigjøre disse millionene.

600 millioner mer til skolen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til grunnopplæringen med 600 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

I tillegg vil 400 millioner kroner, som tidligere er brukt til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet, bli frigjort. Midlene skal finansiere en fast videreutdanningsordning for lærere og rektorer.

Skjerper innsatsen mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen setter 125 ferske millioner kroner inn på å bekjempe økonomisk kriminalitet i neste års statsbudsjett. Svart økonomi, valutasmugling og skjerpet grensekontroll er stikkordene.

Skatteetaten får økt sitt budsjett med 99 millioner kroner over neste års statsbudsjett for å settes bedre i stand til avdekke svart økonomi og skatte- og avgiftsunndragelser.

Samtidig får toll- og avgiftsetaten nye 26 millioner kroner for å stå sterkere i kampen mot valutasmugling og hvitvasking av penger, samt for å være bedre rustet overfor en globalisert handel med en stadig økt gods- og passasjertrafikk over Norges grenser.

Øker fribeløpet for arveavgiften

Regjeringen øker fribeløpet i arveavgiften fra 250.000 kroner til 470.000 kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Også bunnfradraget i formuesskatten foreslås øket.

Den lave satsen i arveavgiften reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere. Innslagspunktet for høy sats økes fra 550.000 kroner til 800.000 kroner, og satsene halveres fra 20 til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 til 15 prosent for andre mottakere.

Bunnfradraget i formuesskatten foreslås i statsbudsjettet øket fra 350.000 kroner til 470.000 kroner. Samtidig skal grunnlaget for formuesskatten utvides, ved at ligningsverdiene på næringseiendom økes. Regjeringen ønsker dessuten å fjerne 80-prosentregelen, som vil gi betydelige skatteskjerpelser for de mest formuende.

Som følge av de foreslåtte endringene anslår Finansdepartementet at 110.000 færre personer vil betale formuesskatt her i landet.

Maksimalpriser for barnehager fortsetter

Regjeringen vil videreføre maksimalprisen nominelt for foreldrebetaling i barnehager.

Maksimalprisen foreslås i statsbudsjettet for 2009 å bli på 2.330 kroner per måned for heltidsplass, som tilsvarer 25.630 kroner på årsbasis. Dette tilsvarer en realnedgang på 100 kroner per barn per måned.

En nominell videreføring av maksimalprisen anslås å øke behovet for barnehageplasser med 2.000 nye heltidsplasser.

Jevner ut forskjellene i helse-Norge

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil jevne ut forskjellene mellom helseforetakene på statsbudsjettet for de to neste årene.

Regjeringen vil nemlig gi mer penger til helseforetakene i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, slik at de kommer på nivå med Sør- og Østlandet. I praksis har disse tre hatt dårligere helsetilbud på flere felt enn Helse Sør-Øst, skriver NRK.

Nå får de tre omsider samme beregningsnøkkel som en lenge har hatt på Sør- og Østlandet.

– Dersom dette er riktig, er det veldig hyggelig at regjeringen har tenkt å rette opp skjevfordelingen over de kommende to år. Det er vi svært glade for, sier styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen. Ut ifra opplysninger NRK viser til, kan Helse Vest vente seg rundt 200 millioner over statsbudsjettet i 2009 og 2010.


Les mer om statsbudsjettet på Startsiden.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus