Bakrusen koster milliarder

<p class="hidden"> </p>
 

<pArbeidstakere med alkoholproblemer er ikke de dyreste for bedriftene. De som drikker «av og til» er dyrere.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

AKAN-undersøkelsen
  • Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, spurte i sommer arbeidstakere ved to store bedrifter om alkoholbruk.
  • Akan har brukt kartleggingsbatteriet Audit for å avdekke drikkevaner. Audit måler drikkefrekvens, avhengighetssymptomer og skadelig bruk av alkohol. Svarene regnes om til en score mellom 0 og 40, og terskelen for risikofylt alkoholbruk ligger på åtte poeng.
  • 16 prosent av de spurte i denne undersøkelsen har en score på åtte eller mer.
  • 13 prosent av disse igjen sier de har vært borte én eller flere ganger på grunn av alkohol det siste året

Nordmenns alkoholforbruk har økt kraftig de siste årene. Fra å drikke i snitt seks liter i året, drikker hver nordmann i snitt nå to liter mer. En helt fersk undersøkelse fra kompetansesenteret Akan viser at gruppen som drikker så mye at det er skadelig for dem er på hele 16 prosent.


Dette er en av tre saker i en serie om drikkevanene på norske arbeidsplasser.

Les også:
Vi drikker farlig mye
Drikker fordi vi kan


Anerkjente alkoholforskere mener risikogruppen i undersøkelsen er oppsiktsvekkende stor:

Når vi i tillegg vet at en betydelig del av kortidsfraværet skyldes alkoholbruk dagen før så er dette tallet alvorlig, sier Kristin Buvik, som er prosjektleder for Akan-undersøkelsen.

Halvparten av endagsfraværet i norske bedrifter skyldes alkohol.

Svinedyrt

Det er ikke bare fraværet som koster penger, også redusert arbeidsinnsats som følge av alkohol koster penger.

Det er vanskelig å anslå hva alkoholbruk faktisk koster norsk arbeidsliv, men det er gjort anslag. Ifølge en undersøkelse fra 2004 av Roar Gjelsvik er de årlige samfunnsmessige kostnadene på rundt 18 milliarder kroner. Næringslivets andel av dette er cirka 70 prosent.

Det betyr at ansattes bakrus koster næringslivet mellom 12 og 13 milliarder kroner hvert eneste år.

- Tallene peker retning av at dette er et betydelig beløp, og viser at dette fortsatt er et problem, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk Sigrun Vågeng til DN.no.


Asbjørn Grimsmo og Ingeborg Rossow fant i sin undersøkelse fra 1997 at alkoholrelatert fravær utgjorde ca 50 prosent av endagsfraværet eller ca 20 prosent av korttidsfraværet (1-3 dager). I denne undersøkelsen var arbeidstakere mellom 16 og 67 år spurt.

Torild Hammer tok i 1999 for seg en yngre gruppe og spurte arbeidstakere mellom 17 – 27 år. Hun fant da at alkoholrelatert fravær utgjorde 44-59 prosent av endagsfraværet, eller 14-19 prosent av kortidsfraværet (1-3 dager)


Mange bekker små

- Et viktig poeng er at det er ikke de som har et alkoholproblem som står for det meste av det alkoholrelaterte fraværet. Det er det som drikker mindre som gjør. De vil imidlertid ikke beskrive fraværet som alkoholrelatert, men mene at det er influensa for eksempel, sier alkoholforsker Sverre Nesvåg.

Prosjektleder Kristin Buvik ved Akan peker på at man når man snakker om arbeid mot rus i bedrifter ofte tenker på å hjelpe dem som allerede har falt utenfor.

- Men det vil trolig være få av disse i hver bedrift, og de gjør der

Illustrasjonsfoto: ColourboxIllustrasjonsfoto: Colourbox

for ikke stor skade, sier hun.

Den ferske undersøkelsen viser at risikogruppen er langt større enn tidligere undersøkelser har vist.

- De som drikker moderat utgjør et større problem. Det er denne gruppens fravær som skaper de store kostnadene for bedriften, fordi den er så stor, sier Buvik.

En svensk undersøkelse fra 2006 påviste at en årlig økning i alkoholforbruket på 1 liter ren alkohol førte til en økning i sykefraværet på 13 prosent blant menn og syv prosent blant kvinner. Ifølge norske forskerer er det grunn til at sammenhengen er tilsvarende i Norge.

Går ut over arbeidsplassen

Ifølge en fersk undersøkelse fra Akan har 16 prosent av de ansatte et forbruk som karaktereriserer dem som risikobrukere av alkohol.

  • I denne gruppen forteller 13 prosent at de har vært borte dagen derpå en eller flere ganger iløpet av det siste året.

  • 41 prosent sier at de har gjort mindre på jobb enn de ellers ville ha gjort fordi de hadde drukket alkohol dagen før.

  • 54 prosent sier at de har vært mer ukonsentrerte eller mindre oppmerksomme på jobb enn de ellers ville vært fordi de hadde drukket alkohol dagen før.

- Dette kan tyde på at ansatte som er i risikogruppen har et alkoholforbruk som går ut over arbeidsplassen i form av fravær og redusert arbeidskapasitet, skriver Akan i rapporten.

I den ene bedriften i undersøkelsen, en it-bedrift, oppgir 95 prosent av de ansatte at de har muligheten til å jobbe hjemmefra, og 11 prosent av dem sier at de har benyttet seg av denne muligheten dagen derpå.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Næringslivets sikkerhetsråd kjenner 12 prosent til at ansatte ved deres arbeidsplass misbruker alkohol. Undersøkelsen er representativ, og tar for seg norske virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Kjennskapen til alkoholmisbruk er betydelig større i offentlig sektor enn i privat. I offentlig sektor kjenner hele 22 prosent til alkoholmisbruk på arbeidsplassen, mens tallet i privat sektor er 10 prosent.

Personvernpolicy